E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 


Cognitive Behavioral Therapy and Virtual Reality Combination in a Case of Social Phobia

Yıldız Bilge, Ertuğ GÜL, Nazlı Işık BİRÇEK.

Abstract
In this study, examined the effectiveness of Virtual Reality (VR) based on Cognitive Behavioural Therapy (CBT) in a social phobia case. Furthermore, this study aims to increase the awareness of Virtual Reality as a psychotherapy tool for mental health professionals in Turkey and also aims to analyze the effectiveness of the treatment. It participated in the study a 32-year-old male with clinical signs of social phobia. The treatment was conducted by a clinical psychologist who has Virtual Reality training. During the treatment, the therapist used two assessment sessions followed by four sessions of standard CBT protocols after which the therapist used Virtual Reality Exposure therapy protocol for social phobia.
At the end of the Virtual Reality sessions based on CBT, the patient’s anxiety score decreased and the coping capacity increased in social phobic situations in real-life conditions. The change in the treatment process was also evaluated with the Beck Anxiety Scale and the Liebowitz Social Anxiety Scale, and a significant decrease in anxiety scores was observed.
The results show that the use of VR for exposure in the CBT can reduce social phobia and must be further evaluation of the effectiveness of VR.

Key words: Social phobia, Cognitive Behavioural Therapy, Virtual RealityBir Sosyal Fobi Vakasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve Sanal Gerçeklik Kombinasyonu

Ozet
Bu çalışmada Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT) temelli terapinin kullanıldığı bir sosyal fobi olgusunda Sanal Gerçeklik (SG) yönteminin etkinliği incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmayla SG yönteminin ülkemizde tanıtılması ve etkililiğinin sınanması da amaçlanmıştır. Çalışmaya klinik olarak sosyal fobi belirtileri gösteren 32 yaşında erkek bir danışan katılmıştır. SG konusunda eğitimli bir klinik psikolog tarafından gerçekleştirilen tedavi, ilk dört seans standart BDT tedavi kılavuzuna göre, sonraki dört seans ise sanal bir izleyici kitlesi kullanılarak SG yöntemine göre düzenlenmiş, son iki seans da ise değerlendirme görüşmesi yapılmıştır. BDT temelli SG tedavisi sonucunda danışanın hem kaygı semptomlarının önemli ölçüde azaldığı hem de danışanın gerçek dünyadaki sosyal fobik durumlarla yüzleşme kabiliyetinde önemli bir artışın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Tedavi sürecindeki değişim kullanılan Beck Anksiyete Ölçeği ve Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği ile de değerlendirilmiş ve kaygı skorlarında anlamlı bir azalma olduğu gözlenmiştir.
Sonuçlar BDT’deki maruz bırakma uygulamaları için SG’nin kullanılmasının sosyal fobiyi azaltabileceğini ve SG’nin etkinliğinin daha fazla değerlendirilmesinin faydalı olacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal fobi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Sanal Gerçeklik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yıldız Bilge
Articles by Ertuğ GÜL
Articles by Nazlı Işık BİRÇEK
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 852
Downloaded: 23


How to Cite this Article
Pubmed Style

Bilge Y, GUL E, BIRCEK NI, . [Cognitive Behavioral Therapy and Virtual Reality Combination in a Case of Social Phobia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.61718


Web Style

Bilge Y, GUL E, BIRCEK NI, . [Cognitive Behavioral Therapy and Virtual Reality Combination in a Case of Social Phobia]. http://www.jcbpr.org/?mno=61718 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.61718


AMA (American Medical Association) Style

Bilge Y, GUL E, BIRCEK NI, . [Cognitive Behavioral Therapy and Virtual Reality Combination in a Case of Social Phobia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.61718Vancouver/ICMJE Style

Bilge Y, GUL E, BIRCEK NI, . [Cognitive Behavioral Therapy and Virtual Reality Combination in a Case of Social Phobia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.61718Harvard Style

Bilge, Y., GUL, E. . ., BIRCEK, N. I. & (0) [Cognitive Behavioral Therapy and Virtual Reality Combination in a Case of Social Phobia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.61718Turabian Style

Bilge, Yildiz, Ertug GUL, Nazli Isik BIRCEK, and . 0. [Cognitive Behavioral Therapy and Virtual Reality Combination in a Case of Social Phobia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.61718Chicago Style

Bilge, Yildiz, Ertug GUL, Nazli Isik BIRCEK, and . "[Cognitive Behavioral Therapy and Virtual Reality Combination in a Case of Social Phobia]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.61718MLA (The Modern Language Association) Style

Bilge, Yildiz, Ertug GUL, Nazli Isik BIRCEK, and . "[Cognitive Behavioral Therapy and Virtual Reality Combination in a Case of Social Phobia]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.61718APA (American Psychological Association) Style

Bilge, Y., GUL, E. . ., BIRCEK, N. I. & (0) [Cognitive Behavioral Therapy and Virtual Reality Combination in a Case of Social Phobia]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.61718