Emetophobia (specific phobia of vomiting): It’s Relationship with Anxiety-related Disorders and Cognitive Behavioral Therapeutic Approach
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(1): 39-48 DOI: 10.5455/JCBPR.253316
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Emetophobia (specific phobia of vomiting) emerges as one of the most neglected clinical conditions in clinical practice and academic literature. In this article, a phenomenological, epidemiologic and clinical picture of emetophobia is presented and the cognitive behavioral model is discussed as a therapeutic approach for its treatment.


Emetofobi (Özgül Kusma Fobisi): Anksiyete Bozuklukları ile İlişkisi ve Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
1Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(1): 39-48 DOI: 10.5455/JCBPR.253316

Emetofobi (özgül kusma fobisi), klinik çalışmalar ve bilimsel yayınlar baz alındığında en fazla ihmal edilen klinik tablolardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada emetofobinin fenomenolojik, epidemiyolojik ve klinik tablosu ortaya konulup özellikle bilişsel davranış terapi modeli üzerinden formülasyon ve tedavi yaklaşımı sunulmaktadır.