E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Dilek Gençtanırım Kurt, Sümeyye Taşkın.

Abstract
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde antisosyal davranışları belirlemeye yönelik “Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği” geliştirmektir. Ölçek geliştirme amacı doğrultusunda şiddet, uygun davranış ve uygun olmayan davranış olmak üzere üç alt boyuttan oluşan toplam varyansın %53,7’sini açıklayan 13 maddelik üçlü likert tipte bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek maddelerin yazılmasında Problem Davranış Teorisi esas alınmıştır. Ölçeğin geliştirilmesinde 2021-2022 akademik yılında ortaokullarda eğitim gören dört farklı çalışma grubu ile çalışılmıştır. Araştırmaya 806 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında görünüş ve kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş; yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine başvurulmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 3 boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise yapı desteklenmiştir (x2/df =2,50, RMSEA =.05, CFI =.98, GFI =.95, AGFI =.93, NNFI =.97). Ölçeğin hesaplanan içtutarlık güvenirlik katsayısı birinci uygulama için .70 ve.80 arasında, ikinci uygulama için .70 ve .84 arasında ve test tekrar test güvenirlik .69 ve .93 arasında değişmektedir. Bu bulgular doğrultusunda geliştirilen Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.

Key words: Anahtar Kelimeler: antisosyal davranış, ortaokul öğrencileri, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Dilek Gençtanırım Kurt
Articles by Sümeyye Taşkın
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kurt DG, Taşkın S, . Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. JCBPR. Online First: 15 Sep, 2023. doi:10.5455/JCBPR.158629


Web Style

Kurt DG, Taşkın S, . Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. https://www.jcbpr.org/?mno=158629 [Access: December 05, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.158629


AMA (American Medical Association) Style

Kurt DG, Taşkın S, . Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. JCBPR. Online First: 15 Sep, 2023. doi:10.5455/JCBPR.158629Vancouver/ICMJE Style

Kurt DG, Taşkın S, . Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. JCBPR, [cited December 05, 2023]; Online First: 15 Sep, 2023. doi:10.5455/JCBPR.158629Harvard Style

Kurt, D. G., Taşkın, S. & (0) Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. JCBPR, Online First: 15 Sep, 2023. doi:10.5455/JCBPR.158629Turabian Style

Kurt, Dilek Genctanırım, Sumeyye Taşkın, and . 0. Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, Online First: 15 Sep, 2023. doi:10.5455/JCBPR.158629Chicago Style

Kurt, Dilek Genctanırım, Sumeyye Taşkın, and . "Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research Online First: 15 Sep, 2023. doi:10.5455/JCBPR.158629MLA (The Modern Language Association) Style

Kurt, Dilek Genctanırım, Sumeyye Taşkın, and . "Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research Online First: 15 Sep, 2023. Web. 05 Dec 2023 doi:10.5455/JCBPR.158629APA (American Psychological Association) Style

Kurt, D. G., Taşkın, S. & (0) Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, Online First: 15 Sep, 2023. doi:10.5455/JCBPR.158629