E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hafize İhtiyar, Yıldız Bilge.

Abstract
Bu çalışmada, teorik temelini Skinner’ın oluşturduğu kural-güdümlü davranış türlerinden biri olan itaat davranışının ölçülmesi amacıyla geliştirilen Kurala İtaat Ölçeği’nin (KİÖ) Türkçe formunun psikometrik özellikleri Türk toplumunda incelenmiştir. Çalışma, yaş aralığı 18-62 (29,18±10,05) olan 209 kadın (%69,2) ve 93 erkek (%30,8) olmak üzere toplam 302 kişiden oluşan bir toplum örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Yakınsak geçerlik çalışması için KİÖ ile birlikte 175 kişiye Otantiklik Ölçeği (OÖ), Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği (SOİÖ) ve Horney-Coolidge Üç Boyut Envanteri (HCTI) uygulanmıştır. Yakınsak geçerlik için yapılan korelasyon analizi sonucunda ölçekler arasında anlamlı korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,92 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test analizi sonuçlarına göre, dört hafta ara ile uygulanan iki ölçüm arasındaki korelasyon katsayısı 0,60 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, uyum iyiliği indeks değerleri gereken düzeyde bulunmuş ve orijinal çalışmada önerilen model doğrulanmıştır. Sonuç olarak çalışmadan elde edilen veriler, KİÖ’nün güçlü psikometrik özelliklere sahip ve Türk toplumundaki klinik araştırmalarda kullanıma uygun bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir.

Key words: Kural güdümlü davranış, itaat, izlek, güçlendirme, ilişkisel çerçeve teorisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hafize İhtiyar
Articles by Yıldız Bilge
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

İhtiyar H, Bilge Y. Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. JCBPR. Online First: 11 Oct, 2023. doi:10.5455/JCBPR.108456


Web Style

İhtiyar H, Bilge Y. Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. https://www.jcbpr.org/?mno=108456 [Access: December 07, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.108456


AMA (American Medical Association) Style

İhtiyar H, Bilge Y. Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. JCBPR. Online First: 11 Oct, 2023. doi:10.5455/JCBPR.108456Vancouver/ICMJE Style

İhtiyar H, Bilge Y. Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. JCBPR, [cited December 07, 2023]; Online First: 11 Oct, 2023. doi:10.5455/JCBPR.108456Harvard Style

İhtiyar, H. & Bilge, . Y. (0) Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. JCBPR, Online First: 11 Oct, 2023. doi:10.5455/JCBPR.108456Turabian Style

İhtiyar, Hafize, and Yıldız Bilge. 0. Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, Online First: 11 Oct, 2023. doi:10.5455/JCBPR.108456Chicago Style

İhtiyar, Hafize, and Yıldız Bilge. "Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research Online First: 11 Oct, 2023. doi:10.5455/JCBPR.108456MLA (The Modern Language Association) Style

İhtiyar, Hafize, and Yıldız Bilge. "Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research Online First: 11 Oct, 2023. Web. 07 Dec 2023 doi:10.5455/JCBPR.108456APA (American Psychological Association) Style

İhtiyar, H. & Bilge, . Y. (0) Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, Online First: 11 Oct, 2023. doi:10.5455/JCBPR.108456