Journal of Cognitive-Behavioral
Psychotherapy and Research
Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Technical Note Open Access


A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery

M. Hakan Türkçapar, A. Emre Sargın.

Cited by (1)

Abstract
“Socratic Method” is a way of teaching philosophical thinking and knowledge by asking questions which was used by antique period greek philosopher Socrates. Socrates was teaching knowledge to his followers by asking questions and the conversation between them was named “Socratic Dialogues”. In this meaning, no novel knowledge is taught to the individual but only what is formerly known is reminded and rediscovered. The form of socratic questioning which is used during the process of cognitive behavioral therapy is known as Guided Discovery. In this method it is aimed to make the client notice the piece of knowledge which he could notice but is not aware with a series of questions. Socratic method or guided discovery consists of several steps which are: Identifying the problem by listening to the client and making reflections, finding alternatives by examining and evaluating, reidentification by using the newly found information and questioning the old distorted belief and reaching to a conclusion and applying it. Question types used during these procedures are, questions for gaining information, questions revealing the meanings, questions revealing the beliefs, questions about behaviours during the similar past experiences, analyse questions and analytic synthesis questions. In order to make the patient feel understood it is important to be empathetic and summarising the problem during the interview. In this text, steps of Socratic Questioning-Guided Discovery will be reviewed with sample dialogues after eachstep.

Key words: Socratic questioning, guided discovery, cognitive therapyBir Teknik Sokratik Sorgulama-Yönlendirilmiş Keşif

Özet
Sokratik yöntem, antik dönem Yunan filozofu Sokrates’in felsefi düşünüşü ve bilgiyi soru sorarak öğretme yöntemidir. Sokrates’in öğrencilerine bilgileri sorular sorarak öğretmesi Sokratik dialog adıyla bilinir. Bu anlamda sokratik sorgulamayla aslında karşısındakine yeni bir şey öğretilmemekte sadece bilinen anımsatılmakta ve tekrar bulunmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi sürecinde kullanılan Sokratik sorgulama ve bunun terapideki uygulama biçimi ise yönlendirilmiş keşif (Guided Discovery) olarak adlandırılır. Bu yöntemle bir seri soru ile aslında danışanın bilebileceği ancak farkında olmadığı bilginin farkına varması amaçlanır. Sokratik yöntem veya yönlendirilmiş keşif’de öncelikle danışan dikkatli bir şekilde ve yansıtmadan faydalanılarak dinlenilir. Bu teknik sorunun tanımlanması, incelenmesi, değerlendirme yaparak alternatifler bulunması, açığa çıkan yeni bilgilerin kullanılarak yeniden tanımlama yapılması ve son olarak da eski çarpık inancın sorgulanması ve yeni bilgi ışığında bir sonuca varma ve uygulama yapılması aşamalarından oluşur. Bu aşamalar esnasında kullanılan soru tipleri bilgi edinmeye dönük sorular, çeviri soruları, yorum soruları, geçmişteki benzer durumlara ilişkin uygulama soruları, analiz soruları ve analitik sentez sorularıdır. Bu yazıda Sokratik Sorgulama-yönlendirilmiş Keşfin bu aşamaları örnek görüşmeler üzerinden gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sokratik sorgulama, yönlendirilmiş keşif, bilişsel terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by M. Hakan Türkçapar
Articles by A. Emre Sargın
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 10698
Downloaded: 3309
Cited: 1


This Article Cited By the following articles

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Etkisi
Eğitim Bilimleri Dergisi 2016; 43(43): 67.

1
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

Turkcapar MH, Sargin AE. [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. JCBPR. 2012; 1(1): 15-20. Turkish.


Web Style

Turkcapar MH, Sargin AE. [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. http://www.jcbpr.org/?mno=18847 [Access: January 19, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Turkcapar MH, Sargin AE. [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. JCBPR. 2012; 1(1): 15-20. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Turkcapar MH, Sargin AE. [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. JCBPR. (2012), [cited January 19, 2018]; 1(1): 15-20. Turkish.Harvard Style

Turkcapar, M. H. & Sargin, A. E. (2012) [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. JCBPR, 1 (1), 15-20. Turkish.Turabian Style

Turkcapar, M. Hakan, and A. Emre Sargin. 2012. [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (1), 15-20. Turkish.Chicago Style

Turkcapar, M. Hakan, and A. Emre Sargin. "[A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1 (2012), 15-20. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Turkcapar, M. Hakan, and A. Emre Sargin. "[A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1.1 (2012), 15-20. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Turkcapar, M. H. & Sargin, A. E. (2012) [A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (1), 15-20. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

ULAKBIM Turkish Medical Database, 

(ULAKBİM Türk Tıp Dizini),

ScopeMed,

Turkish Psychiatry Index (Türk Psikiyatri Dizini),

Google Scholar,

Turkey Citation Index (Türkiye Atıf Dizini),

Turkish Medline (Türk Medline),

Index Copernicus,

DOAJ,

J-GATE,

Ulrich's,

ASOS Index-Akademi 

 

 The articles in Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.