E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Koruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması

Mustafa KURTOĞLU, Şaziye Senem BAŞGÜL.

Abstract
Individuals encounter negative situations through their lives. Making mistakes or being in difficult situations is nature of human existance. From this point of view, some individuals judge themselves severely when they make mistakes. Self-compassion becomes involved at this point. Self-compassion could be identified as the understanding that individuals show to themselves when they encounter negative situations through their lives.
Self-compassionate people in case they made mistakes or encounter to obstacles of life, they treat themselves sympathy and compassion by being aware of which these situations is human specific. In other words, self-compassion is to have nonjudgmental understanding instead of critizing unmercifully oneself. Self-compassion is universal ability that every individuals need to learn and improve.
The aim of this study is to make a literature review regarding conceptual basis of self- compassion and relevant. This article is presented to literature for people who study self-compassion by making compilation of conceptual basis, history, subcomponents of self-compassion, and studies related to this area.

Key words: Self-Compassion, Protective Factor, Positive Psychology, PsychotherapyKoruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması

Ozet
Bireyler, yaşamları boyunca olumsuz durumlarla karşı karşıya gelmektedirler. Hata yapmak, güç durumlar karşısında kalmak insanın varlığına tabiidir. Buradan hareketle bazı bireyler hata yaptıklarında kendilerini acımasızca yargılamaktadır. Öz-şefkat tam bu noktada devreye girmektedir. Öz-şefkat, bireylerin yaşamları boyunca karşılaşmış oldukları olumsuz durumlar karşısında kendilerine göstermiş oldukları anlayış olarak ifade edilebilir. Öz-şefkate sahip bireyler, hata yaptıklarında veya yaşamın güçlükleriyle karşılaştıklarında bu durumun insana özgü olduğunu düşünerek kendilerine sevgi ve şefkatle yaklaşabilmektedirler. Bir diğer ifadeyle, öz-şefkat, bireyin olumsuz durumlar karşısında kendisini acımasız ve sert bir şekilde eleştirmeksizin kendisine sevgi ve şefkatle yaklaşarak anlayış göstermesidir. Öz-şefkat, her bireyin öğrenmesi ve geliştirmesi gereken evrensel bir beceridir.
Bu çalışmanın amacı; öz-şefkatin kurumsal temeli ve bu konuda yapılan çalışmalara yönelik bir derleme yapmaktır. Bu bağlamda çalışma; öz-şefkatin kavramsal alt yapısı, tarihi, alt bileşenleri ve bu alanda yapılmış araştırmaların derlemesi yapılarak, öz-şefkat ile ilgilenen bireylerin yararlanması amacıyla alan yazınına sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öz-Şefkat, Koruyucu Faktör, Pozitif Psikoloji, Psikoterapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa KURTOĞLU
Articles by Şaziye Senem BAŞGÜL
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

KURTOGLU M, BASGUL SS. [Koruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.52857


Web Style

KURTOGLU M, BASGUL SS. [Koruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması]. http://www.jcbpr.org/?mno=52857 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.52857


AMA (American Medical Association) Style

KURTOGLU M, BASGUL SS. [Koruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.52857Vancouver/ICMJE Style

KURTOGLU M, BASGUL SS. [Koruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.52857Harvard Style

KURTOGLU, M. & BASGUL, . S. S. (2021) [Koruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.52857Turabian Style

KURTOGLU, Mustafa, and Saziye Senem BASGUL. 2021. [Koruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.52857Chicago Style

KURTOGLU, Mustafa, and Saziye Senem BASGUL. "[Koruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.52857MLA (The Modern Language Association) Style

KURTOGLU, Mustafa, and Saziye Senem BASGUL. "[Koruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.52857APA (American Psychological Association) Style

KURTOGLU, M. & BASGUL, . S. S. (2021) [Koruyucu Faktör Olarak Öz-Şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.52857