E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals

Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Ufuk Bal, Esma Akpınar Aslan.

Abstract
We aimed to determine the differences between metacognitive beliefs in individuals with and without alexithymia, and to identify the relationship between alexithymia and metacognitive beliefs and the predictive role of metacognitive beliefs in individuals with alexithymia. The study included a total of 160 participants who were diagnosed with depressive disorder, anxiety disorder or somatoform disorder in remission according to DSM-5, or who were not diagnosed with any psychiatric disorders. Sociodemographic and clinical data collection form, Metacognitive Questionnaire-30, Toronto Alexithymia Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale were used. Individuals with alexithymia scored higher in terms of all alexithymia subscales than those without alexithymia. There was a relationship between difficulty describing feelings and cognitive confidence, cognitive self-consciousness; and between alexithymia and positive beliefs about worry, negative beliefs about uncontrollability. Difficulty identifying feelings was predictive of negative beliefs about uncontrollability and danger; difficulty describing feelings was predictive of cognitive self-consciousness; externally-oriented thinking was predictive of positive beliefs about worry; and negative beliefs about uncontrollability and danger and cognitive self-consciousness were predictive of alexithymia. This study demonstrated that metacognitive beliefs increased in alexithymia, specific alexithymia dimensions were related with specific metacognitive beliefs and that they might be predicted by specific metacognitive beliefs. These results suggest that metacognitive therapy might be used to better conceptualize individuals with alexithymia.

Key words: alexithymia, metacognitive beliefs, metacognitive therapyAleksi̇ti̇mi̇si̇ Olan Bi̇reylerde Üstbi̇li̇şsel İnanışlar

Ozet
Bu çalışmada aleksitimisi olan ve olmayan bireylerde üstbilişsel inanışlar arasındaki farkların belirlenmesi, aleksitimi ile üstbilişsel inanışlar arasındaki ilişkinin saptanması ve aleksitimisi olan bireylerde üstbilişsel inanışların yordayıcı rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya DSM-5’e göre depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu veya bedensel belirti bozukluğu tanılı ve tedaviyle remisyon döneminde olan hastalar veya herhangi bir ruhsal bozukluk tanısı almayan kişiler olmak üzere toplamda 160 katılımcı alınmıştır. Ölçüm aracı olarak sosyodemografik ve klinik veri toplama formu, Üst Bilişler Ölçeği-30, Toronto Aleksitimi Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Aleksitimisi olan bireylerin tüm aleksitimi alt ölçekler açısından aleksitimisi olmayanlara göre daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır. Ayrıca duyguları söze dökme güçlüğü ile bilişsel güven ve bilişsel farkındalık; aleksitimi ile olumlu inanışlar ve kontrol edilemezlik ve tehlike inanışları arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. Duyguları tanıma güçlüğünü kontrol edilmezlik ve tehlike inanışlarının, duyguları söze dökme güçlüğünü bilişsel farkındalığın, dışa dönük düşünmeyi olumlu inanışların, genel olarak aleksitimiyi ise kontrol edilemezlik ve tehlike inanışları ile bilişsel farkındalığın yordayabildiği gösterilmiştir. Bu çalışma aleksitimisi olan bireylerde üstbilişsel inanışların arttığını, aleksitiminin farklı boyutlarının farklı üstbilişsel inanışlarla ilişkili olduğunu ve farklı üstbilişsel inanışlarca yordanabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlar metakognitif kurama dair birikimin ve metakognitif terapinin aleksitimisi olan bireyleri daha iyi anlamak için kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: aleksitimi, metakognitif terapi, üstbilişsel inanışlar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Zekiye Çelikbaş
Articles by Sedat Batmaz
Articles by Ufuk Bal
Articles by Esma Akpınar Aslan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2671
Downloaded: 663


How to Cite this Article
Pubmed Style

Celikbas Z, Batmaz S, Bal U, Aslan EA. [Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals]. JCBPR. 2018; 7(3): 113-119. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.291367


Web Style

Celikbas Z, Batmaz S, Bal U, Aslan EA. [Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals]. http://www.jcbpr.org/?mno=291367 [Access: January 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.291367


AMA (American Medical Association) Style

Celikbas Z, Batmaz S, Bal U, Aslan EA. [Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals]. JCBPR. 2018; 7(3): 113-119. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.291367Vancouver/ICMJE Style

Celikbas Z, Batmaz S, Bal U, Aslan EA. [Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals]. JCBPR. (2018), [cited January 28, 2020]; 7(3): 113-119. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.291367Harvard Style

Celikbas, Z., Batmaz, . S., Bal, . U. & Aslan, . E. A. (2018) [Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals]. JCBPR, 7 (3), 113-119. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.291367Turabian Style

Celikbas, Zekiye, Sedat Batmaz, Ufuk Bal, and Esma Akpinar Aslan. 2018. [Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (3), 113-119. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.291367Chicago Style

Celikbas, Zekiye, Sedat Batmaz, Ufuk Bal, and Esma Akpinar Aslan. "[Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7 (2018), 113-119. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.291367MLA (The Modern Language Association) Style

Celikbas, Zekiye, Sedat Batmaz, Ufuk Bal, and Esma Akpinar Aslan. "[Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7.3 (2018), 113-119. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.291367APA (American Psychological Association) Style

Celikbas, Z., Batmaz, . S., Bal, . U. & Aslan, . E. A. (2018) [Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (3), 113-119. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.291367