E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.

Levent Sütçigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Türkçapar.

Abstract
In this study, it is aimed to compare the strengths of people with high and low procrastination tendencies towards discomfort intolerance and to examine the relation between procrastination behavior and discomfort intolerance. The working group constitutes 70 university students who are staying in Istanbul and accepting voluntary participation.
In this research; “The General Procrastination Scale" and "Academic Procrastination Scale", "Resilience Scale", “Discomfort Intolerance Scale” and "Personal Information Form" were used. Findings have been studied with SPSS (Social Sciences Statistical Package for Science) program.
In this study, the relationship between general procrastination, academic procrastination, distress and discomfort intolerance with each others were analyzed. It was found that there was a positive relationship between distress intolerance and academic average, a positive relationship between general delay and academic delay, and an inverse relationship between general delay and academic average. According to the findings, general procrastination, discomfort, and distress were not found. Same way, There is no significant relationship between academic procrastination) and discomfort intolerance and distress.
Key words: procrastination, distress tolerance, discomfort tolerance

Key words: procrastination, distress tolerance, discomfort toleranceÜniversite Öğrencilerinde Ertelemeciliğin Rahatsızlığa Dayanıksızlıkla İlişkisinin İncelenmesi

Ozet
Bu çalışmada, erteleme eğilimi yüksek ve düşük olan kişilerin rahatsızlığa dayanma güçlerinin karşılaştırılması ve erteleme davranışının, rahatsızlığa dayanıksızlıkla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışma grubunu, İstanbul ilinde üniversite eğitim gören, gönüllü katılımı kabul eden 70 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma da kullanılan ölçekler; “Genel Erteleme Ölçeği” ve “Akademik Erteleme Ölçeği”, “Sıkıntıya Dayanma Ölçeği”, “Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” dur. Çalışmadaki bulgular SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) programı kullanılarak elde edilmiştir.
Çalışmada genel erteleme, akademik erteleme, sıkıntıya ve rahatsızlığa dayanıksızlık düzeylerinin, birbirleriyle ilişkileri analiz edilmiştir. Sıkıntıya dayanma ile akademik ortalama arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu, genel erteleme ile akademik erteleme arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu, genel erteleme ile akademik ortalama arasında ters yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, genel erteleme ile rahatsızlığa ve sıkıntıya dayanıksızlık faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Aynı şekilde akademik erteleme ile rahatsızlığa dayanıksızlık ile sıkıntıya dayanıksızlık faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Araştırmanın sonuçları, sınırlılıkları ve gelecek araştırmalar için öneriler literatür doğrultusunda tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: erteleme, rahatsızlığa dayanıksızlık, sıkıntıya dayanıksızlık

Anahtar Kelimeler: erteleme, rahatsızlığa dayanıksızlık, sıkıntıya dayanıksızlık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Levent Sütçigil
Articles by Asiye Nur Nihan Yurdakul
Articles by M.Hakan Türkçapar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2966
Downloaded: 785
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Levent Sutcigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Turkcapar. [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. JCBPR. 2017; 6(3): 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846


Web Style

Levent Sutcigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Turkcapar. [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. http://www.jcbpr.org/?mno=269846 [Access: May 22, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846


AMA (American Medical Association) Style

Levent Sutcigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Turkcapar. [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. JCBPR. 2017; 6(3): 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846Vancouver/ICMJE Style

Levent Sutcigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Turkcapar. [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. JCBPR. (2017), [cited May 22, 2019]; 6(3): 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846Harvard Style

Levent Sutcigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Turkcapar (2017) [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. JCBPR, 6 (3), 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846Turabian Style

Levent Sutcigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Turkcapar. 2017. [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846Chicago Style

Levent Sutcigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Turkcapar. "[The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846MLA (The Modern Language Association) Style

Levent Sutcigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Turkcapar. "[The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.3 (2017), 123-132. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846APA (American Psychological Association) Style

Levent Sutcigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Turkcapar (2017) [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846