E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Inductive Reasoning in Patients with Paranoid Type Schizophrenia

Mehmet Emrah Karadere, Yasir Şafak, Halime Şeyma Özçelik, Emre Demir, Mehmet Hakan Türkçapar.

Abstract
The goal of our study is to evaluate the decision making and reasoning of the paranoid type schizophrenic patients, and their confidence in reasoning and perseverance in keeping to their decisions via using Reasoning with Inductive Argument Test (RIAT).
Thirty-two delusional patients and 30 healthy volunteers were included in the study. After the diagnostic interview was conducted by SCID-I to the patients who were asked to participate in the study, RIAT test was applied by the interviewer in order to detect the inferential thinking patterns.
Apart for the 3rd item out of 11 RIAT items the difference of initial scores are not statistically significant. After both delusional patient group and control groups’ RIAT items are read, according to ANOVA results of the difference between the belief levels in the result of their initial reasoning and belief level after seeing the alternatives (RIAT belief level before and after), no significant differences were detected for both groups in terms of changes between the belief levels to the RIAT items before and after.
According to this study apart from the area of delusions, it can be say that the reasoning of the patients is normal. Our study indicates that when the delusional patients are compared to the control group in terms of jumping to conclusion and modifying their initial beliefs, they are not different when given similarly sufficient amount of data.

Key words: delusions, reasoning, psychosis, schizophrenia, decisionParanoid Tip Şizofreniye Sahip Hastalarda Tümevarımsal Akıl Yürütme

Ozet
Çalışmamızın amacı paranoid tip şizofreni olan hastaların sağlıklı kontrol grubuyla karar verme, akıl yürütme, akıl yürütmelerine güven dereceleri ve kararlarını sürdürmedeki sebatlarını Tümevarımsal Kanıtlarla Akıl Yürütme Testi (TKAYT) kullanarak değerlendirilmesidir.
Çalışmaya otuz iki delüzyonel hasta ve otuz sağlıklı gönüllü dahil edildi. Araştırmaya çağrılan Hastalara SCID-I ile tanı görüşmesi yapıldıktan sonra inferansiyel düşünme biçimlerini tespit etmek için görüşmeci tarafından TKAYT testi uygulanmıştır.
Delüzyonel bozukluk grubunun ve kontrol grubunun her bir RIAT maddesi ilk inanç düzeyleri arasındaki fark RIAT üçüncü madde dışında istatistiksel olarak anlamsızdı. Delüzyonel bozukluğa sahip hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubunun RIAT ifadeleri (maddeleri) okunduktan sonra çıkardıkları ilk sonuca inanma düzeyi ile alternatifleri gördükten sonraki inanma düzeyi (RIAT önce ve sonra inanma düzeyi) arasındaki farkın ANOVA sonuçlarına göre iki grubun önce ve sonra RIAT maddelerine olan inanma düzeyleri açısından oluşan değişimler arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
Çalışmamıza göre delüzyonel alan dışında hastaların karar vermelerinin normal olduğu söylenebilir. Çalışmamız delüzyonel bozukluğa sahip hastaların aynı miktarda veri sunulduğunda ulaştıkları sonuçtaki eminlik düzeyinin sağlıklı kontrollerle benzer olduğunu ve yeni veriler sunulduğunda başlangıç inanç düzeylerinin değişme oranlarının kontrol grubuyla benzer şekilde olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: delüzyon, akıl yürütme, psikoz, şizofreni, karar verme


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Emrah Karadere
Articles by Yasir Şafak
Articles by Halime Şeyma Özçelik
Articles by Emre Demir
Articles by Mehmet Hakan Türkçapar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1592
Downloaded: 430
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Karadere ME, Safak Y, Ozcelik HS, Demir E, Turkcapar MH. Inductive Reasoning in Patients with Paranoid Type Schizophrenia. JCBPR. 2017; 6(2): 67-74. doi:10.5455/JCBPR.258371


Web Style

Karadere ME, Safak Y, Ozcelik HS, Demir E, Turkcapar MH. Inductive Reasoning in Patients with Paranoid Type Schizophrenia. http://www.jcbpr.org/?mno=258371 [Access: October 19, 2018]. doi:10.5455/JCBPR.258371


AMA (American Medical Association) Style

Karadere ME, Safak Y, Ozcelik HS, Demir E, Turkcapar MH. Inductive Reasoning in Patients with Paranoid Type Schizophrenia. JCBPR. 2017; 6(2): 67-74. doi:10.5455/JCBPR.258371Vancouver/ICMJE Style

Karadere ME, Safak Y, Ozcelik HS, Demir E, Turkcapar MH. Inductive Reasoning in Patients with Paranoid Type Schizophrenia. JCBPR. (2017), [cited October 19, 2018]; 6(2): 67-74. doi:10.5455/JCBPR.258371Harvard Style

Karadere, M. E., Safak, Y., Ozcelik, H. S., Demir, E. & Turkcapar, M. H. (2017) Inductive Reasoning in Patients with Paranoid Type Schizophrenia. JCBPR, 6 (2), 67-74. doi:10.5455/JCBPR.258371Turabian Style

Karadere, Mehmet Emrah, Yasir Safak, Halime Seyma Ozcelik, Emre Demir, and Mehmet Hakan Turkcapar. 2017. Inductive Reasoning in Patients with Paranoid Type Schizophrenia. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (2), 67-74. doi:10.5455/JCBPR.258371Chicago Style

Karadere, Mehmet Emrah, Yasir Safak, Halime Seyma Ozcelik, Emre Demir, and Mehmet Hakan Turkcapar. "Inductive Reasoning in Patients with Paranoid Type Schizophrenia." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 67-74. doi:10.5455/JCBPR.258371MLA (The Modern Language Association) Style

Karadere, Mehmet Emrah, Yasir Safak, Halime Seyma Ozcelik, Emre Demir, and Mehmet Hakan Turkcapar. "Inductive Reasoning in Patients with Paranoid Type Schizophrenia." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.2 (2017), 67-74. Print. doi:10.5455/JCBPR.258371APA (American Psychological Association) Style

Karadere, M. E., Safak, Y., Ozcelik, H. S., Demir, E. & Turkcapar, M. H. (2017) Inductive Reasoning in Patients with Paranoid Type Schizophrenia. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (2), 67-74. doi:10.5455/JCBPR.258371