E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler

Yüksel Demirel, Erol Göka.

Abstract
Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler


Öz
Çevrimiçi iletişimin çekiciliği ve sosyal medyanın yaygın kullanımı yaşa uygun ergen ilişkilerinin gelişimi ve iletişimi için ek destek yolları sunarken potansiyel riskleri de beraberinde getirmektedir. Ergenlik döneminin gelişimsel bazı özellikleri ve bazı ihtiyaçları ile çevrimiçi olmanın sağladığı bazı kolaylıklar ergenler için çevrimiçi arkadaşlıkları giderek daha cazip kılmaktadır. Bununla birlikte internet kullanımı gençler arasında yaygınlaştıkça, artan yaygınlığının olumsuz etkilerine yönelik olarak bazı endişeler ortaya çıkmıştır. Bu endişelerden biri; e-posta, anlık mesajlar ve sohbet odaları gibi çevrimiçi iletişimlerin gençlerin daha önce hiç tanışmadıkları insanlarla sohbet etmesine ve onlarla ilişki kurmasına izin verme kolaylığı ile ilgilidir. Günümüzde internetin arkadaş edinmek, romantik ve cinsel partner aramak için kullanılan yaygın bir araç haline gelmesiyle birlikte özellikle çevrimiçi ilişkilerde yeni tanışmaların yaşanması ve çevrimdışı görüşmelere giden arkadaşlıklar, ergenlerin duygusal ve cinsel yönden istismar edilmelerine neden olabilecek riskler taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, ergenler için giderek büyük bir tehlike haline gelen çevrimiçi yeni arkadaş ilişkilerine odaklanarak ergenlerin bu ilişkiler aracılığıyla tuzağa düşürülmelerinin engellenmesi için farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlere ilişkin bazı öneriler sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan literatür taramasında ergenlerin çevrimiçi yabancılarla olan iletişimine ve olumsuz sonuçlarına odaklanılmıştır.

Teens' Online Dating Can be Dangerous: Risks and Precautions

Abstract
The attractiveness of online communication and the widespread use of social media present potential risks, while providing additional means of support for the development and communication of age-appropriate adolescent relationships. Some of the developmental characteristics and some needs of adolescence and the convenience of being online make online friendships increasingly attractive for adolescents. However, as Internet use has become widespread among young people, there has been much speculation and some concern about the impact of its increasing prevalence. One of these concerns; It's about the ease with which online communications such as email, instant messages, and chat rooms allow teens to chat and engage with people they have never met before. Nowadays, as the internet has become a common tool for making friends, looking for romantic and sexual partners, new encounters especially in online relationships and friendships going to offline interviews carry risks that may lead to emotional and sexual abuse of adolescents. The aim of this study is to raise awareness and provide some suggestions for preventive measures in order to prevent adolescents from being trapped through these relationships by focusing on new online friendships, which are becoming an increasingly dangerous threat for adolescents. For this purpose, the literature review focused on adolescents' communication with online strangers and their negative consequences.

Key words: Anahtar Kelimeler: Yabancılarla çevrimiçi tanışma, çevrimiçi istismar, ergenlik, çevrimiçi riskler, sosyal medya Keywords: Meeting online strangers, online abuse, adolescent, online risks, social media


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yüksel Demirel
Articles by Erol Göka
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Demirel Y, Goka E, . Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler. JCBPR. 2022; 11(2): 147-157. doi:10.5455/JCBPR.86079


Web Style

Demirel Y, Goka E, . Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler. https://www.jcbpr.org/?mno=86079 [Access: November 30, 2022]. doi:10.5455/JCBPR.86079


AMA (American Medical Association) Style

Demirel Y, Goka E, . Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler. JCBPR. 2022; 11(2): 147-157. doi:10.5455/JCBPR.86079Vancouver/ICMJE Style

Demirel Y, Goka E, . Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler. JCBPR. (2022), [cited November 30, 2022]; 11(2): 147-157. doi:10.5455/JCBPR.86079Harvard Style

Demirel, Y., Goka, E. & (2022) Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler. JCBPR, 11 (2), 147-157. doi:10.5455/JCBPR.86079Turabian Style

Demirel, Yuksel, Erol Goka, and . 2022. Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (2), 147-157. doi:10.5455/JCBPR.86079Chicago Style

Demirel, Yuksel, Erol Goka, and . "Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (2022), 147-157. doi:10.5455/JCBPR.86079MLA (The Modern Language Association) Style

Demirel, Yuksel, Erol Goka, and . "Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11.2 (2022), 147-157. Print. doi:10.5455/JCBPR.86079APA (American Psychological Association) Style

Demirel, Y., Goka, E. & (2022) Ergenlerin Çevrimiçi Başlayan Arkadaşlıkları Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Önlemler. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 11 (2), 147-157. doi:10.5455/JCBPR.86079