E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Evaluation of the Turkish Parental Support for Fighting Scale (PSFS)

Evrim Çetinkaya Yıldız, Zeynep Hatipoğlu Sümer.

Abstract
The purpose of this study was to adapt and evaluate the psychometric properties of the Turkish version of the Parental Support for Fighting Scale (PSFS; Orpinas, Murray, & Kelder, 1999) which measures the adolescents’ perception of their parents’ support for aggressive and non-aggressive solutions. Five-hundred and sixty-six middle school students participated in the study. The mean age of the participants was 13.09 (SD = .95). Confirmatory factor analysis was used to test the construct validity of the PSFS. The results of the fit indices, (RMSEA = .04, GFI = .98, AGFI = .97, CFI = .99 and TLI = .98) indicated that the model fit of the two-factor structure of the PSFS was perfect fit. The Cronbach's alpha internal consistency coefficient and split-half reliability coefficients were calculated to determine the reliability coefficients of the subscales. Cronbach alpha coefficients of the factors were .81 for the Parental Support for Aggressive Solutions (PSFS) and .62 for the Parental Support for Non-Aggressive Solutions (PSNAS). Split-half reliability coefficients were .78 for the Parental Support for Aggressive Solutions and .72 for the Parental Support for Non-Aggressive Solutions. The correlation between the two subscales was found significant and the coefficient was - .44. In the light of the study findings, it was concluded that the Turkish version of the PSFS is a valid and reliable measurement tool and can be used in studies conducted with adolescent samples.

Key words: Aggression, Parents, Adolescents



Saldırganlık için Ebeveyn Desteği Ölçeğinin (SEDÖ) Türkçe Formunun Değerlendirilmesi

Ozet
Bu çalışmanın amacı, çatışma çözme durumlarında ergenlerin ebeveynlerinin saldırgan ve saldırgan olmayan çözümleri desteklemesine ilişkin algılarını ölçen Saldırganlık için Ebeveyn Desteği Ölçeğinin (SEDÖ; Orpinas, Murray, & Kelder, 1999) Türkçe uyarlamasının yapılması ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmaya, 566 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 13.09’dur (SS = .95). SED֒nün Türkçe formunun yapı geçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Elde edilen DFA değerleri (RMSEA = .04, GFI= .98, AGFI = .97, CFI = .99 ve TLI = .98) SED֒nün iki faktörlü yapısının model uyumun mükemmel olduğunu göstermektedir. Ebeveynlerin saldırgan çözümleri desteklemesi ve ebeveynlerin saldırgan olmayan çözümleri desteklemesi isimli iki alt ölçeği bulunan SED֒nün güvenirlik katsayısını belirlemek için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ve iki yarı güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Faktörlere ait Cronbach Alfa değerleri sırasıyla; Ebeveynlerin Saldırgan Çözümleri Desteklemesi (ESÇD) alt ölçeği için .81, Ebeveynlerin Saldırgan Olmayan Çözümleri Desteklemesi (ESOÇD) alt ölçeği için .62 olarak hesaplanmıştır. İki yarı güvenirliği katsayıları ise Ebeveynlerin Saldırgan Çözümleri Desteklemesi alt ölçeği için .78, Ebeveynlerin Saldırgan Olmayan Çözümleri Desteklemesi alt ölçeği için .72’dir. İki alt ölçek arasındaki korelasyon katsayısı ise -.44 olarak bulunmuştur. Bu bulgular ışığında, uyarlaması yapılan Saldırganlık için Ebeveyn Desteği Ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve ergen örneklemleriyle yürütülecek çalışmalarda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, Ebeveynler, Ergenler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Evrim Çetinkaya Yıldız
Articles by Zeynep Hatipoğlu Sümer
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yildiz EC, Sumer ZH, . [Evaluation of the Turkish Parental Support for Fighting Scale (PSFS)]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.116225


Web Style

Yildiz EC, Sumer ZH, . [Evaluation of the Turkish Parental Support for Fighting Scale (PSFS)]. http://www.jcbpr.org/?mno=116225 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.116225


AMA (American Medical Association) Style

Yildiz EC, Sumer ZH, . [Evaluation of the Turkish Parental Support for Fighting Scale (PSFS)]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.116225



Vancouver/ICMJE Style

Yildiz EC, Sumer ZH, . [Evaluation of the Turkish Parental Support for Fighting Scale (PSFS)]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.116225



Harvard Style

Yildiz, E. C., Sumer, Z. H. & (0) [Evaluation of the Turkish Parental Support for Fighting Scale (PSFS)]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.116225



Turabian Style

Yildiz, Evrim Cetinkaya, Zeynep Hatipoglu Sumer, and . 0. [Evaluation of the Turkish Parental Support for Fighting Scale (PSFS)]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.116225



Chicago Style

Yildiz, Evrim Cetinkaya, Zeynep Hatipoglu Sumer, and . "[Evaluation of the Turkish Parental Support for Fighting Scale (PSFS)]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.116225



MLA (The Modern Language Association) Style

Yildiz, Evrim Cetinkaya, Zeynep Hatipoglu Sumer, and . "[Evaluation of the Turkish Parental Support for Fighting Scale (PSFS)]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.116225



APA (American Psychological Association) Style

Yildiz, E. C., Sumer, Z. H. & (0) [Evaluation of the Turkish Parental Support for Fighting Scale (PSFS)]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.116225