E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Family Based Therapy for Eating Disorders in Children and Adolescents

Hakan Öğütlü, Vahdet Görmez.

Abstract
Family-Based Therapy (FBT) is a new family therapy method used in the treatment of eating disorders by combining certain methods in family therapy approaches. FBT or Maudsley approach that was developed for anorexia nervosa eventually spread all over the world. Family-based therapy is an effective treatment method that brings adolescents together with their families. FBT is accepted as the gold standard treatment for adolescent anorexia nervosa (AN) and childhood obesity is an effective way to treat adolescent bulimia nervosa (BN) even though the evidence value is low.
FBT consists of three phases for AN. At phase 1, the therapist just focuses on eating and gaining weight. Parents are given the eating responsibility of the adolescent. The self-blame of the family is overcome by emphasizing the positive aspects of the family in this phase. When the patient reaches 90 % of the calculated target weight, treatment is passed to phase 2. Previous postponed problems begin to be raised at this phase. Control over eating passes from parents to the adolescent with the supervision of parents, gradually. In phase 3, the family boundaries should be redrawn by increasing the autonomy of the adolescent. When this goal is achieved, the treatment process is terminated.
Although FBT is the first-line modality for adolescent AN and childhood obesity, only a few therapists apply this therapy in our country. Because it is easy to apply and highly effective therapy, FBT has great importance in the treatment of children and adolescent eating disorders. For FBT to be widely used in Turkey, the training process needs to be started, and FBT therapists need to be increased. Thus, patients with eating disorders will have the opportunity to be treated on the evidence-based approach.

Key words: Family Therapy, Adolescent, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, ObesityÇocuk ve Ergenlerde Yeme Bozukluklarında Aile Tabanlı Terapi

Ozet
Aile Tabanlı Tedavi (ATT), aile terapisi yaklaşımlarındaki belirli yöntemlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan, yeme bozuklukları tedavisinde kullanılan yeni bir aile terapisi yöntemidir. Anoreksiya nervoza (AN) için geliştirilen ATT veya Maudsley yaklaşımı, zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Aile tabanlı terapinin ergeni ailesiyle aynı çizgide buluşturan etkili bir tedavi yöntemi olduğu ortaya çıkmaktadır. ATT, ergen AN ve çocukluk çağı obezitesi için altın standart tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir, kanıt değeri düşük olsa da ergen bulimiya nervoza tedavisinin de etkili bir yoludur.
ATT, AN için üç fazdan oluşmaktadır. Faz 1’de terapist sadece hastanın yemesine ve kilo alımına odaklanır. Ebeveynlere yeme konusunda sorumluluk verilir. Ailenin kendisini suçlaması, ailenin olumlu yanlarına vurgular yapılarak aşılır. Hasta, kendisi için hesaplanan hedef ağırlığın %90’ına ulaştığında faz 2’ye geçilir. Bu fazda, daha önce ertelenen sorunlar gündeme getirilmeye başlanır. Yeme üzerindeki kontrol, zamanla ebeveynlerden ergene geçer. Faz 3’te ise ergenin kendi otonomisi artırılarak aile sınırları yeniden çizilmelidir. Bu amaca ulaşılmasıyla tedavi süreci sonlandırılır.
Çocukluk çağı obezitesi ve ergen AN’sında, ATT tedavide ilk tercih yöntemi olmasına rağmen; ülkemizde çok az sayıda terapist tarafından bu yöntem uygulanmaktadır. Uygulaması kolay ve oldukça etkili bir terapi olması nedeniyle çocuk ve ergen yeme bozuklukları tedavisinde büyük bir önem taşıyan ATT'nin Türkiye'de yaygın olarak kullanılması için, eğitim sürecinin başlatılması ve ATT terapistlerinin artırılması gerekmektedir. Böylece, yeme bozukluğu hastaları tedavi imkânına kavuşacak ve kanıta dayalı olarak tedavi edilmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile Terapisi, Ergen, Anoreksiya Nervoza, Bulimia Nervoza, Obezite


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hakan Öğütlü
Articles by Vahdet Görmez
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ogutlu H, Gormez V, . [Family Based Therapy for Eating Disorders in Children and Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.65614


Web Style

Ogutlu H, Gormez V, . [Family Based Therapy for Eating Disorders in Children and Adolescents]. http://www.jcbpr.org/?mno=65614 [Access: September 02, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.65614


AMA (American Medical Association) Style

Ogutlu H, Gormez V, . [Family Based Therapy for Eating Disorders in Children and Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.65614Vancouver/ICMJE Style

Ogutlu H, Gormez V, . [Family Based Therapy for Eating Disorders in Children and Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.65614Harvard Style

Ogutlu, H., Gormez, V. & (2020) [Family Based Therapy for Eating Disorders in Children and Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.65614Turabian Style

Ogutlu, Hakan, Vahdet Gormez, and . 2020. [Family Based Therapy for Eating Disorders in Children and Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.65614Chicago Style

Ogutlu, Hakan, Vahdet Gormez, and . "[Family Based Therapy for Eating Disorders in Children and Adolescents]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.65614MLA (The Modern Language Association) Style

Ogutlu, Hakan, Vahdet Gormez, and . "[Family Based Therapy for Eating Disorders in Children and Adolescents]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.65614APA (American Psychological Association) Style

Ogutlu, H., Gormez, V. & (2020) [Family Based Therapy for Eating Disorders in Children and Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.65614