Journal of Cognitive-Behavioral
Psychotherapy and Research
Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research 


Visual Research Methods: A Novel Approach To Understanding The Experiences of Compulsive Hoarders: A Preliminary Study

Satwant Singh, Colin Jones.

Cited by (1)

Abstract
Objective: Compulsive hoarding is a syndrome characterised by excessive collecting and saving behaviour that results in cluttered living space and significant distress or impairment. This study set out to gain a greater understanding of the personal experiences of compulsive hoarders in addition to attaining their evaluations of attending a therapy group.
Method: Using a participatory photography methodology, a purposive sample of 12 members of a hoarding therapy group were recruited. Participants were asked to take photographs which best captured their hoarding problems. The photographs were then used to encourage narrative dialogue in a subsequent semi structured interview.
Results: Seven key themes emerged from the data including: Feelings of isolation and vulnerability, lifestyle disruption, losing and misplacing, clutter and metaphor, rationalisation of the acquisition of hoarded items, failed previous support and the benefits of a therapy support group.
Conclusion: The study concluded that the experience of hoarding is both psychologically and physically distressing with numerous impacts upon everyday living and relationships. The study also concluded that visual research methods may be particularly helpful when generating qualitative evidence within this specialist field.

Key words: Compulsive Hoarding, Visual Methods, Qualitative, ExperiencesGörsel Araştırma Yöntemleri: Kompulsif Biriktiricilerin Yaşantılarını Anlamada Yeni Bir Yaklaşım: Bir Önçalışma

Özet
Amaç: Kompulsif biriktirme, dağınık bir yaşam alanı ve anlamlı bir stres ya da bozulma ile sonuçlanan aşırı derecede toplama ve biriktirme davranışı ile seyreden bir sendromdur. Bu çalışma, kompulsif biriktiricilerin bir terapi grubunda yer almaları ile ilgili değerlendirmelerine ulaşmanın yanı sıra kişisel deneyimlerini daha iyi anlamak için tasarlandı.
Yöntem: Katılımcı fotoğraf yöntemi kullanılarak 12 kişilik bir biriktirme terapi grubu oluşturuldu. Katılımcılardan biriktirme sorunlarını en iyi tanımlayan fotoğrafı seçmeleri istendi. Bundan sonra fotoğraflar birbirini izleyen ve yarı yapılandırılmış olan görüşmelerde betimleyici bir diyalog oluşturulması için kullanıldı.
Bulgular: Verilerin incelenmesi sonucunda izolasyon ve hassasiyet hissi, yaşam tarzında bozulma, kaybetme ve yanlış yere koyma, dağınıklık ve metafor, istiflenen eşyaların toplanmasının rasyonalizasyonu, geçmişte yetersiz destek ve terapi destek grubunun yararlarını da içeren yedi anahtar tema saptandı.
Sonuç: Sonuç olarak bu çalışma istifleme davranışının hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorlayıcı olduğu ve günlük yaşam ve ilişkiler üzerinde birçok etkisi olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra görsel araştırma yöntemlerinin bu çalışma alanında kalitatif kanıt üretmede kısmi bir yardımı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kompulsif biriktirme, görsel yöntemler, kalitatif, yaşantılar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Satwant Singh
Articles by Colin Jones
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4665
Downloaded: 2688
Cited: 1


This Article Cited By the following articles

The potential benefits of colour in supporting people with compulsive hoarding disorder
Mental Health Practice 2014; 18(3): 29-32.

1
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

Singh S, Jones C. Visual Research Methods: A Novel Approach To Understanding The Experiences of Compulsive Hoarders: A Preliminary Study. JCBPR. 2012; 1(1): 36-42.


Web Style

Singh S, Jones C. Visual Research Methods: A Novel Approach To Understanding The Experiences of Compulsive Hoarders: A Preliminary Study. http://www.jcbpr.org/?mno=18850 [Access: April 22, 2018].


AMA (American Medical Association) Style

Singh S, Jones C. Visual Research Methods: A Novel Approach To Understanding The Experiences of Compulsive Hoarders: A Preliminary Study. JCBPR. 2012; 1(1): 36-42.Vancouver/ICMJE Style

Singh S, Jones C. Visual Research Methods: A Novel Approach To Understanding The Experiences of Compulsive Hoarders: A Preliminary Study. JCBPR. (2012), [cited April 22, 2018]; 1(1): 36-42.Harvard Style

Singh, S. & Jones, C. (2012) Visual Research Methods: A Novel Approach To Understanding The Experiences of Compulsive Hoarders: A Preliminary Study. JCBPR, 1 (1), 36-42.Turabian Style

Singh, Satwant, and Colin Jones. 2012. Visual Research Methods: A Novel Approach To Understanding The Experiences of Compulsive Hoarders: A Preliminary Study. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (1), 36-42.Chicago Style

Singh, Satwant, and Colin Jones. "Visual Research Methods: A Novel Approach To Understanding The Experiences of Compulsive Hoarders: A Preliminary Study." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1 (2012), 36-42.MLA (The Modern Language Association) Style

Singh, Satwant, and Colin Jones. "Visual Research Methods: A Novel Approach To Understanding The Experiences of Compulsive Hoarders: A Preliminary Study." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1.1 (2012), 36-42. Print.APA (American Psychological Association) Style

Singh, S. & Jones, C. (2012) Visual Research Methods: A Novel Approach To Understanding The Experiences of Compulsive Hoarders: A Preliminary Study. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (1), 36-42.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

ULAKBIM Turkish Medical Database, 

(ULAKBİM Türk Tıp Dizini),

ScopeMed,

Turkish Psychiatry Index (Türk Psikiyatri Dizini),

Google Scholar,

Turkey Citation Index (Türkiye Atıf Dizini),

Turkish Medline (Türk Medline),

Index Copernicus,

DOAJ,

J-GATE,

Ulrich's,

ASOS Index-Akademi 

 

 The articles in Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.