Journal of Cognitive-Behavioral
Psychotherapy and Research
Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research 


The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”

Sevgi Dicle Görkem Atalan, Akfer Karaoğlan Kahiloğulları, Sibel Örsel.

Abstract
The Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ), was developed to assess patients’ knowledge about their illness and its management. The present study aimed to examine the validity and reliability of the Turkish version of KASQ. Internal consistency of KASQ was evaluated with the measurement of KR-20 . Stability was evaluated with a test-retest evaluation. Item-to-total correlation and item difficulty were used for further evaluation. Validity and sensitivity was evaluated by comparison of pre and post measurement of KASQ scores of a group of patients enrolled into a psychoeducation programme with the control group. KR-20 was calculated as 0,801. Stability was evaluated with test-retest evaluaitons. A statisticallly significant correlation was shown as a result of test-retest evaluations (correlation coefficient:0,775 p:0,000). In item analysis item difficulty level of the test was found to be intermediate (mean 0,58). KASQ can be used as a convenient tool in our country to evaluate the effect of psychoeducational programs on increasing knowledge about schizophrenia in the patients who were diagnosed with schizophrenia.

Key words: Measurement of knowledge, schizophrenia, psychoeducationŞizofreni Hakkında Bilgi Düzeyi Ölçeği Türkçe formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği

Özet
Şizofreni Hakkında Bilgi Düzeyi Ölçeği (ŞBDÖ), hastaların şizofreni hastalığı ve hastalık yönetimi hakkındaki bilgilerini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. Bu araştırmada ŞBD֒ nün Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Bir bilgi değerlendirme testi olan ŞBD֒ nün güvenilirliği değerlendirirken iç tutarlılık için Kruder Richardson 20 (KR-20) bakılmıştır. Kararlılık için test-retest sonuçları değerlendirilmiştir. Madde analizi yapılmış, madde güçlük ve ayırt edicilik dereceleri çalışılmıştır. ŞBDÖ ölçümlerinin planlanan psikoeğitim girişimlerinin etkisini ölçmede etkililiği ve duyarlılığı, psikoeğitim aln ve almayan gruplarda psikoeğitim öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerin karşılaştırılması yolu ile değerlendirilmiştir. 62 hastanın verisinin dahil edildiği değerlendirmelerde envanterin iç tutarlılık oranı KR-20 değeri 0,801 olarak tespit edilmiştir. Testin kararlılığını ölçmek için gerçekleştirilen test-yeniden test değerlendirmelerinde ise ŞBDÖ toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (korelasyon katsayısı:0,775 p:0,000). Yapılan madde analizinde, madde güçlük dereceleri değerlendirildiğinde testin ortalama güçlük derecesinin 0.58 ile orta derecede olduğu görülmüştür. ŞBDÖ, ülkemizde şizofreni tanısı almış hasta grubunda, giderek yaygınlaşan psikoeğitim programlarının bilgi artışı üzerine etkisini değerlendirmek için uygun bir araç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ölçümü, şizofreni, psikoeğitim


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Sevgi Dicle Görkem Atalan
Articles by Akfer Karaoğlan Kahiloğulları
Articles by Sibel Örsel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 393
Downloaded: 105
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Atalan SDG, Kahilogullari AK, Orsel S. [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. JCBPR. 2018; 7(1): 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028


Web Style

Atalan SDG, Kahilogullari AK, Orsel S. [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. http://www.jcbpr.org/?mno=270028 [Access: March 18, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028


AMA (American Medical Association) Style

Atalan SDG, Kahilogullari AK, Orsel S. [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. JCBPR. 2018; 7(1): 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028Vancouver/ICMJE Style

Atalan SDG, Kahilogullari AK, Orsel S. [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. JCBPR. (2018), [cited March 18, 2018]; 7(1): 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028Harvard Style

Atalan, S. D. G., Kahilogullari, A. K. & Orsel, S. (2018) [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. JCBPR, 7 (1), 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028Turabian Style

Atalan, Sevgi Dicle Gorkem, Akfer Karaoglan Kahilogullari, and Sibel Orsel. 2018. [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (1), 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028Chicago Style

Atalan, Sevgi Dicle Gorkem, Akfer Karaoglan Kahilogullari, and Sibel Orsel. "[The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7 (2018), 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028MLA (The Modern Language Association) Style

Atalan, Sevgi Dicle Gorkem, Akfer Karaoglan Kahilogullari, and Sibel Orsel. "[The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7.1 (2018), 1-6. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028APA (American Psychological Association) Style

Atalan, S. D. G., Kahilogullari, A. K. & Orsel, S. (2018) [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (1), 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

ULAKBIM Turkish Medical Database, 

(ULAKBİM Türk Tıp Dizini),

ScopeMed,

Turkish Psychiatry Index (Türk Psikiyatri Dizini),

Google Scholar,

Turkey Citation Index (Türkiye Atıf Dizini),

Turkish Medline (Türk Medline),

Index Copernicus,

DOAJ,

J-GATE,

Ulrich's,

ASOS Index-Akademi 

 

 The articles in Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.