E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


EMOTION REGULATION DIFFICULTIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER PRESENTING WITH REACTIVE AND AUTOGENOUS OBSESSIONS

Ozge Sahmelikoglu Onur , Özlem Baş Uluyol, Gülşen Teksin.

Abstract
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA OBSESYON TÜRLERİYLE DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
REAKTİF VE OTOJEN ÖZELLİKLER GÖSTEREN OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Öz
Bu çalışmanın amacı Obsesif Kompusif Bozukluk (OKB) olan hastalar ve sağlıklı kontroller arasında duygulanım düzenleme güçlüğü açısından farklılıkları ve duygulanım düzenleme güçlüğü ile obsesyon türleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Otuz dokuz otojen (cinsellik, dini ve saldırganlık obsesyonu) olan 45 reaktif (kirlenme-bulaşma, simetri-düzen) obsesyonları olan OKB tanılı hasta ve 40 sağlıklı kontrol DSM-5 Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-5-CV), Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (Y-BOKÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), ve Duygu Düzenleme Güçlükleri Ölçeği (DDGÖ) ile değerlendirildi. Cinsel,dini ve saldırganlık obsesyonu dışında Reaktif obsesyonu olan OKB hastalarında DDGÖ stratejiler, kabullenememe, dürtü, açıklık ve toplam puanları açısından sağlıklı kontrollere göre daha yüksek; cinsellik, dini ve saldırganlık otojen obsesyonu olanlara göre daha düşük puanlar elde edildi (p<0.05). Y-BOKÖ toplam puanı ve DDGÖ hedef, stratejiler, kabullenememe, dürtü, açıklık ve toplam puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu (p<0.05). Çalışmamızın bulgularına göre OKB tanılı ve özellikle otojen cinsel, dini ve saldırganlık obsesyonu olanlarda duygu düzenleme güçlüğünün belirgin olduğu söylenebilir. Çalışmamızın bulgularına göre otojen obsesyonların geliştiği kişilerde daha çok stres ve emosyon disregülasyonu görülebilir. Duygu düzenleme güçlüklerinin belirlenmesi ve buna yönelik müdahaleler OKB’nin tedavi sürecinde önemli olabilir.
Anahtar Kelimeler: Duygu Düzenleme, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği

Key words: Key words: emotion regulation, obsessive-compulsive disorder (OCD), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) Anahtar Kelimeler: Duygu Düzenleme, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ozge Sahmelikoglu Onur
Articles by Özlem Baş Uluyol
Articles by Gülşen Teksin
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozge Sahmelikoglu Onur |Özlem Baş Uluyol|Gülşen Teksin|. EMOTION REGULATION DIFFICULTIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER PRESENTING WITH REACTIVE AND AUTOGENOUS OBSESSIONS. doi:10.5455/JCBPR.52309


Web Style

Ozge Sahmelikoglu Onur |Özlem Baş Uluyol|Gülşen Teksin|. EMOTION REGULATION DIFFICULTIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER PRESENTING WITH REACTIVE AND AUTOGENOUS OBSESSIONS. http://www.jcbpr.org/?mno=52309 [Access: September 04, 2021]. doi:10.5455/JCBPR.52309


AMA (American Medical Association) Style

Ozge Sahmelikoglu Onur |Özlem Baş Uluyol|Gülşen Teksin|. EMOTION REGULATION DIFFICULTIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER PRESENTING WITH REACTIVE AND AUTOGENOUS OBSESSIONS. doi:10.5455/JCBPR.52309Vancouver/ICMJE Style

Ozge Sahmelikoglu Onur |Özlem Baş Uluyol|Gülşen Teksin|. EMOTION REGULATION DIFFICULTIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER PRESENTING WITH REACTIVE AND AUTOGENOUS OBSESSIONS. doi:10.5455/JCBPR.52309Harvard Style

Ozge Sahmelikoglu Onur |Özlem Baş Uluyol|Gülşen Teksin| (0) EMOTION REGULATION DIFFICULTIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER PRESENTING WITH REACTIVE AND AUTOGENOUS OBSESSIONS. doi:10.5455/JCBPR.52309Turabian Style

Ozge Sahmelikoglu Onur |Özlem Baş Uluyol|Gülşen Teksin|. 0. EMOTION REGULATION DIFFICULTIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER PRESENTING WITH REACTIVE AND AUTOGENOUS OBSESSIONS. doi:10.5455/JCBPR.52309Chicago Style

Ozge Sahmelikoglu Onur |Özlem Baş Uluyol|Gülşen Teksin|. "EMOTION REGULATION DIFFICULTIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER PRESENTING WITH REACTIVE AND AUTOGENOUS OBSESSIONS." doi:10.5455/JCBPR.52309MLA (The Modern Language Association) Style

Ozge Sahmelikoglu Onur |Özlem Baş Uluyol|Gülşen Teksin|. "EMOTION REGULATION DIFFICULTIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER PRESENTING WITH REACTIVE AND AUTOGENOUS OBSESSIONS." doi:10.5455/JCBPR.52309APA (American Psychological Association) Style

Ozge Sahmelikoglu Onur |Özlem Baş Uluyol|Gülşen Teksin| (0) EMOTION REGULATION DIFFICULTIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER PRESENTING WITH REACTIVE AND AUTOGENOUS OBSESSIONS. doi:10.5455/JCBPR.52309