E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale

Mehmet Enes Gökler, Yunus Emre Bulut .

Abstract
The aim of the study was to determine the validity and reliability of the Turkish version of Smart Phone Application Based Addiction Scale (SABAS). The study was conducted among people who work in Ankara Provincial Health Directorate. Total 413 people were participated to the study, more than half of the participants were female (66.3%), the mean age was 40.87±7.96 years (range, 23-63) years. The mean score of SABAS was 15.22±6.94 (range 6-36). The scores obtained from SABAS decreased with increasing age (r=0.163; p=0.001) and did not change according to gender (Z=0.982; p=0.332). According to the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) criteria, the size of the correlation coefficients and the correlation coefficients were correlated with the factor analysis (KMO=0.867, p<0.001). According to the factor analysis, one-dimensional structure of 6-item structure explained 58.6% of the total change in SABAS scores (loadings ranged from 0.68 to 0.79). The item-total correlation coefficients of the items in the scale ranged between 0.55-0.75. Cronbach's alpha coefficient was not significantly increased when any of the items were removed. The Cronbach alpha coefficient of the SABAS scale was 0.855. With the increase in SABAS scores, the NMP-Q score, the number of applications used on smartphones, the duration of having a smart phone, the duration of smartphone daily use and the frequency of controlling social media were increasing (p<o.o5 for each). According to the results of the study, the Turkish version of the SABAS scale is a very suitable scale for screening the risk of smart phone application-based addiction in adult individuals.

Key words: Smartphone Application, Addiction, Scale, Validity, Reliability, TurkishAkıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi

Ozet
Çalışmanın amacı Akıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği’nin (SABAS) geçerlilik ve güvenilirliğinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları üzerinde yürütülen metodolojik tipte bir araştırmadır. Çalışmaya katılan 413 bireyin 274’ü (%66.3) kadın iken yaş ortalamaları 40,87±7,96 (genişlik, 23-63) yıl idi. Bireylerin SABAS’dan aldıkları puanların ortalaması 15.22±6.94 (genişlik 6-36) olarak tespit edildi. SABAS’dan alınan puanlar yaş arttıkça azalıyorken (r=0,163;p=0,001), cinsiyete (Z=0,982; p= 0,326) göre değişmiyordu. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçütüne göre örneklem büyüklüğü, gözlenen korelasyon katsayılarının büyüklüğü ve kısmi korelasyon katsayıları faktör analizi için uyumlu bulundu (KMO=0.867, p<0.001). Faktör analizine göre 6 maddeden oluşan bir boyutlu yapının SABAS puanlarındaki toplam değişimin %58.6’sını açıklamakta iken faktör yükleri 0.68-0.79 arasında değişmekteydi. Ölçekte yer alan maddelerin madde-toplam korelasyon katsayılarının 0.55-0.75 arasında değiştiği görüldü. Maddelerden herhangi birisi çıkarıldığında Cronbach alfa katsayısının anlamlı düzeyde yükselmediği saptandı. Altı maddeden oluşan SABAS ölçeğinin Cronbach alfa katsayısı 0.855 olarak saptandı. SABAS ölçeğinden alınan puanların artışı ile bireylerin NMP-Q testi, akıllı telefonlarında kullanılan uygulama sayısı, akıllı telefona sahip olma süresi ve günlük kullanım süresi ve sosyal medyayı kontrol sıklığı artmakta idi (her biri için p<o.o5). Çalışma sonuçlarına göre SABAS ölçeğinin Türkçe formu yetişkin bireylerde akıllı telefon uygulama tabanlı bağımlılık riskini taramak için kullanımda oldukça uygun bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Uygulaması, Bağımlılık, Ölçek, Geçerlilik, Güvenilirlik, Türkçe


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Enes Gökler
Articles by Yunus Emre Bulut
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gokler ME, YEB, . [Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale]. JCBPR. 2019; 8(2): 100-106. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38288


Web Style

Gokler ME, YEB, . [Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale]. http://www.jcbpr.org/?mno=38288 [Access: November 04, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38288


AMA (American Medical Association) Style

Gokler ME, YEB, . [Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale]. JCBPR. 2019; 8(2): 100-106. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38288Vancouver/ICMJE Style

Gokler ME, YEB, . [Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale]. JCBPR. (2019), [cited November 04, 2020]; 8(2): 100-106. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38288Harvard Style

Gokler, M. E., , Y. E. B. . & (2019) [Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale]. JCBPR, 8 (2), 100-106. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38288Turabian Style

Gokler, Mehmet Enes, Yunus Emre Bulut, and . 2019. [Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (2), 100-106. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38288Chicago Style

Gokler, Mehmet Enes, Yunus Emre Bulut, and . "[Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 100-106. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38288MLA (The Modern Language Association) Style

Gokler, Mehmet Enes, Yunus Emre Bulut, and . "[Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.2 (2019), 100-106. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38288APA (American Psychological Association) Style

Gokler, M. E., , Y. E. B. . & (2019) [Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (2), 100-106. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38288