E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish

Tuncay Oral, Coşkun Arslan.

Cited by (1)

Abstract
The aim of the study is to adapt Rumination about an Interpersonal Offense Scale (RIO) developed by Wade, Vogel, Liao and Goldman (2008) into Turkish on a group university students. 450 students and 55 English teacher candidates from Pamukkale University participated in the study. The English and Turkish version of the scale were administered to teacher candidates in English language teaching to test the linguistic equivalence of the scale. Significant positive correlation (r=.77) between English and Turkish version scores were found. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded one factor, as original form (x2/sd=3,82, p<.001, RMSEA=.096, SRMR=.04, GFI=.97, AGFI=.92, CFI=.98). Corrected item-total correlations ranged .48 to .80. The Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale was .88 and test-retest correlation was .76. Calculations for criterion-related validity of RIO were found to be positive related to negative affect; negative related to positive affect and forgiveness significantly. Validity and reliability analysis results for the scale indicate that the scale can be used as a valid and reliable measurement tool.

Key words: Rumination, validity, reliability.Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Ozet
Bu çalışmanın amacı Wade, Vogel, Liao ve Goldman (2008) tarafından geliştirilen Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği’nin (KHİRÖ) bir grup üniversite öğrencisi üzerinde Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören 450 öğrenci ve 55 İngilizce öğretmen adayı katılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliğini test etmek için İngilizce öğretmenliği anabilim dalındaki öğretmen adaylarına ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları uygulanmıştır. İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar arasında pozitif ve anlamlı ilişki (r=.77) saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin orijinal formda olduğu gibi tek faktörlü yapıda olduğunu göstermiştir (x2/sd=3,82, p<.001, RMSEA=.096, SRMR=.04, GFI=.97, AGFI=.92, CFI=.98). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları .48 ile .80 arasında değerlere sahiptir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .88 ve test-tekrar test korelasyonu .76 olarak bulunmuştur. KHİR֒nün ölçüt bağıntılı geçerliği için yapılan hesaplamalara göre ölçeğin negatif duygu ile pozitif yönde; pozitif duygu ve affetme ile negatif yönde anlamlı ilişkilere sahip olduğu görülmüştür. Ölçek için yapılan geçerlik güvenirlik analiz sonuçları ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ruminasyon, geçerlik, güvenirlik.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tuncay Oral
Articles by Coşkun Arslan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3067
Downloaded: 925
Cited: 1


This Article Cited By the following articles

The roles of dispositional rumination, inferiority feelings and gender in interpersonal rumination experiences of college students
The Journal of General Psychology 2019; (): 1.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Tuncay Oral, Coskun Arslan. [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. JCBPR. 2017; 6(3): 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374


Web Style

Tuncay Oral, Coskun Arslan. [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. http://www.jcbpr.org/?mno=268374 [Access: May 22, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374


AMA (American Medical Association) Style

Tuncay Oral, Coskun Arslan. [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. JCBPR. 2017; 6(3): 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374Vancouver/ICMJE Style

Tuncay Oral, Coskun Arslan. [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. JCBPR. (2017), [cited May 22, 2019]; 6(3): 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374Harvard Style

Tuncay Oral, Coskun Arslan (2017) [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. JCBPR, 6 (3), 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374Turabian Style

Tuncay Oral, Coskun Arslan. 2017. [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374Chicago Style

Tuncay Oral, Coskun Arslan. "[Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374MLA (The Modern Language Association) Style

Tuncay Oral, Coskun Arslan. "[Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.3 (2017), 101-107. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374APA (American Psychological Association) Style

Tuncay Oral, Coskun Arslan (2017) [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374