E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 


Cognitive Behavioral Therapy Approach in cases with Migraine Disease

Levent Ertugrul INAN, Tülin AKTURK, Nermin TANIK.

Abstract
In addition to pharmacological and interventional treatments, cognitive behavioral therapy (CBT) as a non pharmacological treatment may be a choice in the treatment of chronic migraine and medication overuse headache. There are numerous studies showing efficacy of CBT in migraine and other chronic painful conditions. CBT has three basic components in chronic pain management; patient education, cognitive restructuring and behavioral training. All these components increase self confidence, help to control clinical problems and manage long term control of the disease. In this article; results of 2 chronic migraine and 3 medication overused migraine patients treatment with CBT is presented and discussed.

Key words: Chronic Migraine, Headache, Cognitive Behavioral Therapy.Migren Hastalığında Olgular ile Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı

Ozet
Kronik migren tedavisinde ve ilaç aşırı kullanımı baş ağrısında farmakolojik ve girişimsel tedavilerin yanı sıra, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT); ilaç dışı tedavi seçeneği olarak uygulanan bir yöntemdir. Migren ve diğer kronik ağrılı durumlarda BDT’nin etkinliğini gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Migren ve diğer kronik ağrılı durumlarda uygulanmaktadır. Kronik ağrı yönetiminde BDT’nin 3 temel bileşeni vardır: hasta eğitimi, davranışsal eğitim ve bilişsel müdahaleler. Bu bileşenlerin amacı öz yeterlilik hissinin artması, diğer klinik sonuçların düzeltilmesi ve uzun süreli hastalık yönetimidir. Bu yazıda kronik migren tanısı olan 2 ve ilaç aşırı kullanımı olan 3 migren hastasının yönetiminde BDT’ nin etkinliği literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kronik migren, Baş ağrısı, Bilişsel Davranışçı Terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Levent Ertugrul INAN
Articles by Tülin AKTURK
Articles by Nermin TANIK
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1294
Downloaded: 32


How to Cite this Article
Pubmed Style

INAN LE, AKTURK T, TANIK N, . [Cognitive Behavioral Therapy Approach in cases with Migraine Disease]. JCBPR. 2020; 9(1): 67-72. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.40831


Web Style

INAN LE, AKTURK T, TANIK N, . [Cognitive Behavioral Therapy Approach in cases with Migraine Disease]. http://www.jcbpr.org/?mno=40831 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.40831


AMA (American Medical Association) Style

INAN LE, AKTURK T, TANIK N, . [Cognitive Behavioral Therapy Approach in cases with Migraine Disease]. JCBPR. 2020; 9(1): 67-72. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.40831Vancouver/ICMJE Style

INAN LE, AKTURK T, TANIK N, . [Cognitive Behavioral Therapy Approach in cases with Migraine Disease]. JCBPR. (2020), [cited March 28, 2020]; 9(1): 67-72. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.40831Harvard Style

INAN, L. E., AKTURK, T., TANIK, N. & (2020) [Cognitive Behavioral Therapy Approach in cases with Migraine Disease]. JCBPR, 9 (1), 67-72. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.40831Turabian Style

INAN, Levent Ertugrul, Tulin AKTURK, Nermin TANIK, and . 2020. [Cognitive Behavioral Therapy Approach in cases with Migraine Disease]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 67-72. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.40831Chicago Style

INAN, Levent Ertugrul, Tulin AKTURK, Nermin TANIK, and . "[Cognitive Behavioral Therapy Approach in cases with Migraine Disease]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9 (2020), 67-72. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.40831MLA (The Modern Language Association) Style

INAN, Levent Ertugrul, Tulin AKTURK, Nermin TANIK, and . "[Cognitive Behavioral Therapy Approach in cases with Migraine Disease]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9.1 (2020), 67-72. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.40831APA (American Psychological Association) Style

INAN, L. E., AKTURK, T., TANIK, N. & (2020) [Cognitive Behavioral Therapy Approach in cases with Migraine Disease]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 67-72. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.40831