E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


A psychometric investigation into the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire

Abdullah Yıldırım, Selahiddin Öğülmüş, Onur Yılmaz, Murat Boysan.

Abstract
The aim of the study is to investigate the psychometric properties of the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire (SLEEP-50), designed to assess probable caseness of sleep disorders in general population based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition Text Revision. Five hundred and twenty-two college students, aged between 18-44 years, participated in the study. Using the cutoff values informed by initial validation study, we detected the prevalence rates of sleep disorders. Internal consistency and test-retest reliability of the SLEEP-50 were evaluated. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was administered along with the questionnaire to assess convergent validity. The internal consistency of the overall questionnaire was excellent (Cronbach’s α=.91). Substantial kappa values showed that temporal stability of the SLEEP-50 was adequate. All sleep disorders detected by the SLEEP-50 were found to be significantly associated with the poor sleep quality as indexed by the PSQI. The Turkish version of the SLEEP-50 revealed adequate psychometric properties.

Key words: Sleep disorders; Sleep quality; Instrumentation; ReliabilityUyku-50 Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun psikometrik özelliklerine ilişkin bir araştırma

Ozet
Bu çalışmanın amacı Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, DSM-IV TR’ye göre genel toplumda olası uyku bozukluklarının taranabilmesi için geliştirilmiş olan SLEEP-50 Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliğini değerlendirmektir. 18-44 yaş aralığındaki beş yüz yirmi iki üniversite öğrencisi çalışmaya katılmak için gönüllü olmuştur. Ölçme aracının orijinal geçerlik çalışmasında önerilen kesme noktaları kullanılarak uyku bozukluklarının yaygınlık oranları elde edilmiştir. SLEEP-50’nin iç tutarlılığı ve test tekrar test güvenilirliği değerlendirilmiştir. Ölçüt geçerliğini değerlendirebilmek için Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKI) ölçme aracıyla birlikte uygulanmıştır. Ölçme aracına ilişkin mükemmel düzeyde iç tutarlılık değeri elde edilmiştir (Cronbach’s α=.91). İstatistik olarak önemli kappa değerleri SLEEP-50’nin yeterli kararlılık düzeyine sahip olduğunu göstermiştir. SLEEP-50’yle belirlenen uyku bozukluklarının hepsi PUKI’yle değerlendirilen uyku kalitesiyle ilişkili bulunmuştur. SLEEP-50’nin Türkçe formu yeterli psikometrik özellikler göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Uyku bozuklukları; Uyku kalitesi; Ölçekleme; Güvenilirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Abdullah Yıldırım
Articles by Selahiddin Öğülmüş
Articles by Onur Yılmaz
Articles by Murat Boysan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2687
Downloaded: 431


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yildirim A, Ogulmus S, Yilmaz O, Boysan M. A psychometric investigation into the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire. JCBPR. 2018; 7(3): 127-132. doi:10.5455/JCBPR.299236


Web Style

Yildirim A, Ogulmus S, Yilmaz O, Boysan M. A psychometric investigation into the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire. http://www.jcbpr.org/?mno=299236 [Access: January 28, 2020]. doi:10.5455/JCBPR.299236


AMA (American Medical Association) Style

Yildirim A, Ogulmus S, Yilmaz O, Boysan M. A psychometric investigation into the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire. JCBPR. 2018; 7(3): 127-132. doi:10.5455/JCBPR.299236Vancouver/ICMJE Style

Yildirim A, Ogulmus S, Yilmaz O, Boysan M. A psychometric investigation into the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire. JCBPR. (2018), [cited January 28, 2020]; 7(3): 127-132. doi:10.5455/JCBPR.299236Harvard Style

Yildirim, A., Ogulmus, . S., Yilmaz, . O. & Boysan, . M. (2018) A psychometric investigation into the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire. JCBPR, 7 (3), 127-132. doi:10.5455/JCBPR.299236Turabian Style

Yildirim, Abdullah, Selahiddin Ogulmus, Onur Yilmaz, and Murat Boysan. 2018. A psychometric investigation into the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (3), 127-132. doi:10.5455/JCBPR.299236Chicago Style

Yildirim, Abdullah, Selahiddin Ogulmus, Onur Yilmaz, and Murat Boysan. "A psychometric investigation into the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7 (2018), 127-132. doi:10.5455/JCBPR.299236MLA (The Modern Language Association) Style

Yildirim, Abdullah, Selahiddin Ogulmus, Onur Yilmaz, and Murat Boysan. "A psychometric investigation into the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7.3 (2018), 127-132. Print. doi:10.5455/JCBPR.299236APA (American Psychological Association) Style

Yildirim, A., Ogulmus, . S., Yilmaz, . O. & Boysan, . M. (2018) A psychometric investigation into the Turkish version of the SLEEP-50 Questionnaire. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (3), 127-132. doi:10.5455/JCBPR.299236