E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi

Murat Yalçın , Dilan Çelik , Selim Arpacıoğlu.

Abstract
Yeme farkındalığı (YF) ve YF temelli müdahaleler son yıllarda giderek artan sayıda araştırmanın konusu olmaktadır. YF’nin daha iyi anlaşılması, daha etkin YF temelli müdahaleler geliştirilmesine olanak sağlayabilir. Araştırmamız; YF ile ilişkili sosyodemografik, klinik ve kişilik özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmamız çevrimiçi anket yoluyla gerçekleştirilmiş olup, kesitsel ve tanımlayıcı bir tasarıma sahiptir. On sekiz yaş ve üzerinde olan toplam 134 kişi araştırmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanması için sosyodemografik bilgi formu, Yeme Farkındalığı Ölçeği (YFÖ), Beş Faktör Kişilik Ölçeği-10 (BFKÖ-10) kullanılmıştır. Kadınlarda, bekarlarda ve kronik fiziksel hastalığı olan katılımcılarda YF’nin anlamlı olarak daha yüksek (p<0.05); yeme bozukluğu öyküsü olanlarda ve obezitesi olan bireylerde ise YF’nin anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Daha ileri yaşın, daha yüksek yumuşakbaşlılık ve deneyime açıklık skorlarının YF’de artışı yordadığı görülmüştür (sırasıyla; p<0.001, p<0.001, p<0.01). Buna karşın daha yüksek nörotizm ve düşük gelir düzeyinin YF’de azalmayı yordadığı saptanmıştır (sırasıyla; p<0.001, p<0.05). Elde ettiğimiz sonuçlar, daha etkin YF temelli müdahalelerin geliştirilmesi için sosyodemografik ve klinik özelliklerinin yanı sıra kişilik özelliklerinin de göz önüne alınması gerektiğine işaret etmektedir. Politika belirleyicileri, toplumun daha sağlıklı beslenmesini sağlamak için YF temelli müdahaleleri desteklemelidir. Özellikle risk altında olan erkekleri, gençleri, düşük sosyoekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireyleri bilgilendirici ve eğitici toplumsal kampanyaların yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

Key words: Yeme farkındalığı; Yeme Bozuklukları; Beden Kitle İndeksi; Obezite; Kişilik Özellikleri; Sosyodemografik ve Klinik Özellikler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Murat Yalçın
Articles by Dilan Çelik
Articles by Selim Arpacıoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

MY, DC, Arpacıoğlu S, . Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi. JCBPR. 2022; 11(2): 93-105. doi:10.5455/JCBPR.81350


Web Style

MY, DC, Arpacıoğlu S, . Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi. https://www.jcbpr.org/?mno=81350 [Access: March 30, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.81350


AMA (American Medical Association) Style

MY, DC, Arpacıoğlu S, . Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi. JCBPR. 2022; 11(2): 93-105. doi:10.5455/JCBPR.81350Vancouver/ICMJE Style

MY, DC, Arpacıoğlu S, . Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi. JCBPR. (2022), [cited March 30, 2023]; 11(2): 93-105. doi:10.5455/JCBPR.81350Harvard Style

, M. Y., , D. C., Arpacıoğlu, S. & (2022) Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi. JCBPR, 11 (2), 93-105. doi:10.5455/JCBPR.81350Turabian Style

, Murat Yalcın, Dilan Celik, Selim Arpacıoğlu, and . 2022. Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (2), 93-105. doi:10.5455/JCBPR.81350Chicago Style

, Murat Yalcın, Dilan Celik, Selim Arpacıoğlu, and . "Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 93-105. doi:10.5455/JCBPR.81350MLA (The Modern Language Association) Style

, Murat Yalcın, Dilan Celik, Selim Arpacıoğlu, and . "Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.2 (2022), 93-105. Print. doi:10.5455/JCBPR.81350APA (American Psychological Association) Style

, M. Y., , D. C., Arpacıoğlu, S. & (2022) Yeme Farkındalığının Bireylerin Sosyodemografik, Klinik ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (2), 93-105. doi:10.5455/JCBPR.81350