E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES, DEPRESSIVE SYMPTOM LEVELS AND CAREGIVER BURDEN IN CAREGIVERS OF CHILDREN WİTH DISABILITY

Sevinç Ulusoy , Gülsüm Cantürk , Zülal Çelik, Songül Mutlu, Canan Cantürk Kaya, Merve Terzioğlu, Kaasım Fatih Yavuz .

Abstract
Parents of children with disabilities may have difficulty in adapting to the caregiving situation and this situation, called caregiver burden, has been reported to be related to coping styles. In our study, it was aimed to investigate the relationship between caregiver burden, depression levels and coping styles in caregivers of children with disability. 84 caregivers of children with disability who applied to special care center were included into the study between 1 March 2018 and 1 May 2018. Sociodemographic data form, Zarit Caregiver Burden Interview (ZBI), Beck Depression Inventory (BDI), Dysfunctional Attitudes Scale (DAS-A), Ruminative Thought Style Questionnaire (RTSQ) and COPE Inventory were applied to the participants. Pearson correlation analysis and multiple linear regression analysis were used to analyze the data. According to Pearson Correlation Analysis, while a statistically significant positive correlation was found between RTSQ and BDI (r = 0.290), DAS-A (r = 0.242) and COPE subscale scores; there was also a statistically significant low positive correlation between ZBI and BDI (r = 0.338) and DAS-A (r = 0.235). As a result of the multiple linear regression analysis, the BDI total score and the training duration had a positive predictive effect on the total score of ZBI while the total score of the DAS-A, RTSQ and and COPE subscales did not have a significant predictive effect on ZBI. Considering our findings shows that the caregiver burden levels are not predicted by general ruminative thinking and dysfunctional attitudes and intermediate beliefs; it can be said that behavioral coping methods are more effective than cognitive processes on caregiver burden. Interventions targeting avoidance behaviors in may be more effective in improving the quality of life in caregivers.

Key words: Caregiver, burnout, coping skills, depression, children with disabilities, ruminationENGELLİ ÇOCUKLARIN BAKIMVERENLERİNDE BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI VE DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYLERİNİN BAKIM YÜKÜ İLE İLİŞKİSİ

Ozet
Engelli çocukların ailelerinin bakım verme durumuna uyumda güçlük yaşayabildikleri ve bakım yükü olarak adlandırılan bu durumun başa çıkma tutumları ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Çalışmamızda engelli çocukların bakımverenlerinde başa çıkma tutumlarının bakım yükü ve depresyon düzeyleriyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya 1 Mart 2018-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında özel bir bakım merkezinde ayaktan takipleri devam etmekte olan engelli çocukların bakımverenlerinden oluşan 84 birey dahil edilmiştir. Katılımcılara sosyo-demografik veri formu, Zarit Bakım Yük Ölçeği (ZBYÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ-A), Ruminatif Düşünme Biçimi Ölçeği (RDBÖ) ve Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) uygulanmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon analizi ve aşamalı çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Pearson Korelasyon Analizi uygulanarak saptanan sonuçlara göre RDBÖ ile BDÖ (r= 0,290), FOTÖ (r= 0,242) ve COPE alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü düşük korelasyon saptanırken; ZBYÖ ile BDÖ (r=0,338) ve FOTÖ (r=0,235) ölçek puanları arasında yine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü düşük korelasyon bulunmuştur. Yapılan aşamalı çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda ise BDÖ toplam puanı ve eğitim ayının ZBYÖ toplam puanı üzerine pozitif yönde yordayıcı etkisi olduğu, FOTÖ-A, RDBÖ ve COPE alt ölçek toplam puanlarının ise ZBYÖ puanları üzerinde anlamlı yordayıcı etkisi olmadığı görülmüştür. Bakım yükü şiddetinin genel ruminatif düşünme biçimi ile işlevsel olmayan tutumlar ve ara inançlar tarafından yordanmadığını gösteren bulgularımız dikkate alındığında; bakım yükü üzerinde bilişsel süreçlerden ziyade davranışsal başa çıkma yöntemlerinin etkili olduğu ileri sürülebilir. Bakım veren bireylerde kaçınma davranışlarını hedef alan müdahalelerin kullanılması yaşam kalitesini arttırmada etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bakıcı, tükenmişlik, başa çıkma yöntemleri, depresyon, engelli çocuk, ruminasyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sevinç Ulusoy
Articles by Gülsüm Cantürk
Articles by Zülal Çelik
Articles by Songül Mutlu
Articles by Canan Cantürk Kaya
Articles by Merve Terzioğlu
Articles by Kaasım Fatih Yavuz
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

