E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Evaluation of Mevlana's Thoughts in the Context of Cognitive Therapy

Mehmet Ak.

Abstract
In the works of Mevlana (Rumi), the social, religious and philosophical dimensions of human life were examined and the psychological aspects as well. The cognitive behavioral therapies are among the most commonly usedtherapy methods and also the most studied ones in the literature. According to the this model, the person can distorte the objective state by the present cognitive substructure. As a result of these distortions, the automatic thinkings arises which lead to the emergence of a number of dysfunctional emotions and often behaviors associated with these emotions. Spontaneously occured automatic thoughts, related to problematic behaviors or disturbing emotions are accepted without any hesitations are existed at the top of the mind. In the cognitive therapy, it is suggested that the focus of the therapy should be the individual's thoughts and beliefs, because some individuals may have the potential to destroy-reduce other¸s experiences with their ability to influence them with their own experiences. Mevlana's books emphasized that the relationship between thoughts and feelings, and also included a lotsof recommendations that suggest awareness and cognitive changes to get rid of various mental problems. In this rewiev, the aim was to examine the Mevlana's approach to thought in the context of cognitive therapy. The main books of Mevlana; Mesnevi, Fihi-Ma-Fih and Divan-ı Kebir were examined and discussed in the sections related to thought.

Key words: Mevlana, Cognitive Therapy, ThoughtMevlananın Düşünceye Yaklaşımının Bi̇li̇şsel Terapi̇ Bağlamında Değerlendi̇ri̇lmesi̇

Ozet
Mevlana’nın eserlerinde, insan yaşantısının sosyal, dini ve felsefi boyutları ele alındığı gibi psikolojik yönü de irdelenmiştir. Dünyada en yaygın kullanılan ve hakkında bilimsel araştırmaların yapıldığı terapi yöntemi bilişsel davranışçı terapilerdir. Bilişsel modele göre kişi karşılaştığı nesnel durumu, mevcut bilişsel alt yapısı nedeniyle çarpıtır. Bu çarpıtma sonucunda ortaya çıkan otomatik düşünceler, işlevsiz bir takım duyguların ve çoğunlukla bu duygularla ilişkili davranışların ortaya çıkmasını sağlar. Otomatik düşünceler kendiliğinden ortaya çıkan, kişiye doğru gelen, sorunlu davranış veya rahatsız edici duygularla ilişkili olan düşüncelerdir ve en yüzeyde yer alır. Bilişsel terapide, insanlar deneyimleri üzerine yorum yapma, düşünme üzerine düşünme özelliğiyle yaşantıların etkisini yok edebilme-azaltma potansiyeline sahip olduğu için terapinin odak noktasının bireyin düşünceleri ve inançları olması gerektiği öne sürülür. Mevlana’nın eserlerinde düşünce-duygu ve davranış ilişkisini vurgulayan ve çeşitli ruhsal sıkıntılardan kurtulmak için farkındalık ve bilişsel değişimi öneren bir çok tavsiyeler yer almaktadır. Bu gözden geçirmede Mevlana’nın düşünceye yaklaşımını bilişsel terapi bağlamında incelemek amaçlanmıştır. Mevlana’nın başlıca eserleri olan Mesnevi, Fihi-Ma-Fih ve Divan-ı Kebir incelenerek düşünce ile ilgili bölümler irdelenip, tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mevlana, Bi̇li̇şsel Terapi̇, Düşünce


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Ak
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2167
Downloaded: 1051
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehmet Ak. [Evaluation of Mevlana's Thoughts in the Context of Cognitive Therapy]. JCBPR. 2017; 6(2): 82-87. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.257776


Web Style

Mehmet Ak. [Evaluation of Mevlana's Thoughts in the Context of Cognitive Therapy]. http://www.jcbpr.org/?mno=257776 [Access: October 19, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.257776


AMA (American Medical Association) Style

Mehmet Ak. [Evaluation of Mevlana's Thoughts in the Context of Cognitive Therapy]. JCBPR. 2017; 6(2): 82-87. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.257776Vancouver/ICMJE Style

Mehmet Ak. [Evaluation of Mevlana's Thoughts in the Context of Cognitive Therapy]. JCBPR. (2017), [cited October 19, 2018]; 6(2): 82-87. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.257776Harvard Style

Mehmet Ak (2017) [Evaluation of Mevlana's Thoughts in the Context of Cognitive Therapy]. JCBPR, 6 (2), 82-87. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.257776Turabian Style

Mehmet Ak. 2017. [Evaluation of Mevlana's Thoughts in the Context of Cognitive Therapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (2), 82-87. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.257776Chicago Style

Mehmet Ak. "[Evaluation of Mevlana's Thoughts in the Context of Cognitive Therapy]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 82-87. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.257776MLA (The Modern Language Association) Style

Mehmet Ak. "[Evaluation of Mevlana's Thoughts in the Context of Cognitive Therapy]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.2 (2017), 82-87. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.257776APA (American Psychological Association) Style

Mehmet Ak (2017) [Evaluation of Mevlana's Thoughts in the Context of Cognitive Therapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (2), 82-87. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.257776