E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


The Predictive Role of Emotion Regulation, Anger Management Styles and Traumatic Experience on Non-Suicidal Self-Injury Behaviours of University Students

Cansu Hazal Güçlü, Emine Gül Kapçı.

Abstract
This study aims to explore the predictive role of emotional regulation, anger management style and traumatic experience on Non-suicidal Self-injury (NSSI) behaviour and whether NSSI varies depending on the gender and age of the university students. In addition to this purpose, the gender and age of university students were examined in terms of their relations with the relevant variables. The study is in the realm of the quantitative research which was conducted with 564 university students (female n=492; male n=72; X=20.88). The data were collected through five data collection tools; The Inventory of Statements about Self-Injury Difficulties in Emotion Regulation Scale, Trait Anger and Anger Expression Scale and Impact of Event Scale-Revised as well as the Demographic Information Form.
The results of the stepwise regression analyses show that the predictor variables of NSSI are the traumatic experiences, lack of emotion regulation skills and trait anger (F(3,560)=24.14, p<.05). It was found that these three variables explained 19.3% of the variance. Besides the anger management styles, age and gender imply no significant differences on non-suicidal self-injury behaviour of the students. Results suggest that enabling individuals to regulate their negative emotions such as sadness and anger on children and young people especially right after the traumatic experiences would highly contribute to the decrease and/or prevention of non-suicidal self-injury behaviours.

Key words: Non-suicidal self-injury, emotion regulation, anger management, traumatic experienceÜni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Duygu Ayarlama Beceri̇leri̇, Öfke Kontrol Bi̇çi̇mleri̇ Ve Travmati̇k Yaşantilarin Kendi̇ne Zarar Verme Davranişlarini Yordayici Rolü

Ozet
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde duygu ayarlama becerisi, öfke kontrol biçimi ve travma yaşantısının kendine zarar verme davranışını (KZVD) yordama gücünü ve KZVD’nin cinsiyet ve yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. Bu amaca ek olarak, üniversite öğrencilerinin yaş ve cinsiyetleri de ilgili değişkenlerle ilişkileri açısından incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde olup 564 (kadın n=492; erkek n=72; Yaş, X=20.88) üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu’nun yanı sıra, Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri, Duygu Ayarlama Güçlüğü Ölçeği, Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği, Olayların Etkisi Ölçeği kullanılmıştır.
Aşamalı regresyon analizleri, travmatik yaşantıların, duygu ayarlama becerilerinin düşük olmasının ve sürekli öfkenin KZVD’yi yordadığını göstermiştir (F(3,560)=24.14, p<.05). Bu üç değişken varyansın %19.3’ünü açıklamıştır. Buna karşın, öfke kontrol biçimlerinin yanı sıra, öğrencilerin KZVD puanlarında yaş ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bulgulara dayanarak, özellikle travmatik yaşantıların ardından çocukların ve gençlerin üzüntü ve öfke gibi olumsuz duygularını ayarlama becerilerinin geliştirilmesinin yaşanabilecek kendine zarar verme davranışlarının azaltılabilmesi ve/veya önlenebilmesi için önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kendine zarar verme davranışı, duygu ayarlama, öfke kontrolü, travmatik yaşantı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Cansu Hazal Güçlü
Articles by Emine Gül Kapçı
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

CHG, Kapci EG. [The Predictive Role of Emotion Regulation, Anger Management Styles and Traumatic Experience on Non-Suicidal Self-Injury Behaviours of University Students]. JCBPR. 2020; 9(1): 28-36. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38340


Web Style

CHG, Kapci EG. [The Predictive Role of Emotion Regulation, Anger Management Styles and Traumatic Experience on Non-Suicidal Self-Injury Behaviours of University Students]. http://www.jcbpr.org/?mno=38340 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38340


AMA (American Medical Association) Style

CHG, Kapci EG. [The Predictive Role of Emotion Regulation, Anger Management Styles and Traumatic Experience on Non-Suicidal Self-Injury Behaviours of University Students]. JCBPR. 2020; 9(1): 28-36. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38340Vancouver/ICMJE Style

CHG, Kapci EG. [The Predictive Role of Emotion Regulation, Anger Management Styles and Traumatic Experience on Non-Suicidal Self-Injury Behaviours of University Students]. JCBPR. (2020), [cited November 03, 2020]; 9(1): 28-36. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38340Harvard Style

, C. H. G. & Kapci, . E. G. (2020) [The Predictive Role of Emotion Regulation, Anger Management Styles and Traumatic Experience on Non-Suicidal Self-Injury Behaviours of University Students]. JCBPR, 9 (1), 28-36. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38340Turabian Style

, Cansu Hazal Guclu, and Emine Gul Kapci. 2020. [The Predictive Role of Emotion Regulation, Anger Management Styles and Traumatic Experience on Non-Suicidal Self-Injury Behaviours of University Students]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 28-36. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38340Chicago Style

, Cansu Hazal Guclu, and Emine Gul Kapci. "[The Predictive Role of Emotion Regulation, Anger Management Styles and Traumatic Experience on Non-Suicidal Self-Injury Behaviours of University Students]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9 (2020), 28-36. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38340MLA (The Modern Language Association) Style

, Cansu Hazal Guclu, and Emine Gul Kapci. "[The Predictive Role of Emotion Regulation, Anger Management Styles and Traumatic Experience on Non-Suicidal Self-Injury Behaviours of University Students]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9.1 (2020), 28-36. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38340APA (American Psychological Association) Style

, C. H. G. & Kapci, . E. G. (2020) [The Predictive Role of Emotion Regulation, Anger Management Styles and Traumatic Experience on Non-Suicidal Self-Injury Behaviours of University Students]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 28-36. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.38340