E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life

Umay Bilge Baltacı, ZELİHA TRAŞ, Mehmet Ak, Şahin Kesici.

Abstract
Although there are many works on the concept of suicide, it is still a subject that continues to be relevant. There are many factors that are thought to be related to suicide. Of these, impulsivity and meaning in life are factors that are considered to have an impact on suicide. The aim of this study is to investigate the relationships between suicide cognitions, impulsiveness and meaning in life. A survey model as the quantitative research method, was used in this study. The sample consisted of 433 participants, 327 women and 106 men. The Suicide Cognitions Scale, the Barratt Impulsiveness Scale Short Form, the Meaning in Life Questionnaire and a personal information form were used. From the Meaning in Life Questionaire, two subscales were derived relating to the presence of meaning in life and the search for meaning in life . Correlation analysis, multiple linear regression analysis and descriptive statistics were used in the data analysis using the software package SPSS (22). According to the results of the analysis, there was a significant positive relationship between the scores of the Suicide Cognition Scale and the scores of the Barratt Impulsiveness Scale Short Form and the scores of the search for meaning in life subscale. In addition, there was significant negative correlation between the scores of the Suicide Cognitions Scale and the scores of the presence of meaning in life Subscale. The independent variables explained 22% of the variance in Suicide Cognitions.

Key words: Suicidal Cognition, Impulsivity, Meaning of Life, University Studentsİntihar Bilişleri, Dürtüsellik ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ozet
Bu araştırmanın amacı dürtüsellik ve yaşamın anlamının intihar bilişi üzerindeki yordayıcı etkilerini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu 327 kadın, 106 erkek üzere 433 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “İntihar Bilişleri Ölçeği’’, “Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu”, ‘’Yaşam Anlamı Ölçeği’’ ve “Kişisel Bilgi Formu ” kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verileri analiz etmek için SPSS 22 kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatikler, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre İntihar Bilişleri Ölçeği puanlarıyla Dürtüsellik Ölçeği puanları (r=.30, p<.01) ve Aranan Anlam Alt Ölçeği puanları (r=.10, p<.05) arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır. İntihar Bilişleri Ölçeği puanları ile Mevcut Anlam Alt Ölçeği puanları (r= -.41, p<.01) arasındaysa anlamlı negatif bir ilişki vardır. Bağımsız değişkenler İntihar Bilişleri Ölçeğine ait toplam varyansın yaklaşık %22’sini açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İntihar Bilişleri, Dürtüsellik, Yaşamın Anlamı, Üniversite Öğrencileri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Umay Bilge Baltacı
Articles by ZELİHA TRAŞ
Articles by Mehmet Ak
Articles by Şahin Kesici
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Baltaci UB, TRAS Z, Ak M, Kesici S, . [Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.94848


Web Style

Baltaci UB, TRAS Z, Ak M, Kesici S, . [Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life ]. http://www.jcbpr.org/?mno=94848 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.94848


AMA (American Medical Association) Style

Baltaci UB, TRAS Z, Ak M, Kesici S, . [Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.94848Vancouver/ICMJE Style

Baltaci UB, TRAS Z, Ak M, Kesici S, . [Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.94848Harvard Style

Baltaci, U. B., TRAS, Z., Ak, M., Kesici, S. & (0) [Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.94848Turabian Style

Baltaci, Umay Bilge, ZELIHA TRAS, Mehmet Ak, Sahin Kesici, and . 0. [Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.94848Chicago Style

Baltaci, Umay Bilge, ZELIHA TRAS, Mehmet Ak, Sahin Kesici, and . "[Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life ]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.94848MLA (The Modern Language Association) Style

Baltaci, Umay Bilge, ZELIHA TRAS, Mehmet Ak, Sahin Kesici, and . "[Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life ]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.94848APA (American Psychological Association) Style

Baltaci, U. B., TRAS, Z., Ak, M., Kesici, S. & (0) [Investigation of the Relationship between Suicide Cognitions, Impulsivity and Meaning of Life ]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.94848