E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


The Usage and Importance of Qualitative Research in Psychiatry

Doğa Başer, Asena Akdemir.

Abstract
There is an increasing interest in qualitative research today, with the critique that research in psychiatry is largely based on quantitative methodology and that qualitative methodology is not preferred. The aim of qualitative research is to understand and represent the experiences and actions in the situations in which people experience and live. In this study, a literature review was conducted to determine the benefits of qualitative research in psychiatry and, by taking into consideration the dominant point of view of the use of qualitative research in the literature; methodological contributions, gender, stigmatization, daily life, culture, implementation and mental health policy headings were formed . In the conclusion section, service delivery in psychiatry field, patient physician relationship and the contribution of qualitative research in consideration of methodological discussions in 21st century were evaluated.

Key words: Qualitative Research, Mental Illnesses and Everyday Life, Gender, Stigmatization.Psi̇ki̇yatri̇de Ni̇tel Araştırmanın Kullanımı Ve Önemi̇

Ozet
Psikiyatride yapılan araştırmaların büyük ölçüde nicel metodolojiye dayandığı, nitel metodolojinin terci edilmediği eleştirisi ile birlikte günümüzde nitel araştırmaya yönelik artan bir ilgi söz konusudur. Nitel araştırmanın amacı, insanların karşılaştıkları ve yaşadıkları durumlardaki deneyimleri ve eylemleri anlamak ve temsil etmektir. Bu çalışmada psikiyatride nitel araştırma kullanımının ne gibi faydalar sağlayabileceğine yönelik bir literatür taraması yapılmış nicel araştırmanın kullanımına yönelik hakim bakış açısını da dikkate alarak metodolojik katkılar, toplumsal cinsiyet, damgalanma, gündelik yaşam, kültür, uygulama ve ruh sağlığı politikası başlıkları oluşturulmuştur. Sonuç bölümünde ruh sağlığı alanında hizmet sunumu, hasta hekim ilişkisi ve 21.yüzyıldaki yöntemsel tartışmalar açısından nitel araştırmanın katkıları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nitel Araştırma, Ruhsal Hastalıklar ve Gündelik Yaşam, Toplumsal Cinsiyet, Damgalanma.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Doğa Başer
Articles by Asena Akdemir
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1142
Downloaded: 54


How to Cite this Article
Pubmed Style

Baser D, Akdemir A, . [The Usage and Importance of Qualitative Research in Psychiatry]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.42286


Web Style

Baser D, Akdemir A, . [The Usage and Importance of Qualitative Research in Psychiatry]. http://www.jcbpr.org/?mno=42286 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.42286


AMA (American Medical Association) Style

Baser D, Akdemir A, . [The Usage and Importance of Qualitative Research in Psychiatry]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.42286Vancouver/ICMJE Style

Baser D, Akdemir A, . [The Usage and Importance of Qualitative Research in Psychiatry]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.42286Harvard Style

Baser, D., Akdemir, A. & (0) [The Usage and Importance of Qualitative Research in Psychiatry]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.42286Turabian Style

Baser, Doga, Asena Akdemir, and . 0. [The Usage and Importance of Qualitative Research in Psychiatry]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.42286Chicago Style

Baser, Doga, Asena Akdemir, and . "[The Usage and Importance of Qualitative Research in Psychiatry]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.42286MLA (The Modern Language Association) Style

Baser, Doga, Asena Akdemir, and . "[The Usage and Importance of Qualitative Research in Psychiatry]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.42286APA (American Psychological Association) Style

Baser, D., Akdemir, A. & (0) [The Usage and Importance of Qualitative Research in Psychiatry]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.42286