E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


SINAV KAYGISI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ

Süleyman Çakıroğlu , Eda Yavuz , Selim Arpacıoğlu .

Abstract
Sınav kaygısı; bireylerin akademik, sosyal ve duygusal yaşamlarında önemli bir sorun haline gelebilmektedir. Bu sorunun ilişkili olduğu faktörlerin araştırılması, önleyici ve tedavi edici müdahale programlarının oluşturulması için önemlidir. Bu araştırmada, psikolojik sağlamlığın sınav kaygısını azalttığı ve bu etkilere bilinçli farkındalığın (mindfulness) aracılık rolünün bulunduğuna yönelik bir model test edilmiştir. Araştırmaya 332’si kadın (%60.7), 215’i erkek (%39.3) olmak üzere toplam 547 lisans ve lisansüstü öğrenci katılmıştır. Araştırmada Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Freiburg Kendindelik Envanteri ve Westside Sınav Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre psikolojik sağlamlık ve bilinçli farkındalığın sınav kaygısı ile negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Yapısal eşitlik modelinde yol analizi bulguları, sınav kaygısı ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracılık rolünün anlamlı düzeyde olduğunu göstermektedir. Sınav kaygısı ile ilgili planlanacak müdahalelerde psikolojik sağlamlık ve bilinçli farkındalık ilişkisinin göz önünde bulundurulması önerilir. Bu amaçla sınav kaygısını yönetmede koruyucu rehberlik etkinliklerinin daha olumlu sonuçlar verebilmesi adına, mevcut ilişkiler farklı bakış açıları sunabilir.

Key words: sınav kaygısı, bilinçli farkındalık, psikolojik sağlamlık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Süleyman Çakıroğlu
Articles by Eda Yavuz
Articles by Selim Arpacıoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

SC, EY, SA, . SINAV KAYGISI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ. JCBPR. 2023; 12(1): 10-18. doi:10.5455/JCBPR.114077


Web Style

SC, EY, SA, . SINAV KAYGISI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ. https://www.jcbpr.org/?mno=114077 [Access: September 07, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.114077


AMA (American Medical Association) Style

SC, EY, SA, . SINAV KAYGISI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ. JCBPR. 2023; 12(1): 10-18. doi:10.5455/JCBPR.114077Vancouver/ICMJE Style

SC, EY, SA, . SINAV KAYGISI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ. JCBPR. (2023), [cited September 07, 2023]; 12(1): 10-18. doi:10.5455/JCBPR.114077Harvard Style

, S. C., , E. Y., , S. A. & (2023) SINAV KAYGISI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ. JCBPR, 12 (1), 10-18. doi:10.5455/JCBPR.114077Turabian Style

, Suleyman Cakıroğlu, Eda Yavuz, Selim Arpacıoğlu, and . 2023. SINAV KAYGISI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (1), 10-18. doi:10.5455/JCBPR.114077Chicago Style

, Suleyman Cakıroğlu, Eda Yavuz, Selim Arpacıoğlu, and . "SINAV KAYGISI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12 (2023), 10-18. doi:10.5455/JCBPR.114077MLA (The Modern Language Association) Style

, Suleyman Cakıroğlu, Eda Yavuz, Selim Arpacıoğlu, and . "SINAV KAYGISI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12.1 (2023), 10-18. Print. doi:10.5455/JCBPR.114077APA (American Psychological Association) Style

, S. C., , E. Y., , S. A. & (2023) SINAV KAYGISI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (1), 10-18. doi:10.5455/JCBPR.114077