SU, GC, Celik Z, Mutlu S, Kaya CC, Terzioglu M, KFY, . [THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES, DEPRESSIVE SYMPTOM LEVELS AND CAREGIVER BURDEN IN CAREGIVERS OF CHILDREN WİTH DISABILITY]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.37565


Web Style

SU, GC, Celik Z, Mutlu S, Kaya CC, Terzioglu M, KFY, . [THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES, DEPRESSIVE SYMPTOM LEVELS AND CAREGIVER BURDEN IN CAREGIVERS OF CHILDREN WİTH DISABILITY]. http://www.jcbpr.org/?mno=37565 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.37565


AMA (American Medical Association) Style

SU, GC, Celik Z, Mutlu S, Kaya CC, Terzioglu M, KFY, . [THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES, DEPRESSIVE SYMPTOM LEVELS AND CAREGIVER BURDEN IN CAREGIVERS OF CHILDREN WİTH DISABILITY]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.37565Vancouver/ICMJE Style

SU, GC, Celik Z, Mutlu S, Kaya CC, Terzioglu M, KFY, . [THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES, DEPRESSIVE SYMPTOM LEVELS AND CAREGIVER BURDEN IN CAREGIVERS OF CHILDREN WİTH DISABILITY]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.37565Harvard Style

, S. U., , G. C. ., Celik, Z., Mutlu, S., Kaya, C. C., Terzioglu, M., , K. F. Y. . & (2021) [THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES, DEPRESSIVE SYMPTOM LEVELS AND CAREGIVER BURDEN IN CAREGIVERS OF CHILDREN WİTH DISABILITY]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.37565Turabian Style

, Sevinc Ulusoy, Gulsum Canturk, Zulal Celik, Songul Mutlu, Canan Canturk Kaya, Merve Terzioglu, Kaasim Fatih Yavuz, and . 2021. [THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES, DEPRESSIVE SYMPTOM LEVELS AND CAREGIVER BURDEN IN CAREGIVERS OF CHILDREN WİTH DISABILITY]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.37565Chicago Style

, Sevinc Ulusoy, Gulsum Canturk, Zulal Celik, Songul Mutlu, Canan Canturk Kaya, Merve Terzioglu, Kaasim Fatih Yavuz, and . "[THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES, DEPRESSIVE SYMPTOM LEVELS AND CAREGIVER BURDEN IN CAREGIVERS OF CHILDREN WİTH DISABILITY]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.37565MLA (The Modern Language Association) Style

, Sevinc Ulusoy, Gulsum Canturk, Zulal Celik, Songul Mutlu, Canan Canturk Kaya, Merve Terzioglu, Kaasim Fatih Yavuz, and . "[THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES, DEPRESSIVE SYMPTOM LEVELS AND CAREGIVER BURDEN IN CAREGIVERS OF CHILDREN WİTH DISABILITY]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.37565APA (American Psychological Association) Style

, S. U., , G. C. ., Celik, Z., Mutlu, S., Kaya, C. C., Terzioglu, M., , K. F. Y. . & (2021) [THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES, DEPRESSIVE SYMPTOM LEVELS AND CAREGIVER BURDEN IN CAREGIVERS OF CHILDREN WİTH DISABILITY]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.37565