E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Invited Review 


An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany

Burcu Uysal.

Abstract
The determination process of all details and the establishment of regulations regarding
psychotherapy, which is an important part of legal health insurance services in Germany, has
taken its present form in about 50 years. It can be accepted that the process started in 1967
with the application of psychoanalytically oriented psychotherapy within the
scope of legal insurance. Later, the most concrete step was taken in 1999 with the
Psychotherapy Law entering into force. Any specialist in the field of mental health cannot call
himself a ‘psychotherapist’ with the enforcement of this law because ‘psychotherapist’ has
become a legally protected profession group like ‘doctor’ in Germany. In addition to the
medical doctor psychotherapists, psychologist psychotherapists, and child and adolescent
psychotherapists have also started to provide services under legal insurance. In this research,
the psychotherapy system, the content of psychotherapy education, the standards in
professional practice, the quality of psychotherapy service or the mechanisms that provide the
control of the procedural processes regarding the implementation process will be mentioned.

Key words: psychotherapist, psychotherapy system in Germany, psychotherapy education, psychotherapy law, psychotherapy service within the scope of legal health insurancePsikoterapide Eğitim ve Standardizasyon İçin Bir Örnek: Almanya’daki Psikoterapi Sistemi

Ozet
Almanya’da yasal sağlık sigortası hizmetlerinin önemli bir parçası olan psikoterapiye dair tüm detayların belirlenmesi ve süreç içerisindeki düzenlemelerin oturması yaklaşık 50 yılda bugünkü halini almıştır. Sürecin başlangıcı 1967 yılında tıp doktorlarının psikoanalitik yönelimli psikoterapiyi yasal sigorta kapsamında uygulaması kabul edilebilir. Daha sonra en somut diğer büyük adım 1999 yılında Psikoterapi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle atılmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ruh sağlığı alanında çalışan herhangi bir uzman kendisini ‘psikoterapist’ olarak adlandıramaz. Çünkü ‘psikoterapistlik’ Almanya’da ‘doktorluk’ gibi yasal açıdan korunan bir meslek grubu haline gelmiştir. Tıp doktoru psikoterapistlerin yanısıra, psikolog psikoterapistler ve çocuk ve ergen psikoterapistleri de yasal sigorta kapsamında hizmet vermeye başlamıştır. Psikoterapi sistemine dair, psikoterapi eğitiminin içeriği, mesleki uygulamadaki standartlar, psikoterapi hizmetinin kalitesini veya uygulamaya dair prosedürel süreçlerin kontrolünü sağlayan mekanizmalara değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: psikoterapist, Almanya'daki psikoterapi sistemi, psikoterapi eğitimi, Psikoterapi Kanunu, yasal sağlık sigortası kapsamında psikoterapi hizmeti


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burcu Uysal
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Uysal B, . [An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.108366


Web Style

Uysal B, . [An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany]. http://www.jcbpr.org/?mno=108366 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.108366


AMA (American Medical Association) Style

Uysal B, . [An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.108366Vancouver/ICMJE Style

Uysal B, . [An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.108366Harvard Style

Uysal, B. & (2021) [An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.108366Turabian Style

Uysal, Burcu, and . 2021. [An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.108366Chicago Style

Uysal, Burcu, and . "[An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.108366MLA (The Modern Language Association) Style

Uysal, Burcu, and . "[An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.108366APA (American Psychological Association) Style

Uysal, B. & (2021) [An Example for Education and Standardization in Psychotherapy: The Psychotherapy System in Germany]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.108366