E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 


Applied muscle tension and exposure during the cognitive behavioral therapy of a adolescent with blood- injection -injury phobia: a case report

Merve Kuz, Fatih Hilmi Çetin, Serhat Türkoğlu.

Abstract
Blood-injection-injury phobia (BII) is a specific type of phobia that includes anxiety and avoidance behaviors against blood, injection, injuries or medical practices. Children and adolescents are seen with a frequency of 0.8% to 1.5% and the median age of onset is 5.5. It has been shown to have some unique factors (fainting, disgust, physiological symptoms, and pain) compared to other phobia subspecies. The increase in heart rate and blood pressure follows a sudden decrease, and this condition is called vasovagal syncope. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) is one of the most effective treatment methods in BII. CBT can be applied for one session or 8-12 sessions. CBT includes psychoeducation, automatical thoughts detection and restructuring, prevention of exposure and avoidance. Blood pressure increasing techniques, especially applied muscle tension technique, to prevent syncope during exposure, increase the effectiveness of therapy. In this case report, the treatment process of adolescent patient admitted with blood-injection-injury phobia successfully completed using CBT techniques will be discussed. After ten sessions of cognitive behavioral therapy, the patient's blood concerns and avoidance behaviors were completely gone. He managed to give blood, which he stated the highest degree of discomfort in the hierarchy of fear, without experiencing syncope. It has been demonstrated with the fact that CBT, which involves exposure, especially in combination with blood pressure raising techniques, is effective in the treatment of BII in children and adolescents, as in adults.

Key words: Blood-injection-injury phobia, cognitive behavioral therapy, applied muscle tension, exposure, adolescentKan-iğne–yaralanma fobisi olan bir ergenin bilişsel davranışçı terapi sürecinde uygulamalı kas germe ve maruz bırakma: bir olgu sunumu

Ozet
Kan-iğne-yaralanma fobisi (KİYF) kan, iğne, yaralanma, sakatlanma ya da tıbbi uygulamalara karşı duyulan kaygı ve kaçınma davranışlarını içeren özgül fobi türlerindendir. Çocuk ve ergenler %0,8 ila %1,5 sıklıkta görülür ve ortalama başlangıç yaşı 5,5’ tir. Diğer fobi alt türleriyle karşılaştırıldığında, bazı benzersiz faktörlere (bayılma, iğrenme, fizyolojik semptomlar ve ağrı) sahip olabileceği gösterilmiştir. Kalp hızı ve kan basıncındaki artışı ani bir düşüş izlemekte ve bu durum vazovagal senkop olarak adlandırılmaktadır. KİYF’de Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) en etkili tedavi yöntemlerindendir. BDT tek seanslık ya da 8-12 seanslık uygulanabilir. BDT; psikoeğitim, otomatik düşüncelerin tespit edilmesi ve yeniden yapılandırma, maruz bırakma ve kaçınmaların engellenmesini içerir. Maruz bırakma sırasında senkopu engellemek için kan basıncı yükseltme teknikleri, özellikle uygulamalı kas germe tekniği terapi etkinliğini arttırmaktadır. Bu olgu sunumunda kan-iğne- yaralanma fobisi ile başvuran ergen hastanın BDT teknikleri kullanılarak başarı ile tamamlanan tedavi sürecinden bahsedilecektir. On seans bilişsel davranışçı terapi sonrası hastanın kan ile ilgili kaygıları ve kaçınma davranışları tamamen geçmiştir. Korku hiyerarşisinde en yüksek rahatsızlık derecesi belirttiği kan vermeyi senkop yaşamadan başarmıştır. Çocuk ve ergenlerde de erişkinlerde uygulanan BDT özellikle kan basıncı yükseltme teknikleriyle birlikte uygulanan maruz bırakmanın KİYF tedavisinde etkili olduğu bu olgu ile gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kan-iğne-yaralanma fobisi, bilişsel davranışçı terapi, uygulamalı kas germe, maruz bırakma, ergen


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Merve Kuz
Articles by Fatih Hilmi Çetin
Articles by Serhat Türkoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kuz M, Cetin FH, Turkoglu S, . [Applied muscle tension and exposure during the cognitive behavioral therapy of a adolescent with blood- injection -injury phobia: a case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.98866


Web Style

Kuz M, Cetin FH, Turkoglu S, . [Applied muscle tension and exposure during the cognitive behavioral therapy of a adolescent with blood- injection -injury phobia: a case report]. http://www.jcbpr.org/?mno=98866 [Access: November 04, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.98866


AMA (American Medical Association) Style

Kuz M, Cetin FH, Turkoglu S, . [Applied muscle tension and exposure during the cognitive behavioral therapy of a adolescent with blood- injection -injury phobia: a case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.98866Vancouver/ICMJE Style

Kuz M, Cetin FH, Turkoglu S, . [Applied muscle tension and exposure during the cognitive behavioral therapy of a adolescent with blood- injection -injury phobia: a case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.98866Harvard Style

Kuz, M., Cetin, F. H., Turkoglu, S. & (2021) [Applied muscle tension and exposure during the cognitive behavioral therapy of a adolescent with blood- injection -injury phobia: a case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.98866Turabian Style

Kuz, Merve, Fatih Hilmi Cetin, Serhat Turkoglu, and . 2021. [Applied muscle tension and exposure during the cognitive behavioral therapy of a adolescent with blood- injection -injury phobia: a case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.98866Chicago Style

Kuz, Merve, Fatih Hilmi Cetin, Serhat Turkoglu, and . "[Applied muscle tension and exposure during the cognitive behavioral therapy of a adolescent with blood- injection -injury phobia: a case report]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.98866MLA (The Modern Language Association) Style

Kuz, Merve, Fatih Hilmi Cetin, Serhat Turkoglu, and . "[Applied muscle tension and exposure during the cognitive behavioral therapy of a adolescent with blood- injection -injury phobia: a case report]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.98866APA (American Psychological Association) Style

Kuz, M., Cetin, F. H., Turkoglu, S. & (2021) [Applied muscle tension and exposure during the cognitive behavioral therapy of a adolescent with blood- injection -injury phobia: a case report]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.98866