E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Invited Review 


Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy

Hanna Rasel Scherler.

Abstract
In this article, the relation between consciousness development, psychopathology and psychotherapy is discussed in the framework of a concept called “saturated contact”, and examples from cognitive therapy approach are offered.
The article is structured in the framework of the concept of “saturated contact” between therapist and client. Saturated contact takes place when the encounter satisfies each party’s need. The quality of the encounter is a reflection of the quality of each party’s encounter with himself. Contact contains the functions of integrating/differentiating and including/transcending. These functions are to be found throughout consciousness development in the person’s contact with physical, emotional and cognitive structures respectively. When psychotherapy is defined as defects in the integrating/differentiating and including/transcending functions, the need becomes the reparation of the defects. Reparation takes place when the person’s contact with those structures that he denies, represses or transforms due to the derailment in the consciousness development process is supported. Saturated contact in the therapist client relation is experienced when the therapist meets the client where he is in the consciousness spectrum and when the therapist structures his intervention and uses the techniques in accordance with the client’s need. Where the therapist is located in the spectrum of consciousness also plays an important role in the experience of saturated contact. In therapy “reality”is defined by the party who contains the structure that is least comprehensive and most shallow. Therefore the therapist’s consciousness level must include and transcend that of the client.

Key words: Psychotherapy, cognitive therapy, developmentKen Wilber’in Bilinç Gelişimi Modeli’nin Psikoterapi ile İlişkilendirilmesi

Ozet
Bu makalede, bilinç gelişimi, psikopatoloji ve psikoterapi arasındaki ilişki, “doygun temas” kavramı çerçevesinde tartışılmış, ve bilişsel terapi yaklaşımından örnekler verilmiştir.
Terapist danışan ilişkisinde “doygun temas” kavramı sunulmuş ve makale bu kavram çerçevesinde yapılandırılmıştır. Temasın doygunluğu, buluşmanın tarafların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde olması ile gerçekleşir. Tarafların birbirleriyle temasının niteliği, kendileriyle temaslarının niteliğinin aynasıdır. Temas, buluşma/ayrışma ve kapsama/aşma işlevlerini barındırır. Bu işlevler, bilinç gelişimi sürecinde kişinin sırasıyla fiziksel, duygusal ve zihinsel yapılarla temasında gerçekleşir. Psikopatoloji, buluşma/ayrışma ve kapsama/aşma işlevlerinde aksaklık olarak tanımlandığında, ihtiyaç, söz konusu aksaklığın giderilmesi olarak belirir. İhtiyaç, kişinin bilinç spektrumunda takılmış olduğu aşamada, yadsıdığı, bastırdığı veya dönüştürdüğü yapılarla teması sağlanarak giderilir. Terapist danışan ilişkisinde doygun temas, terapistin danışanı ile onun takılmış olduğu bilinç düzeyinde buluşması ve hem müdahalesini hem de kullanacağı teknikleri danışanın ihtiyacına cevap verecek şekilde şekillendirmesi ile gerçekleşir. Terapist danışan ilişkisinde doygun temasın gerçekleşmesinde, terapistin bilinç spektrumunda nerede konumlanmış olduğunun da etkisi vardır. Terapide “gerçek” onu algılayan iki yapıdan daha dar kapsamlı ve daha sığ olanınca tanımlanacağı için, terapistin bilinç düzeyinin danışanınkini kapsaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikoterapi, bilişsel terapi, gelişim


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hanna Rasel Scherler
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3285
Downloaded: 976
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hanna Rasel Scherler. [Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy]. JCBPR. 2018; 7(1): 42-50. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.273998


Web Style

Hanna Rasel Scherler. [Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy]. http://www.jcbpr.org/?mno=273998 [Access: June 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.273998


AMA (American Medical Association) Style

Hanna Rasel Scherler. [Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy]. JCBPR. 2018; 7(1): 42-50. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.273998Vancouver/ICMJE Style

Hanna Rasel Scherler. [Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy]. JCBPR. (2018), [cited June 20, 2019]; 7(1): 42-50. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.273998Harvard Style

Hanna Rasel Scherler (2018) [Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy]. JCBPR, 7 (1), 42-50. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.273998Turabian Style

Hanna Rasel Scherler. 2018. [Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (1), 42-50. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.273998Chicago Style

Hanna Rasel Scherler. "[Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7 (2018), 42-50. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.273998MLA (The Modern Language Association) Style

Hanna Rasel Scherler. "[Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7.1 (2018), 42-50. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.273998APA (American Psychological Association) Style

Hanna Rasel Scherler (2018) [Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (1), 42-50. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.273998