E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 


Contribution of Cognitive Behavioral Therapy on Epilepsy Treatment, Case Report

Selda Keskin Güler , Levent Ertuğrul İnan .

Abstract
Introduction: Andrews / Reiter method based cognitive behavioral therapy (CBT) has been applied to a 33-year-old female patient who was followed up for 28 years with the diagnosis of drug resistant epilepsy. Depression, anxiety, quality of life and seizure frequency were followed.
Case Report: The patient has been followed up with idiopathic photosensitive occipital lobe epilepsy and has been used many antiepileptics for years could not be achieved seizure control completely. Interviews were designed for the patient based on the method developed by Andrews / Reiter for patients with epilepsy. After the first interview, a total of 13 sessions were held once every two weeks. The Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31), Beck Depression Scale (BDI), Beck Anxiety Scale (BAI), Medication Adherence Report Scale (MARS), and Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy (NDDI-E) were administered.The scales were administered at baseline, at the fifth interview, and after the end of therapy, totally 3 times. The patient had aura sensation 9 times throughout the entire process. Two of these had seizures with focal symptoms after the aura. There was no epileptic transformation after the other 7 aura sensations. When the patient's visual aura started, she started to do breathing exercises. In this way, she said, she was able to stop the aura's progress. During follow-up, the patient's quality of life, depression and anxiety scores improved. Drug incompatibility was very rare and the patient started to use her antiepileptics completely regularly after the 5th session.
Discussion: Psychiatric treatments in epilepsy may contribute to quality of life and emotional well-being. The acquired behavior may be changing the underlying epileptic neural networks. In our patient, the addition of cognitive behavioral therapy to the antiepileptic treatment caused improvement in quality of life, anxiety and depression. Moreover, there was a decrease in the frequency of seizures in our patient.
CBT is advantageous in epilepsy due to the lack of side effects and drug interactions and its low cost. In addition, in patients with drug-resistant epilepsy and in patients with difficulties in medical treatment CBT can be improved compliance of drugs, quality of life, anxiety and depression, as a result seizure frequency can be reduced and epilepsy can be coped better.

Key words: Epilepsy, Cognitive Behavioral TherapyEpilepsi Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Katkısı, Olgu Sunumu

Ozet
Giriş: Dirençli epilepsi tanısı ile 28 yıldır takip edilen 33 yaşında kadın hastaya Andrews/Reiter metodu temelli bilişsel davranışçı tedavi (BDT) uygulandı. Depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi ve nöbet sıklığı takip edildi. 
Olgu Sunumu: İdyopatik fotosensitif oksipital lob epilepsisi tanısı ile takip edilen hasta için yıllar içinde pek çok antiepileptik denenmiş ancak tam olarak nöbet kontrolü sağlanamamıştı. Hasta için Andrews/Reiter tarafından epilepsi hastaları için geliştirilen yöntem referans alınarak görüşmeler tasarlandı. İlk görüşmenin ardından iki haftada bir kez olacak şekilde toplam 13 seans görüşme yapıldı. Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (QOLIE-31), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), İlaç Uyumu Değerlendirme Ölçeği (MARS), Nörolojik Bozukluklarda Depresyon Ölçeği Epilepsi (NDDI-E)  ölçekleri uygulandı. Ölçekler başlangıçta, beşinci görüşmede ve terapi bittikten sonra toplamda 3 kez uygulandı. Hastanın tüm süreç boyunca 9 kez aura hissi oldu. Bunlardan ikisinde aura sonrası fokal belirtilerin olduğu nöbeti oldu. Diğer 7 aura hissinden sonra epileptik dönüşüm olmadı. Hasta görsel auraları başladığında solunum egzersizleri yapmaya başladı. Bu şekilde auranın ilerlemesini durdurabildiğini ifade etti. Hastanın takibi sırasında yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete ölçek skorlarında iyileşme oldu. İlaç uyumsuzluğu çok nadir olan hasta 5.seanstan sonra antiepileptiklerini tamamen düzenli kullanmaya başladı. 
Tartışma: Epilepside psikiyatrik yaklaşımlı tedaviler yaşam kalitesine ve duygusal iyilik haline katkı sağlayabilir. Kazanılan davranışlar altta yatan epileptik nöral ağları değiştiriyor olabilir. Bizim hastamızda mevcut antiepileptik tedaviye bilişsel davranışçı terapinin eklenmesi yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyonda iyileşmeye neden olmuştur. Dahası hastamızda nöbet sıklığında azalma olmuştur.
Epilepside BDT yan etki ve ilaç etkileşiminin olmaması ve maliyetinin düşük olması sebebi ile avantajlıdır. Ayrıca gebelerde, ilaca dirençli epilepsilerde ve medikal tedavide güçlük yaşanan hastalarda BDT eklenmesi ile ilaç uyumunu artırılabilmekte, yaşam kalitesi yükselmekte, anksiyete ve depresyonda iyileşme olabilmekte sonuç olarak nöbet sıklığı azalabilmekte ve epilepsi hastalığı ile daha iyi baş edilebilmektedir, tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Bilişsel Davranışçı Terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selda Keskin Güler
Articles by Levent Ertuğrul İnan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

SKG, LEI, . [Contribution of Cognitive Behavioral Therapy on Epilepsy Treatment, Case Report ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83321


Web Style

SKG, LEI, . [Contribution of Cognitive Behavioral Therapy on Epilepsy Treatment, Case Report ]. http://www.jcbpr.org/?mno=83321 [Access: September 02, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83321


AMA (American Medical Association) Style

SKG, LEI, . [Contribution of Cognitive Behavioral Therapy on Epilepsy Treatment, Case Report ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83321Vancouver/ICMJE Style

SKG, LEI, . [Contribution of Cognitive Behavioral Therapy on Epilepsy Treatment, Case Report ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83321Harvard Style

, S. K. G. ., , L. E. I. . . & (2020) [Contribution of Cognitive Behavioral Therapy on Epilepsy Treatment, Case Report ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83321Turabian Style

, Selda Keskin Guler , Levent Ertugrul Inan, and . 2020. [Contribution of Cognitive Behavioral Therapy on Epilepsy Treatment, Case Report ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83321Chicago Style

, Selda Keskin Guler , Levent Ertugrul Inan, and . "[Contribution of Cognitive Behavioral Therapy on Epilepsy Treatment, Case Report ]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83321MLA (The Modern Language Association) Style

, Selda Keskin Guler , Levent Ertugrul Inan, and . "[Contribution of Cognitive Behavioral Therapy on Epilepsy Treatment, Case Report ]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83321APA (American Psychological Association) Style

, S. K. G. ., , L. E. I. . . & (2020) [Contribution of Cognitive Behavioral Therapy on Epilepsy Treatment, Case Report ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.83321