E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Psychiatric Aspects of Obesity, Behavior and Cognitive Behavior Therapy in Treatment

Gülin Özdamar Ünal.

Abstract
Obesity is a multifactorial condition associated with psychological and social factors. Studies have shown that obese individuals have higher rates of mental illnesses compared to the general population. Treatment of obesity has improved both physical health and mental health. The addition of behavioral therapies to lifestyle changes in the treatment of obesity increases the effectiveness of the treatment and contributes to the maintenance of the target weight. In this article, the effects of obesity on epidemiological characteristics, physical and mental health, behavioral and cognitive behavioral therapy applications are presented.

Key words: Bariatric Surgery, Behavioral Therapy, Cognitive Behavioral Therapy, Lifestyle Change, Obesity,Obezi̇teni̇n Psi̇ki̇yatri̇k Yönü, Tedavi̇si̇nde Davranişçi ve Bi̇li̇şsel Davranişçi Terapi̇

Ozet
Obezite psikolojik ve sosyal faktörlerle ilişkili multifaktöriyel bir durumdur. Yapılan çalışmalarda obez bireylerde genel popülasyona kıyasla daha yüksek oranda psikiyatrik hastalık gözlenmiştir. Obezitenin tedavi edilmesi ile hem beden sağlığında hem de ruh sağlığında iyileşme gözlenmektedir. Obezite tedavisinde davranış terapisinin ve bilişsel davranışçı terapinin yaşam tarzı değişikliklerine eklenmesi tedavi etkinliğini arttırmakta ve hedef kilonun sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Bu yazıda obezitenin epidemiyolojik özellikleri, beden ve ruh sağlığı üzerine etkileri ve tedavisinde davranış terapisi ve bilişsel davranışçı terapi uygulamaları sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Bariatrik Cerrahi, Yaşam Tarzı Değişikliği, Bilişsel Davranışçı Terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülin Özdamar Ünal
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3329
Downloaded: 1325
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gulin Ozdamar Unal. [Psychiatric Aspects of Obesity, Behavior and Cognitive Behavior Therapy in Treatment]. JCBPR. 2018; 7(1): 31-41. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268112


Web Style

Gulin Ozdamar Unal. [Psychiatric Aspects of Obesity, Behavior and Cognitive Behavior Therapy in Treatment]. http://www.jcbpr.org/?mno=268112 [Access: June 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268112


AMA (American Medical Association) Style

Gulin Ozdamar Unal. [Psychiatric Aspects of Obesity, Behavior and Cognitive Behavior Therapy in Treatment]. JCBPR. 2018; 7(1): 31-41. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268112Vancouver/ICMJE Style

Gulin Ozdamar Unal. [Psychiatric Aspects of Obesity, Behavior and Cognitive Behavior Therapy in Treatment]. JCBPR. (2018), [cited June 20, 2019]; 7(1): 31-41. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268112Harvard Style

Gulin Ozdamar Unal (2018) [Psychiatric Aspects of Obesity, Behavior and Cognitive Behavior Therapy in Treatment]. JCBPR, 7 (1), 31-41. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268112Turabian Style

Gulin Ozdamar Unal. 2018. [Psychiatric Aspects of Obesity, Behavior and Cognitive Behavior Therapy in Treatment]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (1), 31-41. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268112Chicago Style

Gulin Ozdamar Unal. "[Psychiatric Aspects of Obesity, Behavior and Cognitive Behavior Therapy in Treatment]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7 (2018), 31-41. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268112MLA (The Modern Language Association) Style

Gulin Ozdamar Unal. "[Psychiatric Aspects of Obesity, Behavior and Cognitive Behavior Therapy in Treatment]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7.1 (2018), 31-41. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268112APA (American Psychological Association) Style

Gulin Ozdamar Unal (2018) [Psychiatric Aspects of Obesity, Behavior and Cognitive Behavior Therapy in Treatment]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (1), 31-41. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268112