E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working With Intimate Partner Violence Victims

Melis Sedef Kahraman, Kathryn Bell.

Abstract
Domestic violence (DV) is defined as a pattern of assaultive and coercive behaviors, including physical, sexual, and psychological attacks, as well as economic coercion, that adults or adolescents use against their intimate partners (Ganley, 1995). Safety planning is a widely used intervention for professionals working with battered women. Safety planning is referred to as a structured procedure for enhancing the safety of women in DV situations that includes the gathering of information, evaluation of the existing situation, decision-making for the type of advocacy and resources needed and the identification of future strategies on how to respond effectively to violence (Campbell, 2001; Davies et al, 1998; Parker & Gielen, 2014). Although it is seen as the first step of helping battered women and trauma informed care in the United States, the safety planning technique is being limitedly used in Turkey only by women shelters. This review will summarize the characteristics of DV situations, explain the theoretical rationale for safety planning, discuss the safety planning process, clarify therapists’ responsibilities about safety planning and highlight research findings on the effectiveness of safety planning.

Key words: Domestic violence, safety planningGüvenlik Plani Hazirlama: Eş Şiddeti Mağdurlari İle Çalişan Profesyonller İçin Hayati Nitelikteki İlk Aşama

Ozet
Aile içi şiddet, yetişkin veya ergenlerin eşlerine/partnerlerine karşı sergiledikleri saldırgan ve zorlayıcı davranış kalıpları olup fiziksel, cinsel ve psikolojik saldırıların yanı sıra ekonomik kontrolü de kapsamaktadır (Genley; 1995). Güvenlik planı hazırlama eş şiddeti mağduru kadınlarla çalışan profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılan bir müdahaledir. Aile içi şiddet durumlarında kadınların güvenliklerini sağlamaya yönelik bir müdahale olan güvenlik planı hazırlama yapılandırılmış bir süreçtir. Güvenlik planı hazırlama süreci şu aşamaları içerir: bilgi toplama, var olan durumu değerlendirme, ihtiyaç duyulan kaynakların biçimi ve nasıl bir savunmaya ihtiyaç duyulacağı hakkında karar verme ve gelecekte şiddete etkin bir şekilde nasıl yanıt verilebileceği konusundaki stratejilerin belirlenmesini içerir (Campbell, 2001; Davies et al, 1998; Parker & Gielen, 2014). Söz konusu müdahale her ne kadar Amerika’da şiddet gören kadınlara yardım ederken ve travma mağdurları ile çalışırken ilk basamak olarak görülen bu tekniğin kullanımı Türkiye’de kadın sığınma evleri ile sınırlıdır. Bu gözden geçirme kapsamında aile içi şiddet durumlarının özelliklerini özetlenecek, güvenlik planı hazırlama ile ilgili teorik bilgiler verilecek, güvenlik planı hazırlama süreci tartışılacak, terapistlerin güvenlik planı hazırlama konusundaki sorumlulukları netleştirilecek ve güvenlik planı hazırlamanın etkililiği konusunda yapılan araştırmaların sonuçları vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, Güvenlik planı hazırlama


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Melis Sedef Kahraman
Articles by Kathryn Bell
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2895
Downloaded: 835
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Melis Sedef Kahraman, Kathryn Bell. Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working With Intimate Partner Violence Victims. JCBPR. 2017; 6(3): 141-150. doi:10.5455/JCBPR.247567


Web Style

Melis Sedef Kahraman, Kathryn Bell. Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working With Intimate Partner Violence Victims. http://www.jcbpr.org/?mno=247567 [Access: May 22, 2019]. doi:10.5455/JCBPR.247567


AMA (American Medical Association) Style

Melis Sedef Kahraman, Kathryn Bell. Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working With Intimate Partner Violence Victims. JCBPR. 2017; 6(3): 141-150. doi:10.5455/JCBPR.247567Vancouver/ICMJE Style

Melis Sedef Kahraman, Kathryn Bell. Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working With Intimate Partner Violence Victims. JCBPR. (2017), [cited May 22, 2019]; 6(3): 141-150. doi:10.5455/JCBPR.247567Harvard Style

Melis Sedef Kahraman, Kathryn Bell (2017) Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working With Intimate Partner Violence Victims. JCBPR, 6 (3), 141-150. doi:10.5455/JCBPR.247567Turabian Style

Melis Sedef Kahraman, Kathryn Bell. 2017. Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working With Intimate Partner Violence Victims. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 141-150. doi:10.5455/JCBPR.247567Chicago Style

Melis Sedef Kahraman, Kathryn Bell. "Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working With Intimate Partner Violence Victims." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 141-150. doi:10.5455/JCBPR.247567MLA (The Modern Language Association) Style

Melis Sedef Kahraman, Kathryn Bell. "Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working With Intimate Partner Violence Victims." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.3 (2017), 141-150. Print. doi:10.5455/JCBPR.247567APA (American Psychological Association) Style

Melis Sedef Kahraman, Kathryn Bell (2017) Safety Planning: A Vital Preliminary Step for Professionals Working With Intimate Partner Violence Victims. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 141-150. doi:10.5455/JCBPR.247567