Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Posttraumatic Stress Disorder
1Istanbul Bilim University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Istanbul/ Turkey
2Istanbul Florence Nightingale Hospital, Psychology Unit, Istanbul / Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(1): 31-38 DOI: 10.5455/JCBPR.236616
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Cognitive behavioral therapy (CBT) and eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) are the most common treatment methods that are practiced on trauma patients in recent years. With the increased applicability of these treatment models in Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) and on other trauma patients, success rate of these treatments on trauma patients is increasing steadily. In this article, it is tried to review the application forms and effects of EMDR and CBT methods among patients with PTSD, which is a commonly seen trauma disorder. It is aimed in this article to emphasize the importance of CBT and a newly treatment EMDR in post-traumatic acute and chronic disorders with multiple psychiatric symptoms.


Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul/ Türkiye
2İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Psikoloji Birimi, İstanbul / Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(1): 31-38 DOI: 10.5455/JCBPR.236616

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) uygulamaları, travma hastalarında son dönemde sık kullanılmaya başlanan tedavi yöntemlerindendir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve diğer travma hastalarında bu iki tedavi yönteminin klinikte uygulanabilirliğinin artması ile, travma hastalarında tedavi başarısı giderek artmaktadır. Bu makalede, travma hastaları arasında sık olarak olarak görülen TSSB’nda, BDT ve EMDR yöntemlerinin, uygulama şekillerinin ve tedaviye olan etkilerinin gözden geçirilmesine çalışılmıştır. Bu yazı ile travma sonrası akut ve kronik seyir gösteren, birden fazla psikiyatrik belirti ile giden hastalıkların tedavisinde BDT ve yeni kullanılmakta olan EMDR yönteminin önemine vurgu yapılması amaçlanmıştır.