E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Development of Maladaptive Thinking Styles Scale

Hayri KOÇ, Coşkun ARSLAN.

Abstract
This study aims to develop the Maladaptive Thinking Styles Scale for young adults. By the opinions of the cognitive analytical therapy theory, the thought errors of individuals were determined and tried to be measured. The scale is expected to be used both in counselling sessions and in evidence-based studies aimed at identifying incompatible thoughts. Data were collected from 1251 young adults from four different study groups. The mean age of these individuals varies between 20,7 and 23,8. Explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis conducted as validity studies of the scale and examined compatibility with similar scales. Explanatory factor analysis studies show that the scale consists of a three-factor structure and found that these three factors explained 57,8% of the total variance. Confirmatory factor analysis results confirmed the three-factor structure of the scale. Maladaptive Thinking Styles Scale found significantly related to similar scales. As a result of the reliability studies of the Maladaptive Thinking Styles Scale consisting of ten items, found the internal consistency coefficient 0,81, test-retest correlation 0,80, and item-total correlations between 0,53 and 0,66. The analysis results indicate that the scale can be used as a valid and reliable measurement tool.

Key words: Maladaptive thinking styles, validity, reliability.Uyumsuz Düşünce Tarzları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ozet
Bu çalışmanın amacı genç yetişkinler için Uyumsuz Düşünce Tarzları Ölçeği’nin geliştirilmesidir. Bilişsel analitik terapi teorisinin görüşleri doğrultusunda bireylerin düşünce hataları belirlenip ölçülmeye çalışılmıştır. Ölçeğin hem psikolojik danışma oturumlarında hem de uyumsuz düşünceleri belirlemeye yönelik kanıta dayalı çalışmalarda kullanılması beklenmektedir. Dört farklı çalışma grubundan toplam 1251 genç yetişkinden veriler toplanmıştır. Bireylerin yaş ortalaması 20,7 ile 23,8 arasında değişmektedir. Ölçeğin geçerlilik çalışmaları kapsamında açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirmiş olup benzer ölçeklerle uyumluluğuna bakılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi çalışmaları ölçeğin üç faktörlü bir yapıdan oluştuğunu ve bu üç faktör toplam varyansın %57,8'ini açıkladığını göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin üç faktörlü yapısını doğrulamıştır. Uyumsuz Düşünce Tarzları Ölçeği’nin benzer ölçeklerle anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur. On maddeden oluşan Uyumsuz Düşünce Tarzları Ölçeği’nin güvenilirlik çalışmaları sonucunda; iç tutarlılık katsayısı 0,81, test-tekrar test korelasyonu 0,80 ve madde-toplam korelasyonları 0,53 ile 0,66 arasında bulunmuştur. Gerçekleştirilen analiz sonuçları ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Uyumsuz düşünce tarzları, geçerlik, güvenirlik.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hayri KOÇ
Articles by Coşkun ARSLAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

KOC H, ARSLAN C, . [Development of Maladaptive Thinking Styles Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.68769


Web Style

KOC H, ARSLAN C, . [Development of Maladaptive Thinking Styles Scale]. http://www.jcbpr.org/?mno=68769 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.68769


AMA (American Medical Association) Style

KOC H, ARSLAN C, . [Development of Maladaptive Thinking Styles Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.68769Vancouver/ICMJE Style

KOC H, ARSLAN C, . [Development of Maladaptive Thinking Styles Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.68769Harvard Style

KOC, H., ARSLAN, C. & (2021) [Development of Maladaptive Thinking Styles Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.68769Turabian Style

KOC, Hayri, Coskun ARSLAN, and . 2021. [Development of Maladaptive Thinking Styles Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.68769Chicago Style

KOC, Hayri, Coskun ARSLAN, and . "[Development of Maladaptive Thinking Styles Scale]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.68769MLA (The Modern Language Association) Style

KOC, Hayri, Coskun ARSLAN, and . "[Development of Maladaptive Thinking Styles Scale]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.68769APA (American Psychological Association) Style

KOC, H., ARSLAN, C. & (2021) [Development of Maladaptive Thinking Styles Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.68769