E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Early Maladaptive Schemas in Obsessive-Compulsive Disorder

Banu Çiçek Akbaş.

Abstract
The frustration of basic emotional needs during childhood leads to the development of early maladaptive schemas. Early maladaptive schemas make individuals more vulnerable to psychological disorders, specifically obsessive-compulsive disorder in adulthood. The aim of this review is to summarize the related literature regarding the role of early maladaptive schemas in obsessive-compulsive disorder. According to the findings of the literature research, in obsessive-compulsive disorder the most common early maladaptive schemas are vulnerability to harm/illness, failure to achieve, social isolation, unrelenting standards, defectiveness/shame, emotional deprivation and negativity/pessimism; the most frequently activated schema domains are impaired autonomy, disconnection and overvigilance/inhibition; and the most common schema modes are demanding parent, detached protector, vulnerable child and punitive parent modes. It is indicated that these schemas have paved the way for development of obsessive-compulsive disorder since individuals’ early childhood. Further studies investigating early maladaptive schemas in obsessive-compulsive disorder are needed in literature. It is believed that undercovering the relationship between obsessive-compulsive disorder and early maladaptive schemas will contribute determining the formation mechanism of the disorder, and will shed light on the development of effective prevention and intervention studies in future.

Key words: obsessive-compulsive disorder, schemas, schema therapyObsesif-Kompulsif Bozuklukta Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar

Ozet
Çocuklukta karşılanmayan temel duygusal ihtiyaçlar sonucunda erken dönem uyum bozucu şemalar ortaya çıkmaktadır. Erken dönem uyum bozucu şemalar bireyleri yetişkinlikte obsesif-kompulsif bozukluğun da içinde bulunduğu psikolojik bozukluklara yatkın hale getirmektedir. Bu derlemenin amacı, alanyazında obsesif-kompulsif bozuklukta erken dönem uyum bozucu şemaların rolünü inceleyen çalışmaların özetlenmesidir. Genel olarak araştırma sonuçlarına bakıldığında, obsesif-kompulsif bozuklukta en sık görülen erken dönem uyum bozucu şemaların dayanıksızlık, başarısızlık, sosyal izolasyon, yüksek standartlar, kusurluluk, duygusal yoksunluk ve karamsarlık olduğu; en sık aktive olan şema alanlarının zedelenmiş otonomi, ayrılma/dışlanma ve aşırı duyarlılık/baskılanma olduğu; ve en sık görülen modların talepkar ebeveyn, kopuk korungan, kırılgan çocuk ve cezalandırıcı ebeveyn modları olduğu görülmektedir. Bu şemaların erken çocukluktan itibaren bireylerde bozukluğun oluşması için zemin hazırladığı belirtilmiştir. Alanyazın incelendiğinde obsesif-kompulsif bozuklukta erken dönem uyum bozucu şemaları inceleyen daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğu görülmüştür. Obsesif-kompulsif bozukluk ve erken dönem uyum bozucu şemalar arasındaki ilişkinin anlaşılmasının, bozukluğun oluş mekanizmasını belirlemeye katkı sağlayacağı, etkili önleme ve müdahale çalışmalarının gelişimine ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: obsesif-kompulsif bozukluk, şemalar, şema terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Banu Çiçek Akbaş
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Akbas BC, . [Early Maladaptive Schemas in Obsessive-Compulsive Disorder]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.87115


Web Style

Akbas BC, . [Early Maladaptive Schemas in Obsessive-Compulsive Disorder]. http://www.jcbpr.org/?mno=87115 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.87115


AMA (American Medical Association) Style

Akbas BC, . [Early Maladaptive Schemas in Obsessive-Compulsive Disorder]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.87115Vancouver/ICMJE Style

Akbas BC, . [Early Maladaptive Schemas in Obsessive-Compulsive Disorder]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.87115Harvard Style

Akbas, B. C. & (2021) [Early Maladaptive Schemas in Obsessive-Compulsive Disorder]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.87115Turabian Style

Akbas, Banu Cicek, and . 2021. [Early Maladaptive Schemas in Obsessive-Compulsive Disorder]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.87115Chicago Style

Akbas, Banu Cicek, and . "[Early Maladaptive Schemas in Obsessive-Compulsive Disorder]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.87115MLA (The Modern Language Association) Style

Akbas, Banu Cicek, and . "[Early Maladaptive Schemas in Obsessive-Compulsive Disorder]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.87115APA (American Psychological Association) Style

Akbas, B. C. & (2021) [Early Maladaptive Schemas in Obsessive-Compulsive Disorder]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.87115