E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Cognitive Bahavioral Therapy In The Chronic Pain Management

Gülçi& 775;n Babaoğlu, Levent Ertuğrul İnan, Kadi& 775;r Özdel.

Abstract
Pain is a complex experience that is influenced by neurological processes and psychosocial factors and important health problem that affects the individual, society, and work force, leading to reduced quality of life and physical activity and impaired social relations. Many studies have demonstrated the efficacy of cognitive behavioral therapy (CBT) in reducing the severity and frequency of pain, improving pain-induced negative mood, and improving quality of life. The patient's cognitive coping, cognitive restructuring, problem solving and relaxation skills are improved with CBT. Considering the biopsychosocial pain model and other literature information, chronic pain management should be organized in a multidisciplinary approach.

Key words: Chronic pain, cognitive behavioral therapy, chronic pain managementBilişsel Davranışçı Terapinin Kronik Ağrı Tedavisindeki Yeri

Ozet
Ağrı, nörolojik süreçler ve psikososyal faktörlerden etkilenen karmaşık bir deneyim olup, yaşam kalitesi ile fiziksel aktivitede azalma ve sosyal ilişkilerde bozulmaya neden olan, bireyi, toplumu ve iş gücünü etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Ağrının şiddetini ve sıklığını azaltma, ağrı kaynaklı negatif ruh halinin iyileşmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi konusunda bilişsel davranışçı terapinin (BDT) etkinliği birçok çalışma ile gösterilmiştir. BDT ile hastanın bilişsel başa çıkma, bilişsel yeniden yapılandırma, problem çözme ve gevşeme becerileri geliştirilir. Biyopsikososyal ağrı modeli ve diğer literatür bilgileri göz önünde bulundurularak kronik ağrı tedavisi multidisipliner bir yaklaşımla düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kronik ağrı, bilişsel davranışçı terapi, kronik ağrı yönetimi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülçi& 775;n Babaoğlu
Articles by Levent Ertuğrul İnan
Articles by Kadi& 775;r Özdel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3052
Downloaded: 1126
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ga, , Ozdel r. [Cognitive Bahavioral Therapy In The Chronic Pain Management]. JCBPR. 2017; 6(3): 133-140. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.263365


Web Style

Ga, , Ozdel r. [Cognitive Bahavioral Therapy In The Chronic Pain Management]. http://www.jcbpr.org/?mno=263365 [Access: May 22, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.263365


AMA (American Medical Association) Style

Ga, , Ozdel r. [Cognitive Bahavioral Therapy In The Chronic Pain Management]. JCBPR. 2017; 6(3): 133-140. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.263365Vancouver/ICMJE Style

Ga, , Ozdel r. [Cognitive Bahavioral Therapy In The Chronic Pain Management]. JCBPR. (2017), [cited May 22, 2019]; 6(3): 133-140. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.263365Harvard Style

, G. a. ., & Ozdel, r. (2017) [Cognitive Bahavioral Therapy In The Chronic Pain Management]. JCBPR, 6 (3), 133-140. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.263365Turabian Style

, Gulci and , n Babaoglu, Levent Ertugrul Inan, Kadi and, and r Ozdel. 2017. [Cognitive Bahavioral Therapy In The Chronic Pain Management]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 133-140. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.263365Chicago Style

, Gulci and , n Babaoglu, Levent Ertugrul Inan, Kadi and, and r Ozdel. "[Cognitive Bahavioral Therapy In The Chronic Pain Management]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 133-140. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.263365MLA (The Modern Language Association) Style

, Gulci and , n Babaoglu, Levent Ertugrul Inan, Kadi and, and r Ozdel. "[Cognitive Bahavioral Therapy In The Chronic Pain Management]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.3 (2017), 133-140. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.263365APA (American Psychological Association) Style

, G. a. ., & Ozdel, r. (2017) [Cognitive Bahavioral Therapy In The Chronic Pain Management]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 133-140. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.263365