Dysfunctional Attitudes Toward Motherhood That Predict Anxiety and Depressive Symptoms During Pregnancy
1Department of Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Altınbaş University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Istanbul, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res 2024; 13(1): 34-44 DOI: 10.5455/JCBPR.153396
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study aims to evaluate the relationship between dysfunctional attitudes toward motherhood and the development of depression and anxiety symptoms during pregnancy. Sociodemographic data form, Edinburgh Postpartum Depression Scale, Attitudes Toward Motherhood Scale, State-Trait Anxiety Inventory, and Dysfunctional Attitudes Scale were administered to pregnant women in their second trimester who presented to the Obstetrics and Gynecology clinic. Research findings showed that the 1-unit increase in depressive symptom levels increases anxiety symptom levels 1.860 times and the 1-unit increase in beliefs about maternal responsibility subscale increases anxiety symptom levels 0.478 times. Moreover, the 1-unit increase in the anxiety symptoms increases depressive symptom levels 0.230 times, the 1-unit increase in beliefs about maternal responsibility subscale increases depressive symptom levels 0.162 times, and the 1-unit increase in the beliefs about the judgments of others decreases depressive symptom levels 0.171 times. As a result, dysfunctional attitudes toward motherhood contribute to the development and persistence of both anxiety and depressive symptoms during pregnancy period as in the general population.


Gebelik Döneminde Anksiyete ve Depresif Belirtiler Yordayan Anneliğe Yönelik İşlevsel Olmayan Tutumlar
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Altınbaş Universitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2024; 13(1): 34-44 DOI: 10.5455/JCBPR.153396

Çalışmamızın amacı, gebelik dönemindeki kadınlarda anneliğe yönelik işlevsel olmayan tutumların, bu dönemde depresyon ve anksiyete belirti düzeyi ile ilişkisinin değerlendirilmesidir. Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran ikinci trimesterindeki gebelere, Sosyodemografik Veri Formu, Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği, Anneliğe Yönelik Tutumlar Ölçeği, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği uygulandı. Anksiyete belirtilerinin düzeyinde; depresif belirtilerde 1 birimlik artışın 1,860 birim, başkalarının yargılarıyla ilgili inanışlar alt grubunda 1 birimlik artışın ise 0,478 birim artırdığı saptandı. Depresif belirtilerin düzeyine ise anksiyete düzeyindeki 1 birimlik artışın 0,230 birim; annelik sorumluluğuyla ilgili inanışlar alt grubunda 1 birimlik artışın 0,162 birim artırdığı, başkalarının yargılarıyla ilgili inanışlar alt grubunda 1 birimlik artışın ise 0,171 birim azalttığı saptandı. Gebelik döneminde bu döneme özgü olan anneliğe yönelik işlevsel olmayan tutumlar, genel popülasyonda olduğu gibi, gebelik döneminde de depresyon ve anksiyete belirtilerinin oluşmasında katkı sağlamaktadır.