E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


ADOLESCENCES WITH ABUSE AND NEGLECT: THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT ATTITUDES, THERAPEUTIC ALLIANCE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, PSYCHOPATHOLOGY.

Müge GÖĞEBAKAN , Mehmet Hakan TURKÇAPAR , Levent SUTÇİGİL .

Abstract
The current study aimed to examine the relation between psychological help seeking attitude and psychopathological traits; psychological help seeking attitude and early maladaptive schemas; therapeutic alliance and psychopathological traits; therapeutic alliance and early maladaptive schemas. Data was collected from 65 children between the ages 12 and 18. Correlation results between “Symptom Check List (SCL90-R)” and “Attitudes Toward Seeking Professional Psychological Help, SF (ATSPPH-SF)” and “Working Alliance Inventory-Patient Form (WAI-PF)" were that while “Interpersonal Sensitivity”, “Anxiety”, “Somatization”, “Paranoid Thoughts” ve “Obsesive-Compulsive Symptoms” getting higher psychological help seeking attitudes and therapeutic alliance getting lower. The other correlation results between "Young Schema Questionnaire-Short Form3 (YSQ-SF3)" and “ATSPPH-SF” and “WAI-PF” were that “Approval Seeking/Recognition Seeking” and “Punitiveness” schemas were positively relationed with psychological help seeking attitudes. Also “Emotional Deprivation” schema was assisting in identifing common goals of therapy; “Punitiveness” schema led to an increase in all three aspects of therapeutic alliance. “Approval Seeking/Recognition Seeking” schema caused to therapeutic relation alliance.

Key words: Child abuse, patient cooperation, schema.İHMAL VE İSTİSMAR MAĞDURU ERGENLERDE PSİKOLOJİK DESTEK ALMA TUTUMLARI VE TERAPÖTİK İŞBİRLİĞİNİN PSİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE ŞEMALARLA İLİŞKİSİ

Ozet
Bu çalışmada, ihmal ve istismar mağduru gençlerin psikolojik destek almaya yönelik tutum ve terapötik işbirliği ile psikopatolojik özellikleri ve erken dönem uyumsuz şemaları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya 12-18 yaşlarında ihmal ve istismar mağduru 65 kız çocuğu katılmıştır. Örnekleme uygulanan “Belirti Tarama Testi (SCL90-R)” ile “Psikolojik Destek Almaya Yönelik Tutum Ölçeği-Kısa Form (PYAİTÖ-KF)” ve “Terapötik İttifak Ölçeği-Hasta Formu (TİÖ-HF)” ölçekleri arasındaki ilişki analizinin sonucunda; “Kişilerarası Duyarlılık”, “Anksiyete”, “Somatizasyon”, “Paranoid Düşünceler” ve “Obsesif Kompulsif Belirtiler” arttıkça psikolojik yardım alma tutumlarının ve terapötik işbirliğinin olumsuz etkilendiği ortaya çıkmıştır. “Young Şema Ölçeği-Kısa Form3 (YŞÖ-KF3)” ile PYAİTÖ-KF ve TİÖ-HF ölçekleri arasında uygulanan diğer bir ilişki analizi sonucunda; “Onay Arayıcılık/Tanınma Arayıcılık” şemasının ve “Cezalandırıcılık/Acımasızlık” şemalarının psikolojik destek tutumlarını olumlu etkilediği; “Duygusal Yoksunluk” şemasının terapide ortak amaçların belirlenmesine yardımcı olduğu; “Cezalandırıcılık/Acımasızlık” şemasının da, terapötik amaç, bağ ve görev işbirliğinin her birinde artışa yol açtığı; “Onay Arayıcılık/Tanınma Arayıcılık” şemasının da terapötik bağı arttırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, hasta uyumu, şema


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Müge GÖĞEBAKAN
Articles by Mehmet Hakan TURKÇAPAR
Articles by Levent SUTÇİGİL
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

MG, MHT, LS, . [ADOLESCENCES WITH ABUSE AND NEGLECT: THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT ATTITUDES, THERAPEUTIC ALLIANCE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, PSYCHOPATHOLOGY.]. JCBPR. 2020; 9(1): 37-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.46548


Web Style

MG, MHT, LS, . [ADOLESCENCES WITH ABUSE AND NEGLECT: THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT ATTITUDES, THERAPEUTIC ALLIANCE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, PSYCHOPATHOLOGY.]. http://www.jcbpr.org/?mno=46548 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.46548


AMA (American Medical Association) Style

MG, MHT, LS, . [ADOLESCENCES WITH ABUSE AND NEGLECT: THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT ATTITUDES, THERAPEUTIC ALLIANCE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, PSYCHOPATHOLOGY.]. JCBPR. 2020; 9(1): 37-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.46548Vancouver/ICMJE Style

MG, MHT, LS, . [ADOLESCENCES WITH ABUSE AND NEGLECT: THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT ATTITUDES, THERAPEUTIC ALLIANCE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, PSYCHOPATHOLOGY.]. JCBPR. (2020), [cited November 03, 2020]; 9(1): 37-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.46548Harvard Style

, M. G. . ., , M. H. T. ., , L. S. . & (2020) [ADOLESCENCES WITH ABUSE AND NEGLECT: THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT ATTITUDES, THERAPEUTIC ALLIANCE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, PSYCHOPATHOLOGY.]. JCBPR, 9 (1), 37-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.46548Turabian Style

, Muge GOGEBAKAN , Mehmet Hakan TURKCAPAR, Levent SUTCIGIL, and . 2020. [ADOLESCENCES WITH ABUSE AND NEGLECT: THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT ATTITUDES, THERAPEUTIC ALLIANCE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, PSYCHOPATHOLOGY.]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 37-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.46548Chicago Style

, Muge GOGEBAKAN , Mehmet Hakan TURKCAPAR, Levent SUTCIGIL, and . "[ADOLESCENCES WITH ABUSE AND NEGLECT: THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT ATTITUDES, THERAPEUTIC ALLIANCE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, PSYCHOPATHOLOGY.]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9 (2020), 37-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.46548MLA (The Modern Language Association) Style

, Muge GOGEBAKAN , Mehmet Hakan TURKCAPAR, Levent SUTCIGIL, and . "[ADOLESCENCES WITH ABUSE AND NEGLECT: THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT ATTITUDES, THERAPEUTIC ALLIANCE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, PSYCHOPATHOLOGY.]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9.1 (2020), 37-48. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.46548APA (American Psychological Association) Style

, M. G. . ., , M. H. T. ., , L. S. . & (2020) [ADOLESCENCES WITH ABUSE AND NEGLECT: THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT ATTITUDES, THERAPEUTIC ALLIANCE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS, PSYCHOPATHOLOGY.]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 37-48. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.46548