E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Investigation of Psychological Flexibility in Patients with Schizophrenia

Alparslan Cansız, Ahmet Nalbant, Kaasım Fatih Yavuz.

Abstract
The application of psychotherapies in schizophrenia is becoming increasingly common. Although studies showing the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in patients with schizophrenia based on the psychological flexibility model are increased, there is insufficient information on the mechanisms of action. Our study aims to evaluate the validity of psychological flexibility and the relationship between clinical features in patients with schizophrenia.
The study included participants between 18-65 years old, consisted of 110 patients who had been diagnosed with schizophrenia and 110 healthy individuals. Participants in both groups filled Sociodemographic Data Form, Cognitive Fusion Questionnaire(CFQ), Valued Living Questionnaire(VLQ), Self-as-Context Scale(SACS), Freibırg Mindfulness Inventory(FMI) and Acceptance and Action Questionnaire(AAQ-II), in addition, Positive and Negative Syndrome Scale(PANNS) was applied to schizophrenia group by clinicians.
The patient and control groups were matched in terms of age, gender, and educational level;. The points in the schizophrenia group AAQ-II and CFQ were higher; and the points of SACS, FMI and VLQ were found lower. Furthermore, the PANNS positive subscale points, SACS, AAQ-II points on the schizophrenia group; PANNS negative subscale points with SACS, VLQ, FMI, AAQ-II points were found associated with each other. PANSS general psychopathology was associated with subscale scores of CCQ, VLQ, FMI and AAQ-II points, PANSS total scores were also associated with SACS, VLQ, FMI, AAQ-II.
In this study, it was found that schizophrenia patients were more inflexible than healthy individuals. Our results also imply that psychological flexibility components are related to clinical features of patients. The contribution of the psychological flexibility model to the treatment of schizophrenia patients should be investigated with advanced clinical studies.

Key words: Schizophrenia, Psychological Flexibility, Acceptance and Commitment TherapyŞizofreni Hastalarında Psikolojik Esnekliğin Araştırılması

Ozet
Şizofrenide psikoterapilerin uygulanması giderek yaygınlaşmaktadır. Psikolojik esneklik modelini temel alan Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin (ACT) şizofreni hastalarında etkinliğini gösteren çalışmalar artmakla birlikte, etki düzeneklerine dair yeterince bilgi bulunmamaktadır. Araştırmamız şizofrenide psikolojik esneklik modelinin geçerliliğini ve klinik özelliklerle ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya 18-65 yaş arası, 110 hasta ve 110 sağlıklı birey alınmıştır. Her iki grup Bilişsel Birleşme Ölçeği (BBiÖ), Değer Odaklı Yaşam Ölçeği (DOYÖ), Bağlamsal Benlik Ölçeği (BBÖ), Freiburg Kendindelik Envanteri (FKE) ve Kabul ve Eylem Formu-II (KEF-II)’den oluşan değerlendirme araçlarını kendileri yanıtlarken, şizofreni hastalarında Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) klinisyen tarafından uygulanmıştır. Hasta ve kontrol grubu yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından eşleştirilmiş olup; şizofreni grubunun KEF-II ve BKÖ puanlarının daha yüksek; BBÖ, FKE ve DOYÖ puanlarının ise daha düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca şizofreni grubunda PANNS pozitif alt ölçeği puanları ile BBÖ ve KEF-II puanları, PANNS negatif alt ölçeği puanları ile BBÖ, DOYÖ, FKE ve KEF-II puanları ile ilişkili bulunmuştur. PANNS genel psikopatoloji alt ölçeği puanları ile BKÖ, DOYÖ, FKE ve KEF-II puanları, PANSS toplam puanları ile de BBÖ, DOYÖ, FKE, KEF-II puanları ilişki olarak saptanmıştır. Bu çalışmada şizofreni hastalarının sağlıklı bireylere göre psikolojik açıdan daha katı olduğu saptanmıştır. Ayrıca bulgular psikolojik esneklik bileşenlerinin hastaların klinik özelikleri ile ilişkili olduğunu ifade etmektedir. İleri klinik çalışmalar ile psikolojik esneklik modelinin şizofreni hastalarının tedavisine katkısı araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Psikolojik Esneklik, Kabul ve Kararlılık Terapisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Alparslan Cansız
Articles by Ahmet Nalbant
Articles by Kaasım Fatih Yavuz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 986
Downloaded: 62


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cansiz A, Nalbant A, Yavuz KF, . [Investigation of Psychological Flexibility in Patients with Schizophrenia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.55825


Web Style

Cansiz A, Nalbant A, Yavuz KF, . [Investigation of Psychological Flexibility in Patients with Schizophrenia]. http://www.jcbpr.org/?mno=55825 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.55825


AMA (American Medical Association) Style

Cansiz A, Nalbant A, Yavuz KF, . [Investigation of Psychological Flexibility in Patients with Schizophrenia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.55825Vancouver/ICMJE Style

Cansiz A, Nalbant A, Yavuz KF, . [Investigation of Psychological Flexibility in Patients with Schizophrenia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.55825Harvard Style

Cansiz, A. . . ., Nalbant, A. . ., Yavuz, K. F. . . & (0) [Investigation of Psychological Flexibility in Patients with Schizophrenia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.55825Turabian Style

Cansiz, Alparslan , Ahmet Nalbant, Kaasim Fatih Yavuz, and . 0. [Investigation of Psychological Flexibility in Patients with Schizophrenia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.55825Chicago Style

Cansiz, Alparslan , Ahmet Nalbant, Kaasim Fatih Yavuz, and . "[Investigation of Psychological Flexibility in Patients with Schizophrenia]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.55825MLA (The Modern Language Association) Style

Cansiz, Alparslan , Ahmet Nalbant, Kaasim Fatih Yavuz, and . "[Investigation of Psychological Flexibility in Patients with Schizophrenia]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.55825APA (American Psychological Association) Style

Cansiz, A. . . ., Nalbant, A. . ., Yavuz, K. F. . . & (0) [Investigation of Psychological Flexibility in Patients with Schizophrenia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.55825