Adolescences with Abuse and Neglect: The Relationship Between Psychological Support Attitudes, Therapeutic Alliance and Early Maladaptive Schemas, Psychopathology
1Hasan Kalyoncu University, Department of Psychology, Gaziantep, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2020; 9(1): 37-48 DOI: 10.5455/JCBPR.46548
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The current study aimed to examine the relation between psychological help seeking attitude and psychopathological traits; psychological help seeking attitude and early maladaptive schemas; therapeutic alliance and psychopathological traits; therapeutic alliance and early maladaptive schemas. According to the purpose of the study, it was designed with the correlational pattern of quantitative methods, in which data was collected from 65 abused children between the ages 12 and 18. “Symptom Check List (SCL90-R)”, “Attitudes Toward Seeking Professional Psychological Help, SF (ATSPPH-SF)”, “Working Alliance Inventory-Patient Form (WAI-PF)” and “Young Schema Questionnaire-Short Form 3 (YSQ-SF3)” were applied. The correlation analyses were performed with the SPSS. If the normality condition could not be achieved in scoring of those scales, the Spearman correlation coefficient value was calculated instead of the Product-Moment Correlation Coefficient. The significance of the results was evaluated according to p <0.05. According to the correlation results, there was a negative correlation between some psychopathological features and psychological help seeking attitudes and therapeutic alliance. It meant that while “Interpersonal Sensitivity”, “Anxiety”, “Somatization”, “Paranoid Thoughts” ve “Obsesive-Compulsive” symptoms were getting higher psychological help seeking attitudes and therapeutic alliance were getting lower. The other correlation result between early maladaptive schemas and psychological help seeking attitudes and therapeutic alliance were that “Approval Seeking/Recognition Seeking” and “Punitiveness” schemas were positively relationed with psychological help seeking attitudes. Also “Emotional Deprivation” schema was assisting in identifing common goals of therapy; “Punitiveness” schema led to an increase in all three aspects of therapeutic alliance. “Approval Seeking/Recognition Seeking” schema caused to therapeutic relation alliance.


İhmal ve İstismar Mağduru Ergenlerde Psikolojik Destek Alma Tutumları ve Terapötik İşbirliğinin Psikopatolojik Özellikler ve Şemalarla İlişkisi
1Hasan Kalyoncu Universitesi Psikoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2020; 9(1): 37-48 DOI: 10.5455/JCBPR.46548

Bu çalışmada, ihmal ve istismar mağduru gençlerin psikolojik destek almaya yönelik tutum ve terapötik işbirliği ile psikopatolojik özellikleri ve erken dönem uyumsuz şemaları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Nicel yöntemlerden korelasyonel desene göre tasarlanan bu çalışmaya 12-18 yaşlarında ihmal ve istismar mağduru 65 kız çocuğu katılmıştır. Örnekleme “Belirti Tarama Testi (SCL90-R)”, “Psikolojik Destek Almaya Yönelik Tutum Ölçeği-Kısa Form (PYAİTÖ-KF)”, “Terapötik İttifak Ölçeği-Hasta Formu (TİÖ-HF)” ve “Young Şema Ölçeği-Kısa Form 3 (YŞÖ-KF3)” ölçekleri uygulanmıştır. Yapılan ilişki analizleri sonucunda; “Kişilerarası Duyarlılık”, “Anksiyete”, “Somatizasyon”, “Paranoid Düşünceler” ve “Obsesif Kompulsif Belirtiler” arttıkça psikolojik yardım alma tutumlarının ve terapötik işbirliğinin olumsuz etkilendiği ortaya çıkmıştır. “Young Şema Ölçeği-Kısa Form3 (YŞÖ-KF3)” ile PYAİTÖ-KF ve TİÖ-HF ölçekleri arasında uygulanan diğer bir ilişki analizi sonucunda; “Onay Arayıcılık/Tanınma Arayıcılık” şemasının ve “Cezalandırıcılık/Acımasızlık” şemalarının psikolojik destek tutumlarını olumlu etkilediği; “Duygusal Yoksunluk” şemasının terapide ortak amaçların belirlenmesine yardımcı olduğu; “Cezalandırıcılık/Acımasızlık” şemasının da, terapötik amaç, bağ ve görev işbirliğinin her birinde artışa yol açtığı; “Onay Arayıcılık/Tanınma Arayıcılık” şemasının da terapötik bağı arttırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.