E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Examining the relationship between Self-Harmful Behavior and Negative Automatic negative automatic Thinking in Adolescents

Mehmet Demez, Şaziye Senem Başgül.

Abstract
Objective: In the present study, it is aimed to examine the relationship between self-harmful behavior and negative automatic thinkings in adolescents.
Method: The study sample consisted of a total of 380 high school students (236 female, 144 male) in Yesilyurt and Battalgazi, Malatya. A total of 1775 data were collected at the data collection pro-cess. 1395 adolescents (78.6%) who did not exhibit self-harm behavior were not included in the study group. The data was collected using three instruments: Sociodemographic Information Form, Inventory of Statements About Self-injury, and Automatic Thoughts Questionnaire. In the analysis of data SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) was used.
Results: In the study; a positive correlation was found between self-injury behavior and negative automatic thinkings (r = 0.306) in high school students (p = 0.0001). Self-injury behaviors mean scores were changed significantly in terms of type of school, class level, and family togetherness but not changed in terms of gender and domestic violence variable.
Conclusion: The results of the study, its limitations and the recommendations for future researchers are discussed in the light of the literature.

Key words: Adolescence, self-harm behavior, negative automatic thinkingErgenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı ile Olumsuz Otomatik Düşünceler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ozet
Amaç: Bu araştırmada; lise öğrencilerinde kendine zarar verme davranışı ile olumsuz otomatik düşünceler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma grubunu Malatya ili Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde liselerde eğitim gören 236’sı kız, 144’ü erkek toplam 380 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aşamasında toplam 1775 veri toplanmıştır. Kendine Zarar Verme Davranışı hiç göstermeyen 1395 ergen (% 78.6) çalışma grubuna alınmamıştır. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri (KZVDDE) ve Otomatik Düşünceler Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmadaki bulgular SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) programı kullanılarak elde edilmiştir.
Bulgular: Araştırmamızda kendine zarar verme davranışı oranı % 21.4 olarak bulunmuştur. 380 kişilik örneklem grubu, kendine zarar verme seçeneğine ‘’evet’’ diyen öğrencilerden oluşmaktadır.
Yapılan araştırmada; lise öğrencilerinde kendine zarar verme davranışı ile olumsuz otomatik düşünceler arasında pozitif yönde (r = 0.306) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p = 0.0001). Kendine zarar verme davranışı ile okul türü, sınıf düzeyi ve anne baba birlikteliği arasında anlamlı farklılık görüldüğü; cinsiyet ve aile içi şiddet değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır.
Sonuç: Araştırmanın sonuçları, sınırlılıkları ve gelecek araştırmalar için öneriler literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, kendine zarar verme davranışı, olumsuz otomatik düşünceler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Demez
Articles by Şaziye Senem Başgül
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 404
Downloaded: 21


How to Cite this Article
Pubmed Style

Demez M, Basgul SS, . [Examining the relationship between Self-Harmful Behavior and Negative Automatic negative automatic Thinking in Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70204


Web Style

Demez M, Basgul SS, . [Examining the relationship between Self-Harmful Behavior and Negative Automatic negative automatic Thinking in Adolescents]. http://www.jcbpr.org/?mno=70204 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70204


AMA (American Medical Association) Style

Demez M, Basgul SS, . [Examining the relationship between Self-Harmful Behavior and Negative Automatic negative automatic Thinking in Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70204Vancouver/ICMJE Style

Demez M, Basgul SS, . [Examining the relationship between Self-Harmful Behavior and Negative Automatic negative automatic Thinking in Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70204Harvard Style

Demez, M., Basgul, S. S. & (0) [Examining the relationship between Self-Harmful Behavior and Negative Automatic negative automatic Thinking in Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70204Turabian Style

Demez, Mehmet, Saziye Senem Basgul, and . 0. [Examining the relationship between Self-Harmful Behavior and Negative Automatic negative automatic Thinking in Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70204Chicago Style

Demez, Mehmet, Saziye Senem Basgul, and . "[Examining the relationship between Self-Harmful Behavior and Negative Automatic negative automatic Thinking in Adolescents]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70204MLA (The Modern Language Association) Style

Demez, Mehmet, Saziye Senem Basgul, and . "[Examining the relationship between Self-Harmful Behavior and Negative Automatic negative automatic Thinking in Adolescents]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70204APA (American Psychological Association) Style

Demez, M., Basgul, S. S. & (0) [Examining the relationship between Self-Harmful Behavior and Negative Automatic negative automatic Thinking in Adolescents]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.70204