E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Comparision of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls

Yusuf Öztürk, Gonca Özyurt, Aynur Pekcanlar Akay.

Abstract
Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) children has been shown to affect the quality of sleep. In this study it is aimed to evaluate sleep habits and sleep problems between the cases who are diagnosed with ADHD and healthy controls. The study group consisted of 61 children (8-12 years old) with ADHD; the control group (87 children) comprised patients of other clinics at hospital. The Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) and DuPaul ADHD Rating Scale vere used. Children's sleep habits and sleep problems were assessed with the Children's Sleep Habits Questionnaire. ADHD group compared to healthy controls; statistical significant difference was found in bedtime resistance, the sleep onset delay, the sleep duration, the sleep anxiety, the night wakings, the parasomnias and the daytime sleepiness but statistical significant difference wasn’t found the sleep disordered breathing. In our study, problems in the sleep habits evaluated by parents ADHD are more than campared with healty controls likewise literature. However, further studies with larger sample size and objective measures such as actigraphy and polysomnography may allow us to have more knowledge in this area.

Key words: Attention deficit hyperactivity disorder, sleep, childDikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan Çocukların Ailelerinin Bildirdiği Uyku Alışkanlıklarının ve Uyku Sorunlarının Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması

Ozet
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)) tanılı çocukların uyku kalitelerinin etkilendiği gösterilmiştir. Çalışmada DEHB tanısı olan çocukların uyku sorunları ve alışkanlıkları açısından kendi içinde ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır Çalışmaya 8-12 yaşları arasında 61 DEHB tanılı olgu ve hastanelerin diğer kliniklerine başvuran yaş ve cinsiyet olarak benzer 87 çocuk katılmıştır. Çalışmada Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu sürümü (ÇDGŞG-ŞY) Du Paul DEHB Değerlendirme Ölçeği uygulanmış. Çocuklarda uyku Çocuklar İçin Uyku Alışkanlıkları Anketi ile değerlendirilmiştir. DEHB grubu sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında yatma zamanı direnci, uykuya dalmanın gecikmesi, uyku süresi, uyku kaygısı, gece uyanmaları, parasomnialar, gün içinde uykululuk ve uyku sorunları açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel anlamlılık bulunurken, uykuda solunum bozulması arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Çalışmamızda DEHB grubundaki ebeveyn tarafından değerlendirilen uyku alışkanlıklarındaki sorunların sağlıklı kontrollere göre literatüre benzer şekilde fazla bulunmuştur. Ancak daha geniş örneklemli ve aktigrafi ve polisonografi gibi daha objektif ölçümlerle yapılan çalışmalar bu alanda daha fazla bilgi sahibi olmamıza olanak sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, uyku, çocuk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yusuf Öztürk
Articles by Gonca Özyurt
Articles by Aynur Pekcanlar Akay
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2857
Downloaded: 661
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yusuf Ozturk, Gonca Ozyurt, Aynur Pekcanlar Akay. [Comparision of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls]. JCBPR. 2017; 6(3): 108-114. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.266997


Web Style

Yusuf Ozturk, Gonca Ozyurt, Aynur Pekcanlar Akay. [Comparision of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls]. http://www.jcbpr.org/?mno=266997 [Access: May 22, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.266997


AMA (American Medical Association) Style

Yusuf Ozturk, Gonca Ozyurt, Aynur Pekcanlar Akay. [Comparision of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls]. JCBPR. 2017; 6(3): 108-114. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.266997Vancouver/ICMJE Style

Yusuf Ozturk, Gonca Ozyurt, Aynur Pekcanlar Akay. [Comparision of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls]. JCBPR. (2017), [cited May 22, 2019]; 6(3): 108-114. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.266997Harvard Style

Yusuf Ozturk, Gonca Ozyurt, Aynur Pekcanlar Akay (2017) [Comparision of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls]. JCBPR, 6 (3), 108-114. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.266997Turabian Style

Yusuf Ozturk, Gonca Ozyurt, Aynur Pekcanlar Akay. 2017. [Comparision of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 108-114. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.266997Chicago Style

Yusuf Ozturk, Gonca Ozyurt, Aynur Pekcanlar Akay. "[Comparision of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 108-114. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.266997MLA (The Modern Language Association) Style

Yusuf Ozturk, Gonca Ozyurt, Aynur Pekcanlar Akay. "[Comparision of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.3 (2017), 108-114. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.266997APA (American Psychological Association) Style

Yusuf Ozturk, Gonca Ozyurt, Aynur Pekcanlar Akay (2017) [Comparision of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 108-114. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.266997