E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES

VOLKAN AVŞAR, ASİYE ŞENGÜL AVŞAR.

Abstract
Experts who work in the field of mental health, make interventions based on moods or the issues that individuals go through. These interventions are usually carried out under the name of therapy, psychotherapy or psychological counseling in clinical environments with a professional manner. Usually in these clinically conducted studies, the statistical significance of the difference between the pre-test and post-test measurements of the clients is analyzed. However, detection of this difference is mostly made considering the group mean, which falls short in the identification of individual changes (Wise, 2004). It is critical to analyze the clinical significance of the change in clients following the psychological interventions. Clinical significance is the statistical study to determine whether the differences between the pre-test and post-test scores of individuals are clinically significant.
The aim of the this review article is to introduce these widely used methods of clinical significance, and to expedite the use of these methods making them easier to understand for mental health experts or researchers who focus on the differences between the individual test scores in experimental studies or clinical practices in Turkey.
In accordance with the purpose identified, prominent articles regarding clinical significance were studied and evaluated. Based on results from literature review, statistical significance does not guarantee any clinical changes in individuals. It is necessary and crucial to determinate and report the clinical significance of changes in individuals that attend particularly the experimental studies or studies carried out in clinical environments.

Key words: clinical significance, mental health studies, effectiveness of psychological interventions, individual changesRUH SAĞLIĞI ÇALIŞMALARINDA KLİNİK ANLAMLILIK

Ozet
Ruh sağlığı alanında hizmet veren uzmanlar, bireylerin ruhsal durumlarına ya da yaşadıkları sorunlara yönelik müdahalelerde bulunmaktadırlar. Bu müdahaleler genellikle terapi, psikoterapi ya da psikolojik danışma adı altında, klinik ortamlarda ve profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilmektedir. Klinik olarak yürütülen bu çalışmalarda genellikle, danışanların ön-test ve son-test ölçümleri arasındaki farkın istatistiksel anlamlılığı araştırılmaktadır. Ancak bu farklılık çoğu zaman grup ortalamaları üzerinden hesaplanmakta, bu da bireysel değişimin belirlenmesinde yeterli bulunmamaktadır (Wise, 2004). Sunulan psikolojik yardım hizmeti sonrasında danışanlarda meydana gelen değişimin klinik olarak anlamlı olup olmadığının değerlendirilmesi önemlidir. Klinik anlamlılık, bireylerin ön-test son-test puanlarındaki değişimin klinik açıdan anlamlı olup olmadığını belirlemeye yönelik istatistiksel çalışmalardır.
Bu derleme makalesinin amacı; klinik anlamlılığın değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan bu yöntemleri tanıtmak ve Türkiye’de deneysel çalışmalarda ya da klinik uygulamalarda bireysel test puanlarındaki değişim üzerine odaklanan ruh sağlığı uzmanları veya araştırmacılar için bu yöntemlerin anlaşılmasını kolaylaştırarak kullanımını yaygınlaştırmaktır.
Belirlenen amaç doğrultusunda, klinik anlamlılıkla ilgili önemli makaleler incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Literatür incelemesinden elde edilen sonuçlara göre, istatistiksel anlamlılık bireylerin klinik anlamda değişiklik gösterdiğini garanti etmemektedir. Özellikle deneysel çalışmalarda ya da klinik ortamlarda yürütülen araştırmalarda bireylerdeki değişimin klinik anlamlılığının değerlendirilip raporlaştırılması gerekli ve önemlidir.

Anahtar Kelimeler: klinik anlamlılık, ruh sağlığı çalışmaları, psikolojik müdahalelerin etkililiği, bireysel değişim


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by VOLKAN AVŞAR
Articles by ASİYE ŞENGÜL AVŞAR
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

VA, AVSAR AS. [CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.88460


Web Style

VA, AVSAR AS. [CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES]. http://www.jcbpr.org/?mno=88460 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.88460


AMA (American Medical Association) Style

VA, AVSAR AS. [CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.88460Vancouver/ICMJE Style

VA, AVSAR AS. [CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.88460Harvard Style

, V. A. & AVSAR, . A. S. (2021) [CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.88460Turabian Style

, VOLKAN AVSAR, and ASIYE SENGUL AVSAR. 2021. [CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.88460Chicago Style

, VOLKAN AVSAR, and ASIYE SENGUL AVSAR. "[CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.88460MLA (The Modern Language Association) Style

, VOLKAN AVSAR, and ASIYE SENGUL AVSAR. "[CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.88460APA (American Psychological Association) Style

, V. A. & AVSAR, . A. S. (2021) [CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.88460