E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Temsilleri İle Romantik İlişki İnançları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi

Duygu Uğur , Gülfem Çakır.

Abstract
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin bağlanma temsillerinin romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar üzerindeki yordayıcı rolünün incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Akdeniz Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenimlerine devam eden 340’ı kız, 157’si erkek olmak üzere toplam 497 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Bağlanma Temelli Zihinsel Temsiller Ölçeği, Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda, bağlanma temsilleri alt boyutlarından olumlu kendilik ve olumsuz kendilik puanlarının, romantik ilişkilerde aşırı beklenti ve zihin okuma puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı; olumlu kendilik ve olumsuz anne puanlarının romantik ilişkilerde sosyal zaman kullanımı puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı; olumsuz anne ve olumsuz kendilik puanlarının romantik ilişkilerde cinsiyet farklılıkları puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı; ve olumlu anne, olumlu kendilik ve olumsuz anne puanlarının romantik ilişkilerde farklı düşünmek puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Son olarak, bağlanma temsilleri alt boyutlarından hiçbiri tek başına fiziksel yakınlık puanlarını anlamlı bir şekilde yordamamıştır.

Key words: İlişki İnançları, Bağlanma Stilleri, Bağlanma


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Duygu Uğur
Articles by Gülfem Çakır
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

DU, Cakır G, . Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Temsilleri İle Romantik İlişki İnançları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. JCBPR. 2022; 11(1): 11-20. doi:10.5455/JCBPR.53594


Web Style

DU, Cakır G, . Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Temsilleri İle Romantik İlişki İnançları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. https://www.jcbpr.org/?mno=53594 [Access: March 30, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.53594


AMA (American Medical Association) Style

DU, Cakır G, . Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Temsilleri İle Romantik İlişki İnançları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. JCBPR. 2022; 11(1): 11-20. doi:10.5455/JCBPR.53594Vancouver/ICMJE Style

DU, Cakır G, . Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Temsilleri İle Romantik İlişki İnançları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. JCBPR. (2022), [cited March 30, 2023]; 11(1): 11-20. doi:10.5455/JCBPR.53594Harvard Style

, D. U., Cakır, G. & (2022) Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Temsilleri İle Romantik İlişki İnançları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. JCBPR, 11 (1), 11-20. doi:10.5455/JCBPR.53594Turabian Style

, Duygu Uğur, Gulfem Cakır, and . 2022. Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Temsilleri İle Romantik İlişki İnançları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (1), 11-20. doi:10.5455/JCBPR.53594Chicago Style

, Duygu Uğur, Gulfem Cakır, and . "Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Temsilleri İle Romantik İlişki İnançları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 11-20. doi:10.5455/JCBPR.53594MLA (The Modern Language Association) Style

, Duygu Uğur, Gulfem Cakır, and . "Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Temsilleri İle Romantik İlişki İnançları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.1 (2022), 11-20. Print. doi:10.5455/JCBPR.53594APA (American Psychological Association) Style

, D. U., Cakır, G. & (2022) Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Temsilleri İle Romantik İlişki İnançları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (1), 11-20. doi:10.5455/JCBPR.53594