E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler

selcuk aslan, Zeynep tana Aslan, Nihan coşkun.

Abstract
Abstract
The aim of this systematic review is to explore the efficacy of mindfulness based treatments (FTTs) in treating insomnia. In this review, qualitative, quantitative and indirect evidence was discussed while exploring the efficacy of FTTs. Most papers suggest that FTTs somewhat improve the sleep onset latency (SOL), sleep quality, total sleep time (TST), wake up after sleep onset (WASO) and sleep efficiency (SE) in a variety of clinical populations. However, FTTs are not always found superior to immediately improve these sleep parameters when compared to cognitive-behavioral therapy. Yet, FTTs are shown to be similar effectiveness compared to other evidence based treatments in the long term. Thus, it can be concluded that FTTs are effective in improving sleep parameters as an auxiliary or second-line treatment. Further, FTTs decrease cognitive and emotional hyperarousal which can alleviate insomnia. This is seen as an indirect link explaining how FTTs can decrease insomnia symptoms.
Keywords: sleep initiation and maintenance disorders, mindfulness, sleep wake disorders

Özet

Bu sistematik değerlendirmenin amacı, uykusuzluğun tedavisinde farkındalık temelli tedavilerin (FTT) etkisini araştırmaktır. Bu değerlendirmede, FTT'lerin etkinliği araştırılırken nitel, nicel ve dolaylı kanıtlar tartışılmıştır. Çoğu makale, çeşitli klinik popülasyonlarda FTT'lerin uyku başlangıcı gecikmesini (SOL), uyku kalitesini, toplam uyku süresini (TST), uyku başlangıcından sonra uyanma (WASO) ve uyku verimliliğini (SE) etkin bir şekilde iyileştirdiğini göstermektedir. Bununla birlikte, FTT' uygulamaları bilişsel davranışçı terapiye kıyasla bu uyku parametrelerini hızlı biçimde düzeltme konusunda üstün bulunmamaktadır. Uzun dönemde FTT'lerin diğer kanıta dayalı tedavilere benzer bir etkinlik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle FTT'lerin yardımcı veya ikinci basamak tedavi olarak uyku parametrelerinin iyileştirilmesinde etkili olduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca FTT'ler, uykusuzluğu azaltabilen bilişsel ve duygusal aşırı uyarılmayı azaltır. Bu durum, FTT'lerin uykusuzluk semptomlarını azaltabileceğini açıklayan dolaylı bir bağlantı olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: uyku başlatma ve sürdürme bozuklukları, bilinçli farkındalık, uyku uyanıklık bozuklukları

Key words: insomnia, mindfulness, effectiveness, mindfulness-based interventions


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by selcuk aslan
Articles by Zeynep tana Aslan
Articles by Nihan coşkun
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

selcuk aslan| Zeynep tana Aslan| Nihan coşkun. A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler. doi:10.5455/JCBPR.106780


Web Style

selcuk aslan| Zeynep tana Aslan| Nihan coşkun. A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler. http://www.jcbpr.org/?mno=106780 [Access: September 04, 2021]. doi:10.5455/JCBPR.106780


AMA (American Medical Association) Style

selcuk aslan| Zeynep tana Aslan| Nihan coşkun. A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler. doi:10.5455/JCBPR.106780Vancouver/ICMJE Style

selcuk aslan| Zeynep tana Aslan| Nihan coşkun. A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler. doi:10.5455/JCBPR.106780Harvard Style

selcuk aslan| Zeynep tana Aslan| Nihan coşkun (0) A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler. doi:10.5455/JCBPR.106780Turabian Style

selcuk aslan| Zeynep tana Aslan| Nihan coşkun. 0. A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler. doi:10.5455/JCBPR.106780Chicago Style

selcuk aslan| Zeynep tana Aslan| Nihan coşkun. "A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler." doi:10.5455/JCBPR.106780MLA (The Modern Language Association) Style

selcuk aslan| Zeynep tana Aslan| Nihan coşkun. "A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler." doi:10.5455/JCBPR.106780APA (American Psychological Association) Style

selcuk aslan| Zeynep tana Aslan| Nihan coşkun (0) A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler. doi:10.5455/JCBPR.106780