Journal of Cognitive-Behavioral
Psychotherapy and Research
Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Technical Note Open Access


A Technique: Generating Alternative Thoughts

Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TÜRKÇAPAR.

Abstract
Introduction: One of the basic techniques of cognitive therapy is examination of automatic thoughts and reducing the belief in them. By employing this, we can overcome the cognitive bias apparent in mental disorders. Despite this view, according to another cognitive perspective in a given situation, there are distinct cognitive representations competing for retrieval from memory just like positive and negative schemas. In this sense generating or strengthening alternative explanations or balanced thoughts that explain the situation better than negative automatic thoughts is one of the important process goals of cognitive therapy.
Objective: Aim of this review is to describe methods used to generate alternative/balanced thoughts that are used in examining automatic thoughts and also a part of automatic thought records. Alternative/balanced thoughts are the summary and end point of automatic thought work. In this text different ways including listing alternative thoughts, using examining the evidence for generating balanced thoughts, decatastrophizing in anxiety and a meta-cognitive method named two explanations are discussed. Different ways to use this technique as a homework assignment is also reviewed. Remarkable aspects of generating alternative explanations and realistic/balanced thoughts are also reviewed and exemplified using therapy transcripts.
Conclusion: Generating alternative explanations and balanced thoughts are the end point and important part of therapy work on automatic thoughts. When applied properly and rehearsed as homework between sessions, these methods may lead to improvement in many mental disorders.

Key words: Cognitive therapy, depression, anxietyBir Teknik: Alternatif Düşünce Oluşturulması

Özet
Giriş: Bilişsel terapide değişimin sağlanmasındaki en temel yöntemlerden biri otomatik düşüncelerin incelenmesi ve bunlara olan inancın azaltılmasıdır. Bu sayede mental bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan bilişsel yanlılığın üstesinden gelinebilir. Bununla beraber bir başka bilişsel görüşe göre ise aynı anda bir kişide ortaya çıkmak için yarışan farklı bilişsel temsiller olabileceği öne sürülmektedir. Kişinin olumsuz otomatik düşüncesinin dışında durumu daha iyi açıklayan alternatif açıklama veya inançların oluşturulması ya da güçlendirilmesi bu bağlamda bilişsel terapinin hedefleri arasındadır.
Amaç: Bu gözden geçirmenin amacı otomatik düşünceler üzerine seans içinde çalışırken düşünce kayıtları ile ödev olarak kullanılan alternatif/gerçekçi düşünceler oluşturma uygulamalarının öneminin vurgulanmasıdır. Alternatif/gerçekçi düşünceler otomatik düşünce üzerinde yapılan çalışmanın bir nevi özeti ve son noktasını temsil etmektedir. Yazıda örnekler verilerek bu alternatif/gerçekçi düşüncenin hangi yollar ile oluşturulabileceği, hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği örnek görüşmeler de verilerek sunulmuştur.
Sonuç: Alternatif/gerçekçi düşünceler oluşturmak otomatik düşünce üzerine yapılan çalışmanın bir nevi son ve önemli noktasıdır. Doğru bir biçimde uygulanması ve hastalar tarafından seans dışında ödev olarak tekrarlanmaları hastalarda olumlu değişiklikler oluşmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel terapi, depresyon, anksiyete


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Serkan AKKOYUNLU
Articles by M. Hakan TÜRKÇAPAR
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6783
Downloaded: 1638
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

AKKOYUNLU S, TURKCAPAR MH. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR. 2013; 2(1): 53-59. Turkish.


Web Style

AKKOYUNLU S, TURKCAPAR MH. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. http://www.jcbpr.org/?mno=36556 [Access: January 19, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

AKKOYUNLU S, TURKCAPAR MH. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR. 2013; 2(1): 53-59. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

AKKOYUNLU S, TURKCAPAR MH. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR. (2013), [cited January 19, 2018]; 2(1): 53-59. Turkish.Harvard Style

AKKOYUNLU, S. & TURKCAPAR, M. H. (2013) [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR, 2 (1), 53-59. Turkish.Turabian Style

AKKOYUNLU, Serkan, and M. Hakan TURKCAPAR. 2013. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 2 (1), 53-59. Turkish.Chicago Style

AKKOYUNLU, Serkan, and M. Hakan TURKCAPAR. "[A Technique: Generating Alternative Thoughts]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 2 (2013), 53-59. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

AKKOYUNLU, Serkan, and M. Hakan TURKCAPAR. "[A Technique: Generating Alternative Thoughts]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 2.1 (2013), 53-59. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

AKKOYUNLU, S. & TURKCAPAR, M. H. (2013) [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 2 (1), 53-59. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

ULAKBIM Turkish Medical Database, 

(ULAKBİM Türk Tıp Dizini),

ScopeMed,

Turkish Psychiatry Index (Türk Psikiyatri Dizini),

Google Scholar,

Turkey Citation Index (Türkiye Atıf Dizini),

Turkish Medline (Türk Medline),

Index Copernicus,

DOAJ,

J-GATE,

Ulrich's,

ASOS Index-Akademi 

 

 The articles in Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.