E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


TELEVISION-ONLINE VIEWING ADDICTION

Abdullah Nuri Dicle.

Abstract
Television addiction is not to be an addict of a particular television content. Television addiction is to connect to television as a tool without caring what the content is. Allegedly, something with television forces us to watch it and watch it for longer than we thought when we started. The main reasons that pose a risk in the development of television addiction: lack or abuse of caregivers as a result of the work of both parents (making the baby or child sit in front of the television most of the time, making them eat in front of the television, sleeping..If the child has a very moving or attention problem, then the caregiver turns on the television to reduce the child's movement, the caregiver turns on the TV to reduce the child's squeeze because of lack of peers around, and the child's development and learning will benefit from the idea of opening the TV by the caregiver, The fact that parents or caregivers are addicted to TV ranks as conflicts between parents, financial inadequacies, and little social and environmental support. It should also be noted that television is a tool that can help family, school and society when used consciously. Watching TV also has some social benefits. These include sharing, learning some positive attitudes, etc. countable. Watching television has important tasks in social terms such as making people aware of what is going on in the world, expanding the distribution of information, teaching new words and concepts, developing their language, evaluating their free time, making them have a good time, developing their imagination, and fully revealing their creativity by directing them. When television is used in accordance with the child's developmental characteristics, there are also benefits such as accelerating the child's language development, improving the ability to extract meaning from visuals, and gaining behaviors adopted by society through the right models. It bears similarities with the European and American public regarding the dependence of Turkish people on television. As a result of studies on television addiction, weight problems and eating habits, weakening of school performance and learning difficulties, behavior and development problems, Killing Time, Social Activity, family and Model taking, sleep disorder and emotional stress, violence problem, attention problem have emerged. In particular, “dialectical behavioural therapy (DDT)”; different treatment methods such as motivational interviewing are considered to be effective in the treatment of addiction. Some suggestions have been made to get rid of television addiction.

Key words: Television Addiction, Online Monitoring Addiction, Dialectical Behavioral Therapy, Motivational Interviewing.TELEVİZYON - ONLİNE İZLEME BAĞIMLILIĞI

Ozet
Televizyon bağımlılığı belirli bir televizyon içeriğinin müptelası olmak değildir. Televizyon bağımlılığı, içeriğin ne olduğunu umursamadan bir araç olarak televizyona bağlanmaktır. İddialara göre, televizyonla bir şey, bizi onu izlemeye ve başladığımızda düşündüğümüzden daha uzun süre izlemeye zorlar. Televizyon bağımlılığın gelişmesinde risk oluşturan başlıca nedenler: Her iki ebeveynin çalışması sonucu bakıcı yetersizliği ya da istismarı (bebeği ya da çocuğu çoğu zamanını televizyon karşısında oturtturma, televizyon karşısında yemek yedirtme, uyutma..), Çocuğun çok hareketli ya da dikkat sorunu olması sonrası bakım verenin çocuğun hareketini azaltmak için televizyonu açması, Etrafında yaşıtlarının olmaması nedeniyle bakım verenin çocuğun sıkılmasını azaltmak için TV açması, Çocuğun gelişimine ve öğrenmesine faydası olur düşüncesiyle bakım veren tarafından TV açılması, Ebeveynlerin ya da bakım verenlerinde TV bağımlısı olmaları, Ebeveynler arasındaki çatışmalar, Maddi yetersizlikler, Sosyal ve Çevresel desteğin az olması olarak sıralanır. Televizyonun bilinçli bir şekilde kullanıldığında aileye, okula ve topluma yardımcı olabilecek bir araç konumunda olduğu da unutulmamalıdır. TV seyretmenin sosyal bazı kazançları da vardır. Bunlar arasında paylaşımda bulunma, bazı olumlu tavırları öğrenme vb. sayılabilir. Televizyon izlemenin toplumsal anlamda, dünyada olup bitenlerden haberdar etmesi, insanın bilgi dağarcığını genişletmesi, yeni kelimeler ve kavramlar öğreterek, dilini geliştirmesi, boş zamanlarını değerlendirmesi, hoşça vakit geçirmesini sağlaması, hayal gücünü geliştirmesi ve yaratıcılığını yönlendirerek tamamıyla açığa çıkartması gibi önemli görevleri de bulunmaktadır. Televizyon çocuğun gelişim özelliklerine uygun olarak kullanıldığında çocuğun dil gelişimini hızlandırma, görsellerden anlam çıkarma becerisini geliştirme, doğru modellerle toplum tarafından benimsenen davranışlar kazandırma gibi faydaları da vardır. Türk insanlarının televizyon bağımlılığı konusunda Avrupalı ve Amerikalı halkla benzerlik göstermektedir. Televizyon bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Kilo Problemi ve Beslenme Alışkanlıkları, Okul Performansının Zayıflaması ve Öğrenme Güçlükleri, Davranış ve Gelişim Sorunları, Zamanı Öldürme, Sosyal Etkinlik, Aile ve Model Alma, Uyku Bozukluğu ve Duygusal Stres, Şiddet Problemi, Dikkat Problemi başlıkları ortaya çıkmıştır. Başta “Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT)” olmak üzere; Motivasyonel Görüşme gibi farklı tedavi yöntemlerinin bağımlılığın tedavisinde etkili olduğu değerlendirilmektedir. Televizyon bağımlılığından kurtulmak için bazı öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Televizyon Bağımlılığı, Online İzleme Bağımlılığı, Diyalektik Davranışçı Terapi, Motivasyonel Görüşme


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Abdullah Nuri Dicle
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Dicle AN, . [TELEVISION-ONLINE VIEWING ADDICTION]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60041


Web Style

Dicle AN, . [TELEVISION-ONLINE VIEWING ADDICTION]. http://www.jcbpr.org/?mno=60041 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60041


AMA (American Medical Association) Style

Dicle AN, . [TELEVISION-ONLINE VIEWING ADDICTION]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60041Vancouver/ICMJE Style

Dicle AN, . [TELEVISION-ONLINE VIEWING ADDICTION]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60041Harvard Style

Dicle, A. N. & (2021) [TELEVISION-ONLINE VIEWING ADDICTION]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60041Turabian Style

Dicle, Abdullah Nuri, and . 2021. [TELEVISION-ONLINE VIEWING ADDICTION]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60041Chicago Style

Dicle, Abdullah Nuri, and . "[TELEVISION-ONLINE VIEWING ADDICTION]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60041MLA (The Modern Language Association) Style

Dicle, Abdullah Nuri, and . "[TELEVISION-ONLINE VIEWING ADDICTION]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60041APA (American Psychological Association) Style

Dicle, A. N. & (2021) [TELEVISION-ONLINE VIEWING ADDICTION]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60041