E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Intimate Partner Violence from Schema Therapy Perspective

Ayşe Gökçen Gündoğmuş, Süheyla Doğan Bulut, Yasir Şafak.

Abstract
Schema Therapy developed by Jeffrey Young is a psychotherapy method used in the treatment of many psychiatric disorders, particularly personality disorders. Early maladaptive schemas, which is one of the fundamental concepts of Schema Therapy, are self-destructive emotional and cognitive patterns that begin in early childhood, develop during childhood/adolescence, and elaborate and repeat throughout lifetime. In literature, studies on schema therapy and partner violence (exposure and perpetration) mostly investigated the mediator role of early maladaptive schemas. Study results support the mediator role of early maladaptive schemas to become victims or perpetrators of violence in the future in people with a childhood abuse/neglect history. Especially, the connection between having the schemas in the domain of disconnection/rejection area and being a victim of violence has been determined. Considering that personality traits are more frequently detected in cases of domestic violence, the use of schema therapy, which integrates many therapeutic techniques into a therapy model (especially in a problematic area with multi-faceted manner such as violence), is promising even though there are few studies on the effectiveness of schema therapies in couples.
In this review article, we will first give information about the concepts of schema therapy and then review the related studies on relationship between domestic violence/perpetration and early maladaptive schemas. Finally, we will give information about the approach to domestic violence using schema therapy in intimate partners.

Key words: Psychotherapy, domestic violenceŞema Terapi Perspektifinden Eş Şiddetine Yaklaşım

Ozet
Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapi kişilik bozuklukları başta olmak üzere birçok psikiyatrik rahatsızlığın tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemidir.
Şema Terapinin en temel kavramlarından erken dönem uyumsuz şemalar, gelişimin erken dönemlerinde başlayıp, çocukluk/ergenlik boyunca gelişen, yaşam boyu tekrarlanan ve karmaşıklaşan kendilik yıkıcı duygusal ve bilişsel örüntülerdir.
Literatüre bakıldığında şema terapi ve aile içi şiddet (maruz kalma ve uygulama) ile ilgili çalışmalarda daha çok erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolünün araştırıldığı görülmektedir. Çalışma sonuçları, çocukluk dönemi suistimal/ihmal öyküsü olanlarda erken dönem uyumsuz şemaların ileride şiddet mağduru veya uygulayıcısı olma konusunda aracı rolünü desteklemektedir. Özellikle ayrılma/reddedilme alanındaki şemalara sahip olma ile şiddet mağduru olma arasında bağlantı saptanmıştır. Aile içi şiddet uygulayan vakalarda uyumsuz kişilik özelliklerinin daha sık saptandığı da göz önüne alındığında her ne kadar çiftlerde şema terapinin etkinliği ile ilgili az sayıda çalışma bulunuyor olsa da şiddet gibi çok yönlü ele alınması gereken bir sorun alanında birçok terapötik tekniği bir modelde birleştiren eden şema terapi yönteminin kullanılması bir seçenek olarak ümit vaad etmektedir. Bu gözden geçirme yazısında öncelikle şema terapi ve temel kavramları hakkında bilgi verilecek, ardından şiddete uğrama/şiddet uygulama ile erken dönem uyumsuz şemaların ilişkisine dair araştırmalar aktarılacaktır. Son olarak çiftlerde şema terapi ile aile içi şiddete yaklaşım hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Psikoterapi, aile içi şiddet


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayşe Gökçen Gündoğmuş
Articles by Süheyla Doğan Bulut
Articles by Yasir Şafak
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gundogmus AG, Bulut SD, Safak Y, . [Intimate Partner Violence from Schema Therapy Perspective]. JCBPR. 2019; 8(2): 117-127. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.1930


Web Style

Gundogmus AG, Bulut SD, Safak Y, . [Intimate Partner Violence from Schema Therapy Perspective]. http://www.jcbpr.org/?mno=1930 [Access: November 04, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.1930


AMA (American Medical Association) Style

Gundogmus AG, Bulut SD, Safak Y, . [Intimate Partner Violence from Schema Therapy Perspective]. JCBPR. 2019; 8(2): 117-127. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.1930Vancouver/ICMJE Style

Gundogmus AG, Bulut SD, Safak Y, . [Intimate Partner Violence from Schema Therapy Perspective]. JCBPR. (2019), [cited November 04, 2020]; 8(2): 117-127. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.1930Harvard Style

Gundogmus, A. G., Bulut, S. . D., Safak, Y. . & (2019) [Intimate Partner Violence from Schema Therapy Perspective]. JCBPR, 8 (2), 117-127. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.1930Turabian Style

Gundogmus, Ayse Gokcen, Suheyla Dogan Bulut, Yasir Safak, and . 2019. [Intimate Partner Violence from Schema Therapy Perspective]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (2), 117-127. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.1930Chicago Style

Gundogmus, Ayse Gokcen, Suheyla Dogan Bulut, Yasir Safak, and . "[Intimate Partner Violence from Schema Therapy Perspective]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 117-127. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.1930MLA (The Modern Language Association) Style

Gundogmus, Ayse Gokcen, Suheyla Dogan Bulut, Yasir Safak, and . "[Intimate Partner Violence from Schema Therapy Perspective]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.2 (2019), 117-127. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.1930APA (American Psychological Association) Style

Gundogmus, A. G., Bulut, S. . D., Safak, Y. . & (2019) [Intimate Partner Violence from Schema Therapy Perspective]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (2), 117-127. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.1930