E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”

Sevgi Dicle Görkem Atalan, Akfer Karaoğlan Kahiloğulları, Sibel Örsel.

Abstract
The Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ), was developed to assess patients’ knowledge about their illness and its management. The present study aimed to examine the validity and reliability of the Turkish version of KASQ. Internal consistency of KASQ was evaluated with the measurement of KR-20 . Stability was evaluated with a test-retest evaluation. Item-to-total correlation and item difficulty were used for further evaluation. Validity and sensitivity was evaluated by comparison of pre and post measurement of KASQ scores of a group of patients enrolled into a psychoeducation programme with the control group. KR-20 was calculated as 0,801. Stability was evaluated with test-retest evaluaitons. A statisticallly significant correlation was shown as a result of test-retest evaluations (correlation coefficient:0,775 p:0,000). In item analysis item difficulty level of the test was found to be intermediate (mean 0,58). KASQ can be used as a convenient tool in our country to evaluate the effect of psychoeducational programs on increasing knowledge about schizophrenia in the patients who were diagnosed with schizophrenia.

Key words: Measurement of knowledge, schizophrenia, psychoeducationŞizofreni Hakkında Bilgi Düzeyi Ölçeği Türkçe formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği

Ozet
Şizofreni Hakkında Bilgi Düzeyi Ölçeği (ŞBDÖ), hastaların şizofreni hastalığı ve hastalık yönetimi hakkındaki bilgilerini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. Bu araştırmada ŞBD֒ nün Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Bir bilgi değerlendirme testi olan ŞBD֒ nün güvenilirliği değerlendirirken iç tutarlılık için Kruder Richardson 20 (KR-20) bakılmıştır. Kararlılık için test-retest sonuçları değerlendirilmiştir. Madde analizi yapılmış, madde güçlük ve ayırt edicilik dereceleri çalışılmıştır. ŞBDÖ ölçümlerinin planlanan psikoeğitim girişimlerinin etkisini ölçmede etkililiği ve duyarlılığı, psikoeğitim aln ve almayan gruplarda psikoeğitim öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerin karşılaştırılması yolu ile değerlendirilmiştir. 62 hastanın verisinin dahil edildiği değerlendirmelerde envanterin iç tutarlılık oranı KR-20 değeri 0,801 olarak tespit edilmiştir. Testin kararlılığını ölçmek için gerçekleştirilen test-yeniden test değerlendirmelerinde ise ŞBDÖ toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (korelasyon katsayısı:0,775 p:0,000). Yapılan madde analizinde, madde güçlük dereceleri değerlendirildiğinde testin ortalama güçlük derecesinin 0.58 ile orta derecede olduğu görülmüştür. ŞBDÖ, ülkemizde şizofreni tanısı almış hasta grubunda, giderek yaygınlaşan psikoeğitim programlarının bilgi artışı üzerine etkisini değerlendirmek için uygun bir araç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ölçümü, şizofreni, psikoeğitim


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sevgi Dicle Görkem Atalan
Articles by Akfer Karaoğlan Kahiloğulları
Articles by Sibel Örsel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3348
Downloaded: 925
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sevgi Dicle Gorkem Atalan, Akfer Karaoglan Kahilogullari, Sibel Orsel. [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. JCBPR. 2018; 7(1): 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028


Web Style

Sevgi Dicle Gorkem Atalan, Akfer Karaoglan Kahilogullari, Sibel Orsel. [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. http://www.jcbpr.org/?mno=270028 [Access: June 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028


AMA (American Medical Association) Style

Sevgi Dicle Gorkem Atalan, Akfer Karaoglan Kahilogullari, Sibel Orsel. [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. JCBPR. 2018; 7(1): 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028Vancouver/ICMJE Style

Sevgi Dicle Gorkem Atalan, Akfer Karaoglan Kahilogullari, Sibel Orsel. [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. JCBPR. (2018), [cited June 20, 2019]; 7(1): 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028Harvard Style

Sevgi Dicle Gorkem Atalan, Akfer Karaoglan Kahilogullari, Sibel Orsel (2018) [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. JCBPR, 7 (1), 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028Turabian Style

Sevgi Dicle Gorkem Atalan, Akfer Karaoglan Kahilogullari, Sibel Orsel. 2018. [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (1), 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028Chicago Style

Sevgi Dicle Gorkem Atalan, Akfer Karaoglan Kahilogullari, Sibel Orsel. "[The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7 (2018), 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028MLA (The Modern Language Association) Style

Sevgi Dicle Gorkem Atalan, Akfer Karaoglan Kahilogullari, Sibel Orsel. "[The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7.1 (2018), 1-6. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028APA (American Psychological Association) Style

Sevgi Dicle Gorkem Atalan, Akfer Karaoglan Kahilogullari, Sibel Orsel (2018) [The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (1), 1-6. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270028