E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Attitude of Family Physicians to Depression Treatment

Yasemin Yıldız, Didem Sunay, Mehmet Ali Akkuş.

Abstract
Objective: Cognitive Behavioral Terapy and pharmacotherapy are experimentaly proven to be effective in treatment of depression. In this study, the attitude of Family Physicians for patients with depression towards depression treatment have been investigated.
Method:100 Family Physicians (FP) participated to the research who were reached between 29 October 2008- 29 December 2008. A questionnaire including 32 questions was performed. The collected data are analyzed by Descriptive Statistic Study, Chi-Square, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests.
Results: It was found that the Family Physicians who answered the question that the psychotherapy of the depressive patients should be performed the specialists as “yes” has a lower level of feeling of self sufficiency about monitoring and treatment of the depression than the ones giving the answer as “no” (p=0.026). It was found that there was a significant relation between giving positive answers to the questions about abnormalities related to biochemistry of heavy depression occurrences and psychotherapy tends to be unsuccessful for the depressive patients ( p<0,05).
Conclusion: Family Physicians can take role by pharmacotherapy and psychotherapy in depression therapy. Cognitive Behavioral Therapy courses could be organised for Family Physicians.

Key words: Family Physician, Depression, AttitudeAile Hekimliği Uzmanlarının Depresyon Tedavi̇si̇ne Bakışı

Ozet
Amaç: Depresyon tedavisinde bilişsel davranışçı terapi ve farmakoterapi deneysel olarak etkinliği kanıtlanmış tedavilerdir. Çalışmamızda depresyonlu hastaların başvurduğu Aile Hekimliği Uzmanlarının depresyon tedavisine yaklaşımları araştırıldı.
Yöntem: Araştırmaya 29 Ekim 2008 - 29Aralık 2008 tarihleri arasında ulaşılan 100 Aile Hekimliği Uzmanı katıldı. Aile Hekimliği Uzmanları(AHU)’na 32 sorudan oluşan bir anket uygulandı.
Bulgular: Elde edilen veriler; Betimleyici İstatistik Çalışması, Chi-Square Testi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H testi ile değerlendirildi. Depresyonu olan hastaların psikoterapisinin uzmanlara bırakılması gerektiği ile ilgili soruya “evet” cevabı veren Aile Hekimliği Uzmanları’nın kendilerini depresyonu takip ve tedavide yeterli hissetme düzeyi “hayır” cevabı veren Aile Hekimliği Uzmanları’na göre düşüktür (p=0,026). Ağır depresyon vakalarının temelinde biyokimyasal anormallik yattığı ile ilgili soruya olumlu cevap verme ile psikoterapinin depresyonu olan hastalarda başarısız olma eğilimi olduğu sorusuna olumlu cevap verme arasında anlamlı ilişki saptandı ( p<0,05).
Sonuç: Aile Hekimliği Uzmanları depresyon tedavisinde farmakoterapi yanında psikoterapi de uygulayarak da rol alabilirler. Birinci basamakta görev yapan Aile Hekimliği Uzmanları için Bilişsel Davranışçı Terapi ile ilgili eğitimler düzenlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği Uzmanı, Depresyon, Tutum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yasemin Yıldız
Articles by Didem Sunay
Articles by Mehmet Ali Akkuş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2415
Downloaded: 797
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yildiz Y, Sunay D, Akkus MA. [Attitude of Family Physicians to Depression Treatment]. JCBPR. 2018; 7(2): 62-71. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.275495


Web Style

Yildiz Y, Sunay D, Akkus MA. [Attitude of Family Physicians to Depression Treatment]. http://www.jcbpr.org/?mno=275495 [Access: June 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.275495


AMA (American Medical Association) Style

Yildiz Y, Sunay D, Akkus MA. [Attitude of Family Physicians to Depression Treatment]. JCBPR. 2018; 7(2): 62-71. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.275495Vancouver/ICMJE Style

Yildiz Y, Sunay D, Akkus MA. [Attitude of Family Physicians to Depression Treatment]. JCBPR. (2018), [cited June 20, 2019]; 7(2): 62-71. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.275495Harvard Style

Yildiz, Y., Sunay, . D. & Akkus, . M. A. (2018) [Attitude of Family Physicians to Depression Treatment]. JCBPR, 7 (2), 62-71. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.275495Turabian Style

Yildiz, Yasemin, Didem Sunay, and Mehmet Ali Akkus. 2018. [Attitude of Family Physicians to Depression Treatment]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (2), 62-71. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.275495Chicago Style

Yildiz, Yasemin, Didem Sunay, and Mehmet Ali Akkus. "[Attitude of Family Physicians to Depression Treatment]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7 (2018), 62-71. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.275495MLA (The Modern Language Association) Style

Yildiz, Yasemin, Didem Sunay, and Mehmet Ali Akkus. "[Attitude of Family Physicians to Depression Treatment]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7.2 (2018), 62-71. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.275495APA (American Psychological Association) Style

Yildiz, Y., Sunay, . D. & Akkus, . M. A. (2018) [Attitude of Family Physicians to Depression Treatment]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (2), 62-71. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.275495